Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Bryssel den 1 december 2008

Tullfri import: Nya regler om skattefri införsel i Europeiska unionen från och med den 1 december 2008

Den 1 december 2008 träder nya regler för skatte- och tullfri import i kraft. Resenärer som för in varor i EU i sitt personliga bagage kommer att spara pengar. Samtidigt slipper medlemsstaterna administrativa kostnader förknippade med att driva in mindre belopp i form av avgifter och tullar.

László Kovács, den kommissionär som ansvarar för skatte- och tullfrågor, sade följande: ”De nya nivåer för skattefri införsel som i dag träder i kraft är goda nyheter för europeiska resenärer. Flera av de gamla reglerna, som funnits sedan 1969, är inte längre relevanta. Från och med i dag kan medborgarna dra nytta av en nästan fördubblad beloppsbegränsning och generösare gränser för vissa drycker när de importerar varor till EU som de medför i sitt personliga bagage. Tack vare höjda beloppsbegränsningar slipper medlemsstaterna administrativa kostnader förknippade med att driva in mindre belopp i form av avgifter och tullar.”

Med skattefri införsel avses de beloppsbegränsningar eller kvantitativa begränsningar upp till vilka resenärer till EU från tredjeland kan föra in varor tullfritt i sitt personliga bagage.

Från och med den 1 december 2008 kommer följande regler att gälla:

  • Dagens beloppsbegränsningar höjs från 175 euro till 430 euro för flyg- och sjöresenärer och till 300 euro för resenärer på land och på inre vattenvägar. Den lägre tröskeln för den senare tar hänsyn till den speciella situationen i medlemsstater som har landsgränser till länder med priser som är väsentligt lägre än i EU.
  • De kvantitativa begränsningarna för parfym, eau de toilette, kaffe och te avskaffas, vilket innebär att dessa varor kommer att hamna under beloppsbegränsningen.
  • De kvantitativa begränsningarna för vin kommer att höjas från två till fyra liter.
  • En kvantitativ importbegränsning för öl på 16 liter införs.
  • Medlemsstaterna får möjlighet att sänka den kvantitativa begränsningen för tobaksvaror (exempelvis för cigaretter från 200 till 40) för att stödja hälsopolitiken.

Samma regler gäller om resenärer anländer från territorier där EU-regler för mervärdesskatt och punktskatt inte gäller, till exempel Kanarieöarna, Kanalöarna, de franska utomeuropeiska departementen, Åland och Gibraltar.

Sammanfattning:


Första alternativet
Andra alternativet
Tobaksvaror
200 cigaretter eller
100 cigariller eller
50 cigarrer eller
250 gram tobak
40 cigaretter eller
20 cigariller eller
10 cigarrer eller
50 gram tobak
Alkoholdrycker
- Högst en liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, eller odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent, eller

- högst två liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent.
- Samt ytterligare högst 4 liter icke-mousserande viner och upp till
16 liter öl (enbart för mervärdesskatt och punkskatt).
Bränsle
Då transport sker med ett motordrivet transportmedel, bränslet i standardtanken och högst 10 liter bränsle i en bärbar behållare.
Övriga varor, inklusive parfym, kaffe eller te
Upp till ett värde av 430 euro för flyg- och sjöresenärer.
Upp till ett värde av 300 euro för övriga resenärer.

I bästa fall kan en flygresenär tullfritt importera 200 cigaretter, en liter sprit, fyra liter vin, 16 liter öl och andra varor (leksaker, parfym, elektroniska varor) till ett värde av 430 euro. Skatter och tullar tas ut på det varuvärde som överstiger dessa gränser. Värdet för en enskild vara får dock inte delas upp.

Bakgrund

Dagens nya regler är baserade på ett kommissionsförslag om att förnya bestämmelserna om tullfri import för resenärer. (IP/06/238)

EU-lagstiftningen om skattefri införsel för resenärer utgörs av artikel 45 i förordning 918/83 när det gäller tullar och av direktiv 2007/74/EG när det gäller mervärdesskatt och punktskatt.

Pressmeddelandena finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Mer information om tullfri import för resenärer finns på följande webbplatser:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar