Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Bruselj, 1. decembra 2008

Brezcarinski uvozi: novi predpisi za oprostitve za potnike ob vstopu v Evropsko unijo s 1. decembrom 2008

S 1. decembrom 2008 začnejo veljati novi predpisi o uvozu blaga brez plačila davkov in dajatev. Potniki bodo pri uvozu blaga v svoji osebni prtljagi ob vstopu v EU uživali ugodnosti prihrankov stroškov. Hkrati se bodo države članice izognile upravnim stroškom, ki trenutno nastajajo pri pobiranju majhnih zneskov dajatev in davkov.

Evropski komisar za obdavčenje in carinsko unijo László Kovács je povedal: „Nove mejne vrednosti pri brezcarinskem uvozu blaga, ki začnejo veljati danes, so dobra novica za evropske potnike. Veliko predhodnih predpisov, ki so veljali od leta 1969, ni več ustreznih za današnji potniški promet. Z današnjim dnem bodo državljani uživali ugodnosti skoraj podvojene denarne mejne vrednosti in radodarnejših omejitev za nekatere alkoholne pijače, ko uvažajo blago v svoji osebni prtljagi v Evropsko unijo. Hkrati se bodo države članice zaradi višjih denarnih mejnih vrednosti izognile upravnim stroškom, ki trenutno nastajajo pri pobiranju majhnih zneskov uvoznih dajatev in davkov.“

Oprostitve za potnike so denarne mejne vrednosti ali količinske omejitve, v okviru katerih se potnikom ob vstopu v EU iz tretjih držav dovoli uvoziti blago v osebni prtljagi brez plačila dajatev.

S 1. decembrom 2008 bodo z novimi predpisi:

  • povišali trenutno mejno vrednost iz 175 EUR na 430 EUR za potnike v zračnem in pomorskem prometu ter na 300 EUR za potnike na kopenskih in celinskih plovnih poteh. Nižja mejna vrednost za slednje upošteva poseben položaj držav članic, ki imajo kopenske meje z državami, kjer so cene bistveno nižje kot v EU,
  • odpravili količinske omejitve za parfume, toaletne vode, kavo in čaj (kar pomeni, da bodo ti izdelki spadali pod denarno mejno vrednost),
  • povišali količinsko omejitev za mirno vino z 2 na 4 litre,
  • uvedli količinsko omejitev pri uvozu piva na 16 litrov,
  • dali državam članicam možnost, da znižajo količinske omejitve za tobačne izdelke (na primer z 200 na 40 cigaret) v podporo zdravstveni politiki.

Isti predpisi veljajo, če potniki prihajajo z ozemelj, na katerih predpisi EU o DDV in trošarini ne veljajo, na primer s Kanarskih ali Kanalskih otokov, francoskih čezmorskih departmajev, Alandskega otočja in Gibraltarja.

Tukaj je povzetek novih predpisov:


Prva možnost
Druga možnost:
Tobačni izdelki
200 cigaret ali
100 cigarilosov ali
50 cigar ali
250 gramov tobaka
40 cigaret ali
20 cigarilosov ali
10 cigar ali
50 gramov tobaka
Alkoholne pijače
– do skupaj 1 l alkohola in alkoholnih pijač z volumenskim deležem alkohola več kot 22 vol. % ali nedenaturiranega etanola z 80 vol. % in več ali

– do skupaj 2 l alkohola in alkoholnih pijač z volumenskim deležem alkohola, ki ne presega 22 vol. %.
– poleg tega, do skupaj 4 l mirnega vina in
16 l piva (samo za DDV in trošarino)
Gorivo
Za vsako motorno prevozno sredstvo na količino goriva v standardnem rezervoarju in največ 10 l goriva v prenosni posodi.
Drugo blago, vključno s parfumi, kavo in čajem
do največ 430 EUR za potnike v zračnem in pomorskem prometu
do največ 300 EUR za ostale potnike

V najboljšem primeru lahko potniki v zračnem prometu brez plačila carine uvozijo 200 cigaret, 1 liter žgane pijače, 4 litre vina, 16 litrov piva in drugega blaga v vrednosti 430 EUR (igrače, parfumi, elektronske naprave itd.). Davki in carina se poravnajo zgolj za blago, ki presega navedene omejitve. Vrednost posameznih izdelkov se ne sme razdeliti.

Ozadje predloga

Novi predpisi, predstavljeni danes, temeljijo na predlogu Komisije za posodobitev določb o brezcarinskem uvozu blaga (glej IP/06/238).

Zakonodaja EU o oprostitvah davkov in dajatev za potnike je glede plačil carine zajeta v členu 45 Uredbe 918/83, glede plačil DDV in trošarin pa v Direktivi 2007/74/ES.

Sporočilo za javnost je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Dodatne informacije o oprostitvah potnikov najdete na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar