Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1858

Brüsszel, 2008. december 3.

A keleti partnerség új, távlatos fejezetet nyit az Európai Unió keleti szomszédaival folytatott kapcsolatai számára

Az új keleti partnerségre vonatkozó bizottsági javaslat lépésváltást jelent az Európai Unió és Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország[1], Grúzia, Moldova és Ukrajna közötti kapcsolatokban. Ez az ambiciózus partnerség jelentős mértékben növeli a politikai szerepvállalást, többek között annak kilátásba helyezésével, hogy társulási megállapodások újabb generációja jöhet létre, a partnerek szervesen beépülhetnek az uniós gazdaságba, a biztonsági követelmények betartása esetén a partnerországok állampolgárai könnyebben utazhatnak az Unióba, minden érintett számára előnyös módon továbbfejleszthetők az energiaellátás biztonságára vonatkozó megállapodások, valamint fokozható a pénzügyi támogatás. Az Unió felajánlja, hogy új, átfogó intézményfejlesztési programja segítségével sokkal intenzívebb, folyamatos támogatást nyújt a partnerek reformtörekvéseihez, továbbá új, multilaterális dimenziót hoz létre, amely keretében a partnerek együtt kereshetik a választ a közös kihívásokra. Az új partnerség részeként új intézkedések segítik a hat partnerország társadalmi és gazdasági fejlődését, és öt útmutató kezdeményezés tanúskodik – nagyon is kézzelfogható módon – az Unió által nyújtandó támogatásról.

A Bizottság elnöke, José Manuel Barroso így nyilatkozott: „A keleti partnerség keretében csak akkor valósíthatók meg a politikai társulás és a gazdasági integráció célkitűzései, ha erre mindkét fél részéről megvan a szilárd politikai akarat. Fokozottan kell munkálkodnunk közös stabilitásunk és jólétünk előmozdításán. Ennek eredményeként hamarosan jelentős politikai és gazdasági előnyök mutatkoznak majd, és azáltal növekszik mind az Unió, mind keleti partnereinek stabilitása és biztonsága.”

„Elérkezett az idő, hogy új fejezetet nyissunk keleti partnereinkkel folytatott kapcsolatainkban”, tette hozzá Benita Ferrero-Waldner, a külkapcsolatokért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos. „Az elmúlt évek eredményeire építve ambiciózus, ugyanakkor kiegyensúlyozott ajánlatot terjesztettünk elő. A Kelet-Európában és a dél-kaukázusi térségben zajló események hatással vannak az Unió biztonságára és stabilitására is, ezért az érintett országokkal kapcsolatban határozott, kezdeményező, egyértelmű politikát kell folytatnunk. Az egyénre szabott programok sikeresnek bizonyultak; az Unió most ezt a módszert kívánja kiterjeszteni és multilaterális dimenzióval kiegészíteni. Ugyanakkor továbbra is alapelvünk, hogy a fejlődés elválaszthatatlan partnereink reformtörekvéseitől: az új csomag egyben intenzívebb segítségnyújtást ígér céljaik eléréséhez.”

A keleti partnerség teret kíván adni az Unió keleti szomszédai azon törekvésének, hogy közeledjenek az Európai Unióhoz. Másrészt az Uniónak is alapvető érdeke, hogy hozzájáruljon a keleti határain fekvő térség stabilitásához, felelősségteljesebb kormányzásához és gazdasági fejlődéséhez.

Az Európai Unió keleti határvidékén 1989 óta forradalmi változások mentek végbe. Az egymást követő bővítések folytán keleti szomszédaink nemcsak földrajzi értelemben kerültek jóval közelebb hozzánk, hanem – az európai szomszédságpolitika keretében támogatott reformok révén – politikai és gazdasági téren is közeledtek az Unióhoz. Az Unióra egyre nagyobb felelősség hárul, hogy segítse partnereit a politikai és gazdasági kihívások megoldásában, és hogy – nem utolsó sorban a tavaly nyári grúziai konfliktus fényében – támogassa a kapcsolatok szorosabbra fűzésére irányuló törekvéseiket. Tekintettel a kaukázusi konfliktusra, az Európai Tanács 2008. szeptember 1-jei ülésén kérte a Bizottságot, hogy az előzetesen tervezettnél hamarabb nyújtsa be javaslatát.

A Bizottság – a keleti partnerekkel folytatott konzultációkat követően – javasolja a keleti partnerekkel folytatott kapcsolatok elmélyítését és a többoldalú együttműködés új keretének létrehozását. A kezdeményezés új elemei közül a következők a legfontosabbak:

 • Szoros, széles körű együttműködésen alapuló, szabadkereskedelmi térségre irányuló megállapodásokat is tartalmazó, új társulási megállapodások azon országok számára, amelyek hajlandóak és készek vállalni az ezzel járó széles körű, Unióval szembeni köztelezettségeket.
 • Uniós finanszírozású átfogó programok a partnerek igazgatási kapacitásának fejlesztése érdekében.
 • A partnerek gazdaságai által megkívánt aszimmetriát lehetővé tevő, fokozatos integráció az Unió gazdaságába, beleértve a jogszabályok közelítésérre vonatkozó, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalásokat is.
 • A partnerek ösztönzése arra, hogy hozzanak létre egymás között szabadkereskedelmi hálózatot, amely hosszú távon szomszédsági gazdasági közösség létrejöttéhez vezethet.
 • Úgynevezett mobilitási és biztonsági megállapodások kötése, amelyek megkönnyítik az Unióba való jogszerű beutazást, ugyanakkor erősítik a korrupció, a szervezett bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket. A valamennyi együttműködő partner számára nyújtandó vízummentesség – mint végső cél – szem előtt tartásával a megállapodások kiterjednének például a menekültügyi rendszerek uniós szabványoknak megfelelő továbbfejlesztésére, továbbá integrált határigazgatási struktúrák felállítására is.
 • A Bizottság az uniós munkaerőpiac nagyobb mértékű megnyitásának érdekében tanulmányozni fogja a munkaerő-mobilitást lehetővé tevő megoldásokat.
 • Az Unió és keleti partnerei energiaellátásának biztonságosabbá tétele.
 • A partnerországok gazdasági és társadalmi fejlődését, különösen az országokon belüli súlyos gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek felszámolását célzó programok.
 • Négy többoldalú szakpolitikai platform létrehozása, melyek a következők: Demokrácia, jó kormányzás és stabilitás; Gazdasági integráció és konvergencia az uniós szakpolitikákkal; Az energiaellátás biztonsága; Személyes kapcsolatok. A platformok célja a partnerek egyéni reformtörekvéseinek további támogatása.
 • Útmutató kezdeményezések: integrált határigazgatási program; kkv-keret; a regionális villamosenergia-piacok, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások támogatása; a déli energiafolyosó kiépítése; valamint a természeti és ember okozta katasztrófák megelőzésére, az azokra való felkészülés és reagálás terén történő együttműködés.
 • A személyi kapcsolatok bővítése, valamint a civil társadalom és más érdekelt felek, köztük az Európai Parlament nagyobb mértékű bevonása.
 • Nagy mértékben – 450 millió euróról (2008) 785 millió euróra (2013) – emelkedik a pénzügyi támogatás összege is: ezzel a 2010–2013 közötti időszakra tervezett forrásokhoz további 350 millió eurós, kiegészítő keretet rendeltünk. Emellett 250 millió eurót csoportosítunk át az európai szomszédságpolitika regionális programjai számára már korábban elkülönített összegekből is.

A Bizottság javasolja, hogy e kezdeményezést 2009 tavaszán, különleges „keleti partnerségi csúcstalálkozó”” keretében indítsák el.

További információk:

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_armenia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_azerbaijan_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_belarus_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_moldova_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_ukraine_en.htm


[1] Fehéroroszág a keleti partnerségben az Unió és Fehéroroszország közötti kapcsolatok általános fejlődésének mértékével arányosan fog részt venni.


Side Bar