Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Bruksela, dnia 1 grudnia 2008 r.

Przywóz bezcłowy: od dnia 1 grudnia 2008 r. nowe przepisy dotyczące zwolnień dla podróżnych przyjeżdżających do Unii Europejskiej

Od dnia 1 grudnia 2008 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przywozu zwolnionego z podatków i przywozu bezcłowego. Zaoszczędzą dzięki nim podróżni przewożący do UE towary w bagażu osobistym. Jednocześnie państwa członkowskie nie będą musiały dłużej ponosić kosztów administracyjnych związanych z pobieraniem niewielkich kwot ceł i podatków.

László Kovács, komisarz ds. Podatków i Unii Celnej, powiedział: „Dzisiejsze wejście w życie nowych progów w zakresie zwolnień z cła stosowanych w odniesieniu do podróżnych jest dobrą nowiną dla podróżujących Europejczyków. Wiele poprzednich przepisów, obowiązujących od 1969 r., przestało odpowiadać obecnym potrzebom. Od dziś obywatele przywożący do Unii Europejskiej towary w bagażu osobistym będą korzystać z niemal dwukrotnie wyższego progu pieniężnego oraz wyższych limitów ilościowych dotyczących niektórych napojów. Na podniesieniu progów pieniężnych skorzystają również państwa członkowskie, które nie będą musiały dłużej ponosić kosztów administracyjnych związanych z pobieraniem niewielkich kwot ceł i podatków.”
Zwolnienia udzielane podróżnym dotyczą progów pieniężnych oraz limitów ilościowych stosowanych w odniesieniu do towarów wwożonych bezcłowo z krajów trzecich do UE w bagażu osobistym.

Nowe przepisy obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008 r. przewidują:

  • podniesienie z 175 euro do 430 euro obecnego progu pieniężnego w odniesieniu do osób podróżujących drogą lotniczą lub morską oraz do 300 euro w odniesieniu do osób podróżujących drogą lądową lub wodną śródlądową. W odniesieniu do tych ostatnich, niższy próg wprowadzono, aby uwzględnić szczególną sytuację państw członkowskich, które mają granice lądowe z krajami, w których ceny są zdecydowanie niższe niż w UE;
  • zniesienie limitów ilościowych dotyczących perfum, wód toaletowych, kawy i herbaty (co oznacza, że od tej pory w odniesieniu do tych produktów stosowany będzie próg pieniężny);
  • zwiększenie limitu ilościowego w odniesieniu do wina niemusującego z 2 do 4 litrów;
  • wprowadzenie limitu ilościowego w wysokości 16 litrów w odniesieniu do przywozu piwa;
  • umożliwienie państwom członkowskim zmniejszenia limitów ilościowych stosowanych do wyrobów tytoniowych (np. w przypadku papierosów – z 200 do 40) w celu finansowania polityki dotyczącej zdrowia publicznego.

Te same przepisy obowiązują również podróżnych przybywających z terytoriów, na których nie mają zastosowania unijne przepisy w sprawie podatku VAT oraz akcyzy, takich jak Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Normandzkie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie i Gibraltar.

Podsumowanie nowych przepisów:


Pierwsza opcja
Druga opcja
Wyroby tytoniowe
papierosy - 200 sztuk albo
cygaretki - 100 sztuk albo
cygara - 50 sztuk albo
tytoń - 250 gram
papierosy - 40 sztuk albo
cygaretki - 20 sztuk albo
cygara - 10 sztuk albo
tytoń - 50 gram
Wyroby alkoholowe
- łącznie 1 litr alkoholu i napojów alkoholowych o mocy powyżej 22 % obj. lub nieskażonego alkoholu etylowego o mocy 80 % obj. i powyżej; albo

łącznie 2 litry alkoholu i napojów alkoholowych o mocy poniżej 22 % obj.
- dodatkowo, łącznie 4 litry wina niemusującego i do
16 litrów piwa (wyłącznie w odniesieniu do podatku VAT i akcyzy)
Paliwo
w odniesieniu do każdego silnikowego środka transportu – paliwo znajdujące się w standardowym baku oraz ilość paliwa nieprzekraczająca 10 litrów w przenośnym kanistrze
Inne towary, w tym perfumy, kawa lub herbata
do wartości 430 euro w odniesieniu do osób podróżujących drogą lotniczą lub morską
do wartości 300 euro w odniesieniu do pozostałych podróżnych

Oto przykład: w najkorzystniejszym układzie osoby podróżujące drogą lotniczą będą mogły przywieźć 200 papierosów, 1 litr wódki, 4 litry wina, 16 litrów piwa i towary o łącznej wartości 430 euro (zabawki, perfumy, sprzęt elektroniczny itd.). Podatki i cła będą stosowane do wartości towarów przekraczającej te limity, przy czym wartość pojedynczych przedmiotów nie może być dzielona.

Kontekst

Podstawą mających zastosowanie od dziś nowych przepisów jest wniosek Komisji dotyczący zwolnień od cła dla podróżnych (zob. IP/06/238).

Prawodawstwo UE dotyczące zwolnień dla podróżnych jest objęte art. 45 rozporządzenia Rady (WE) nr 918/83 – w odniesieniu do ceł – oraz dyrektywą 2007/74/WE – w odniesieniu do podatku VAT i akcyzy.

Komunikat prasowy jest dostępny pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Ogólne informacje na temat zwolnień dla podróżnych dostępne są pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar