Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Briselē, 2008. gada 1. decembrī

Beznodokļu imports — no 2008. gada 1. decembra stājas spēkā jauni noteikumi par pasažieru ievestām precēm Eiropas Savienībā

No 2008. gada 1. decembra spēkā stājas jauni noteikumi par beznodokļu un beznodevu importu. Ievedot preces Eiropas Savienībā personīgajā bagāžā, pasažieri ietaupīs naudu. Dalībvalstis savukārt izvairīsies no pašreizējām administratīvām izmaksām par nelielu nodevu un nodokļu summu iekasēšanu.

Nodokļu un muitas savienības komisārs Lāslo Kovāčs teica: „Jaunie ierobežojumi pasažieru beznodokļu preču ievešanai, kas stājās spēkā šodien, ir laba ziņa Eiropas ceļotājiem. Iepriekšējie noteikumi bija spēkā jau no 1969. gada un daudzējādā ziņā vairs neatbilda reālajai situācijai. No šodienas naudas ierobežojums ir gandrīz divkāršots, kā arī palielināts dažu atļauto ievedamo dzērienu tilpums, importējot personīgās bagāžas preces Eiropas Savienībā. Lielāka maksimālā summa ļaus dalībvalstīm izvairīties no pašreizējām administratīvām izmaksām par nelielu nodevu un nodokļu summu iekasēšanu.”

Atļautais daudzums ir maksimālā vērtība naudas izteiksmē vai kvantitatīvais daudzums precēm, ko pasažieri no trešām valstīm var ievest ES personīgajā bagāžā, nemaksājot importa nodevas.

No 2008. gada 1. decembra stājas spēkā šādi noteikumi.

  • Palielināta maksimālā vērtība no 175 euro līdz 430 euro gaisa un jūras transporta pasažieriem un līdz 300 euro sauszemes un iekšzemes ūdensceļu pasažieriem. Iemesls zemākajam ierobežojumam ir īpašā situācija dalībvalstīs, kurām ir sauszemes robeža ar valstīm, kur cenas ir ievērojami zemākas nekā ES.
  • Atcelti kvantitatīvie ierobežojumi smaržūdenim, tualetes ūdenim, kafijai un tējai (tas nozīmē, ka uz šīm precēm attiecas vērtības ierobežojums naudas izteiksmē).
  • Palielināts kvantitatīvais ierobežojums nedzirkstošam vīnam no 2 litriem līdz 4 litriem.
  • Ieviests kvantitatīvais ierobežojums alus importam — 16 litri.
  • Dalībvalstīm piešķirta iespēja samazināt tabakas izstrādājumu kvantitatīvos ierobežojumus veselības politikas dēļ (piemēram, no 200 cigaretēm līdz 40 cigaretēm).

Šie noteikumi attiecas arī uz pasažieriem, kas ierodas no teritorijām, kur nepiemēro ES PVN un akcīzes nodokļa noteikumus, piemēram, Kanāriju salām, Normandijas salām, Francijas aizjūras departamentiem, Olandes salām un Gibraltāra.

Ierobežojumu kopsavilkums.


Pirmais variants
Otrs variants
Tabakas izstrādājumi
200 cigaretes vai
100 cigarellas vai
50 cigāri vai
250 grami tabakas
40 cigaretes vai
20 cigarellas vai
10 cigāri vai
50 grami tabakas
Alkoholiski dzērieni
Kopā 1 litrs alkohola un alkoholisko dzērienu, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %, vai nedenaturēta etilspirta ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; vai

kopā 2 litri alkohola un alkoholisko dzērienu, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %.
- Papildus 4 litri nedzirkstoša vīna un līdz
16 litriem alus (tikai attiecībā uz PVN un akcīzes nodokli).
Degviela
Jebkurā vienā motorizētā transportlīdzeklī — standarta tvertnē pildīta degviela un ne vairāk kā 10 litri degvielas pārnēsājamā konteinerā.
Citas preces, tostarp arī smaržas, kafija vai tēja
Vērtībā līdz 430 euro gaisa un jūras transporta pasažieriem
Vērtībā līdz 300 euro cita transporta pasažieriem

Piemēram, gadījumā, kad tiek piemērots pirmais ierobežojumu variants, gaisa transporta pasažieri var, nemaksājot nodokļus, ievest 200 cigaretes, 1 litru alkohola, 4 litrus vīna, 16 litrus alus un citas preces vērtībā līdz 430 euro (rotaļlietas, smaržas, elektroniskas ierīces utt.). Par precēm, kas pārsniedz šos ierobežojumus, jāmaksā nodokļi un muitas nodevas. Vienas preces vērtību nedala daļās.

Vispārīga informācija

Jauno noteikumu pamatā ir Komisijas priekšlikums atjaunināt noteikumus par pasažieru bez nodokļiem ievestām precēm (sk. IP/06/238).

ES tiesību aktos pasažieru ievestās preces regulē Regulas 918/83 45. pants attiecībā uz muitas nodevām un Direktīva 2007/74/EK attiecībā uz PVN un akcīzes nodokli.

Paziņojums precei publicēts

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.

Plašāku informāciju par bez nodokļiem ievedamām precēm lasiet

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm.


Side Bar