Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Briuselis, 2008 m. gruodžio 1 d.

Prekių įvežimas be muito. Naujos keleivių į Europos Sąjungą įvežamų prekių neapmokestinimo taisyklės nuo 2008 m. gruodžio 1 d.

2008 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo naujos įvežamų prekių neapmokestinimo taisyklės. Asmeniniame bagaže prekes į ES įvežantys keleiviai sutaupys pinigų, o valstybės narės išvengs administracinių išlaidų, patiriamų renkant nedideles importo mokesčių ir akcizų sumas.

Už mokesčių ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys László Kovács sakė: „Šiandien įsigaliojančios naujos keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo ribos – gera naujiena Europos keleiviams. Daugelis nuo 1969 m. galiojusių taisyklių paseno. Nuo šiandien piliečių asmeniniame bagaže į Europos Sąjungą įvežamų neapmokestinamų prekių vertė beveik padvigubinama; padidinamos ir tam tikrų gėrimų neapmokestinamo kiekio ribos. Padidinus neapmokestinamų prekių vertę, valstybės narės išvengs administracinių išlaidų, patiriamų renkant nedideles importo mokesčių ir akcizų sumas.“

Neapmokestinamos keleivių įvežamos prekės – prekės, kurias keleiviams, į ES atvykstantiems iš trečiųjų šalių, asmeniniame bagaže leidžiama įvežti be muito, jei neviršijamos jų vertės arba kiekio ribos.

Nuo 2008 m. gruodžio 1 d. pagal naująsias taisykles:

  • dabartinė prekių vertės riba nuo 175 EUR oro arba jūrų transportu atvykstantiems keleiviams padidėja iki 430 EUR, o sausumos ir vidaus vandens kelių transportu – iki 300 EUR. Pastariesiems keleiviams taikoma riba mažesnė, nes atsižvelgiama į ypatingą valstybių narių, turinčių sausumos sienų su šalimis, kuriose kainos daug mažesnės negu ES, padėtį;
  • atsisakoma kvepalų, tualetinio vandens, kavos ir arbatos kiekių ribų (t. y. skaičiuojama šių prekių vertė);
  • neputojančio vyno kiekio riba padidėja nuo 2 iki 4 litrų;
  • nustatoma 16 litrų įvežamo alaus kiekio riba;
  • valstybėms narėms suteikiama galimybė sumažinti tabako gaminių kiekio ribą (pvz., cigarečių – nuo 200 iki 40) ir taip remti sveikatos politiką.

Tos pačios taisyklės taikomos keleiviams, atvykstantiems iš teritorijų, kuriose netaikomos ES PVM ir akcizų taisyklės, kaip antai: Kanarų salų, Normandijos salų, Prancūzijos užjūrio departamentų, Alandų salų ir Gibraltaro.

Apibendrinimas


Pirmoji pasirinktis
Antroji pasirinktis
Tabako gaminiai
200 cigarečių arba
100 cigarilių, arba
50 cigarų, arba
250 gramų tabako
40 cigarečių arba
20 cigarilių, arba
10 cigarų, arba
50 gramų tabako
Alkoholiniai gėrimai
- Iš viso 1 litras alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių tūrinė alkoholio koncentracija viršija 22 %, nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio tūrio procentais išreikšta alkoholio koncentracija ne mažesnė nei 80 %, arba

iš viso 2 litrai alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių tūrio procentais išreikšta alkoholio koncentracija neviršija 22 %;
- papildomai iš viso 4 litrai neputojančio vyno ir ne daugiau nei 16 litrų alaus (taikant tik PVM ir akcizus).
Degalai
Degalai standartiniame variklinės transporto priemonės bake ir ne didesnis nei 10 litrų degalų kiekis nešiojamojoje talpykloje.
Visos kitos prekės, įskaitant kvepalus, kavą ar arbatą
Iki 430 EUR vertės oro ir jūrų transportu atvykstantiems keleiviams.
Iki 300 EUR vertės kitiems keleiviams.

Pavyzdžiui, geriausiu atveju oro transportu atvykstantys keleiviai gali be mokesčių įvežti 200 cigarečių, 1 litrą stipriųjų gėrimų, 4 litrus vyno, 16 litrų alaus ir kitų prekių (žaislų, kvepalų, elektroninių prietaisų ir kt.) už 430 EUR. Akcizai ir importo mokesčiai bus taikomi šias ribas viršijančiai prekių vertei. Tačiau vienos prekės vertės skaidyti negalima.

Bendrosios aplinkybės

Naujosios taisyklės pagrįstos Komisijos pasiūlymu atnaujinti keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo nuostatas (žr. IP/06/238).

Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimui taikomi ES teisės aktai ir jų nuostatos: Reglamento (EEB) Nr. 918/83 45 straipsnis (muitai) ir Direktyva 2007/74/EB (PVM ir akcizai).

Pranešimą spaudai galima rasti šiame tinklalapyje

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Daugiau pagrindinės informacijos apie keleivių įvežamų prekių neapmokestinimą galima rasti šiame tinklalapyje

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar