Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/08/1859

Briuselis, 2008 m. gruodžio 3 d.

10,7 mln. eurų iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo skiriama padėti atleistiems iš darbo Ispanijos ir Lietuvos darbuotojams

Europos Komisija iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo išmokėjo 10,7 mln. eurų. Ispanijai skirta 10,4 mln. eurų, iš šių lėšų bus teikiama pagalba apie 1600 darbuotojų, atleistų iš darbo Amerikos tarptautinei kompanijai „Delphi“ nusprendus uždaryti gamyklą Kadise ir perkelti gamybą į kitą savo fabriką Tanžere. Likusi 298 000 eurų suma skiriama padėti 600 iš darbo atleistų pietų Lietuvos įmonės „Alytaus tekstilė“ darbuotojų kuo greičiau grįžti į darbo rinką. Sumos pervestos biudžeto valdymo institucijai (Europos Parlamentui ir Tarybai) 2008 m. spalio 22 d. priėmus sprendimą.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas Europos Komisijos narys Vladimíras Špidla sakė: „Tebesitęsiant krizei, solidarumas priimant sprendimą yra itin svarbus. Šios lėšos padės dėl globalizacijos darbo netekusiems darbuotojams kuo greičiau grįžti į darbo rinką. Darbą jie prarado automobilių bendrovėms Ispanijoje perkėlus gamybą ten, kur mažesnės sąnaudos, o tekstilės sektoriui Lietuvoje patyrus sunkumų dėl importo iš ES nepriklausančių šalių. Labai džiaugiuosi, kad fondas tęsia gerus savo darbus.“

2008 m. liepos mėn. Komisijos patvirtintoje Ispanijos paraiškoje (žr. IP/08/1196) buvo nurodyta, kad iš darbo atleisti 1 589 darbuotojai. 1 521 darbuotojas atleistas iš „Delphi“ gamyklos, o 68 – iš tiekėjų įmonių. Amerikos tarptautinė kompanija nusprendė uždaryti gamyklą Puerto Realyje (Kadisas) ir padidinti gamybos pajėgumus savo gamykloje Tanžere. Tam numatyta skirti didelių investicijų ir 3 000 padidinti darbuotojų skaičių. Tanžero regione yra pigesnė darbo jėga, reikia mažiau išlaidų aplinkos apsaugai, yra mokesčių lengvatų, užsienio investicijoms taikomas specialus režimas, o ES rinka visai šalia. Tai labai aiškiai rodo, kokia yra Europos automobilių pramonės tendencija: perkelti gamybą į trečiąsias šalis, kur mažesnės gamybos sąnaudos. Kartu atitinkamai didėja importas į ES ir mažėja užimtumas šiame sektoriuje.

2008 m. rugpjūčio mėn. Komisijos patvirtinta Lietuvos paraiška (žr. IP/08/1244), pateikta po tekstilės įmonės „Alytaus tekstilė“ bankroto, įvykusio padidėjus pigių tekstilės gaminių importui. Nustojus galioti daugiašaliams tekstilės susitarimams, šis importas padidėjo iš šalių (daugiausia iš Azijos), kuriose darbo užmokestis mažesnis.

Iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo abiejose šalyse bendrai finansuojamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Tai ir profesinis orientavimas, mokymas, gebėjimų pripažinimas, sertifikavimas ir parama verslininkams, siekiant padėti darbuotojams kuo greičiau ir lengviau grįžti į darbo rinką.

Bendroji informacija

Pagal aštuonias patvirtintas paraiškas iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo išmokėta 32,488 mln. eurų. Neseniai biudžeto valdymo institucija patvirtino keturias papildomas Italijos paraiškas, susijusias su tekstilės sektoriaus darbuotojais. Iki šiol Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramos teikimas buvo susijęs su darbuotojų atleidimais iš automobilių pramonės įmonių Prancūzijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, mobiliųjų telefonų sektoriaus įmonių Vokietijoje ir Suomijoje ir tekstilės sektoriaus įmonių Maltoje, Lietuvoje ir Italijoje.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą 2006 m. pabaigoje įsteigė Europos Parlamentas ir Taryba. Šis fondas yra solidarumo priemonė, kuria, taikant aktyvias darbo rinkos priemones, padedama dėl globalizacijos darbo netekusiems darbuotojams. Finansinė fondo parama gali būti teikiama valstybei narei tais atvejais, kai, labai pasikeitus pasaulio prekybos modelių struktūrai ir dėl to labai padidėjus importui į ES arba labai sumažėjus ES rinkos daliai ar perkėlus gamybą į trečiąsias šalis, įmonėje ar regione arba sektoriuje atleidžiama ne mažiau kaip 1 000 darbuotojų.

Daugiau informacijos rasite

http://ec.europa.eu/egf.


Side Bar