Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Bryssel 1. joulukuuta 2008

Matkustajien vero- ja tullivapausmääräykset muuttuvat EU:ssa joulukuun alussa 2008

EU:n uudet verovapaata tuontia koskevat määräykset tulevat voimaan 1. joulukuuta 2008. Niiden myötä matkustajat säästävät rahaa tuodessaan tavaroita EU:hun henkilökohtaisissa matkatavaroissaan, ja jäsenvaltioilta säästyy hallinnollisia kuluja, joita tähän saakka on aiheutunut vähäisten verojen ja maksujen keräämisestä.

Verotuksesta ja tulliliitosta vastaava komissaari László Kovács on tyytyväinen uusiin määräyksiin: ”Tänään voimaan tulleet uudet verovapausmääräykset ovat hyvä uutinen eurooppalaisille matkustajille. Monet aikaisemmista määräyksistä, jotka ovat olleet voimassa jopa vuodesta 1969, ovat menettäneet merkityksensä tämän päivän maailmassa. Tästä päivästä lähtien kansalaiset voivat hyötyä lähes kaksinkertaisesta tullittomuuden ja verottomuuden enimmäisrajasta tuodessaan EU:hun tavaroita omissa matkatavaroissaan. Lisäksi tiettyjen juomien tuontirajoituksia höllennetään. Korkeammat raja-arvot säästävät myös jäsenvaltioilta hallinnollisia kuluja, joita tähän saakka on aiheutunut vähäisten verojen ja maksujen keräämisestä."

Kun matkustajat tuovat kolmansista maista tavaraa EU:hun omissa matkatavaroissaan, tuonnin verovapauteen sovelletaan tiettyjä rahallisia tai määrällisiä raja-arvoja.

1. joulukuuta 2008 alkaen tulevat voimaan seuraavat arvot:

  • Tämänhetkinen tulli- ja verovapausraja nostetaan 175 eurosta 430 euroon lento- ja meriliikenteen ja 300 euroon maantie- ja sisävesiliikenteen matkustajilta. Jälkimmäinen alempi arvo selittyy sellaisten jäsenvaltioiden erityisasemalla, joilla on yhteistä maarajaa sellaisten maiden kanssa, joissa on huomattavasti alhaisemmat hinnat kuin EU:ssa.
  • Parfyymejä, hajuvesiä, kahvia ja teetä koskevat määrälliset rajoitukset poistetaan kokonaan (jolloin nämä tavarat tulevat rahallisten tuontirajoitusten piiriin)
  • Viinin määrällinen rajoitus nousee kahdesta litrasta neljään.
  • Oluen tuonnille tulee 16 litran määrällinen rajoitus.
  • Jäsenvaltiot voivat halutessaan tiukentaa tupakkatuotteiden määrällisiä rajoituksia (esim. savukkeiden osalta 200:sta 40:een) terveyspoliittisista syistä.

Samat määräykset koskevat sellaisilta alueilta tulevia matkustajia, joilla ei sovelleta EU:n arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä, kuten Kanarian saaret, Kanaalisaaret, Ranskan merentakaiset departementit, Ahvenanmaa ja Gibraltar.

Tiivistelmä määräyksistä:


Ensimmäinen optio
Toinen optio
Tupakkatuotteet
200 savuketta tai
100 pikkusikaria tai
50 sikaria tai
250 grammaa irtotupakkaa
40 savuketta tai
20 pikkusikaria tai
10 sikaria tai
50 grammaa irtotupakkaa
Alkoholijuomat
– Yhteensä 1 litra alkoholia ja alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia, tai denaturoimatonta etyylialkoholia (etanolia), jonka alkoholipitoisuus on vähintään 80 tilavuusprosenttia, tai

yhteensä 2 litraa alkoholia ja alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on alle 22 tilavuusprosenttia.
– Lisäksi yhteensä 4 litraa kuohumatonta viiniä ja enintään 16 litraa olutta (vain arvonlisä- ja valmisteveron osalta)
Polttoaine
Kaikkien yksittäisten moottoriajoneuvojen vakiopolttoainesäiliössä oleva polttoaine ja enintään 10 litraa polttoainetta kannettavassa säiliössä.
Muut tavarat, kuten parfyymit, kahvi tai tee
430 euroon asti lento- ja meriliikenteen matkustajilta
300 euroon asti muilta matkustajilta

Esimerkiksi lentoliikenteen matkustaja voi enimmillään tuoda veroitta 200 savuketta, 1 litran väkevää alkoholia, 4 litraa viiniä, 16 litraa olutta ja 430 euron arvosta muita tavaroita (leluja, hajuvesiä, elektronisia laitteita jne.) Näiden raja-arvojen ylittävältä osalta tavaroista peritään veroa ja tullia. Yksittäisen esineen arvoa ei voi kuitenkaan jakaa.

Taustaa

Tänään voimaan tulevat määräykset perustuvat komission ehdotukseen matkustajatuontia koskevien säännösten uudistamiseksi (ks. IP/06/238).

Matkustajatuontia koskevat säännökset perustuvat tuontitullien osalta asetuksen 918/83 45 artiklaan sekä arvonlisä- ja valmisteveron osalta direktiiviin 2007/74/EY.

Aiheesta löytyy lehdistötiedote osoitteesta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Lisätietoja matkustajatuonnin tulli- ja verovapaudesta on osoitteessa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar