Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Brussel, 1 december 2008

Rechtenvrije invoer: nieuwe regels voor goederen in de persoonlijke bagage van reizigers vanaf 1 december 2008

Vanaf 1 december 2008 treden nieuwe regels in werking voor de belasting- en rechtenvrije invoer. Reizigers zullen minder betalen bij de invoer van goederen die zich in hun persoonlijke bagage bevinden. Tevens besparen de lidstaten op de administratieve kosten die momenteel verbonden zijn aan de inning van kleine bedragen aan rechten en heffingen.

László Kovács, het lid van de Commissie verantwoordelijk voor belastingen en douane, zei: "De inwerkingtreding van nieuwe limieten voor de rechtenvrije invoer van goederen in de bagage van reizigers is goed nieuws voor reizigers in Europa. Veel van de oude regels, die al golden vanaf 1969, waren achterhaald. Vanaf vandaag zijn de maximumbedragen waaronder reizigers goederen in hun persoonlijke bagage rechtenvrij kunnen invoeren bijna verdubbeld en zijn de kwantitatieve limieten voor bepaalde dranken ook ruimer berekend. Door deze verhoging van de limieten besparen de lidstaten tevens op de administratieve kosten die momenteel verbonden zijn aan de inning van kleine bedragen aan rechten en heffingen."

De goederen die reizigers rechtenvrij vanuit derde landen in de EU mogen invoeren wanneer deze zich in hun persoonlijke bagage bevinden zijn uitgedrukt in bedragen of in hoeveelheden.

Vanaf 1 december 2008 gelden de volgende nieuwe regels:

  • bij het verkeer door de lucht en over zee mogen goederen ten bedrage van € 430 rechtenvrij worden ingevoerd en in het verkeer over land en de binnenwateren ten bedrage van € 300 (in plaats van voorheen € 175). De limiet die geldt voor vervoer over land en de binnenwateren is lager om rekening te houden met de situatie van lidstaten die landgrenzen hebben met landen waar de prijzen aanzienlijk lager zijn dan in de EU.
  • afschaffing van de kwantitatieve beperkingen voor parfum, toiletwater, koffie en thee (die goederen vallen nu onder het maximumbedrag).
  • verhoging van de kwantitatieve beperking voor niet-mousserende wijn van 2 tot 4 liter.
  • invoering van een kwantitatieve beperking van 16 liter voor bier.
  • de lidstaten kunnen ervoor kiezen de maximumhoeveelheden voor tabaksproducten (bijv. sigaretten: van 200 tot 40) te verlagen ter ondersteuning van hun gezondheidsbeleid.

Dezelfde regels gelden indien reizigers uit gebieden komen waar de EU-regels inzake BTW en accijnzen niet van toepassing zijn, zoals de Canarische eilanden, de Kanaaleilanden, de Franse overzeese departementen, de Aland-eilanden en Gibraltar.

Samengevat:


Eerste optie:
Tweede optie
Tabaksproducten
200 sigaretten of
100 cigarillo's of
50 sigaren of
250 gram tabak
40 sigaretten of
20 cigarillo's of
10 sigaren of
50 gram tabak
Alcoholhoudende dranken
- In totaal 1 liter alcohol en alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol, of niet gedenatureerde ethylalcohol van 80% vol en hoger; of

in totaal 2 liter alcohol en alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol.
- daarnaast, in totaal 4 liter niet-mousserende wijn en tot
16 liter beer (slechts voor BTW en accijnzen).
Brandstof
In een motorrijtuig, de brandstof in de normale tank en niet meer dan 10 liter in een draagbare container.
Andere goederen, waaronder parfum, koffie en thee
Tot een waarde van € 430 bij vervoer door de lucht en over zee.
Tot een waarde van € 300 bij ander vervoer.

Bij voorbeeld, in het beste geval kunnen vliegtuigreizigers rechtenvrij invoeren: 200 sigaretten, 1 liter alcoholhoudende drank, 4 liter wijn, 16 liter bier en voor € 430 aan andere goederen (speelgoed, parfum, elektronische apparaten...). Er zullen belastingen en douanerechten worden geheven van de waarde van de goederen die deze limieten overschrijden. De waarde van een afzonderlijk artikel mag echter niet worden opgesplitst.

Achtergrond

De nieuwe regels zijn gebaseerd op een voorstel van de Commissie tot aanpassing van de voorschriften inzake de rechtenvrije invoer van goederen in de persoonlijke bagage van reizigers (zie IP/06/238).

De EU-wetgeving inzake de rechtervrije invoer door reizigers is te vinden in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 918/83, wat douanerechten betreft, en in Richtlijn 2007/74/EG, wat BTW en accijnzen betreft.

Het persbericht is te vinden op deze web link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp, zie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar