Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Brüssel, 1. detsember 2008

Tollivaba import: uued reisijate maksuvabastuse eeskirjad Euroopa Liitu reisimisel alates 1. detsembrist 2008

Alates 1. detsembrist 2008 jõustuvad kaupade maksu- ja tollimaksuvaba impordi uued eeskirjad. Reisijate jaoks muutub isiklikus pagasis kaupade toomine ELi odavamaks. Samal ajal väldivad liikmesriigid halduskulusid, mis praegu tekivad väikeste tollimaksu- ja muude maksusummade kogumise tõttu.

Maksunduse ja tolliliidu volinik László Kovács ütles: „Uute tollimaksuvabade künniste jõustumine on Euroopa reisijatele hea uudis. Eelmised eeskirjad on kehtinud juba 1969. aastast saadik ja paljud neist ei vastanud enam nüüdisaegse maailma vajadustele. Alates tänasest saavad reisijad kaupu isiklikus pagasis Euroopa Liitu tuues kasutada peaaegu kaks korda suuremat rahalist künnist ja suuremaid piirkoguseid teatavate jookide puhul. Samal ajal väldivad liikmesriigid tänu suurenenud rahalistele künnistele halduskulusid, mis praegu tekivad väikeste tollimaksu- ja muude maksusummade kogumise tõttu.”

Reisijate maksuvabastuse all mõistetakse nende kaupade väärtuse rahalist künnist või koguselist piirangut, mis kolmandatest riikidest Euroopa Liitu saabuvad reisijad võivad maksuvabalt sisse tuua oma isiklikus pagasis.

Alates 1. detsembrist 2008 kehtivate uute eeskirjadega:

  • tõstetakse rahaline künnis lennu- ja merereisijate puhul praeguselt 175 eurolt 430 euroni ning maismaal ja siseveeteedel reisijate puhul 300 euroni. Viimaste puhul madalama künnise määramisel võeti arvesse nende liikmesriikide eriolukorda, millel on maismaapiir riikidega, kus hinnad on oluliselt madalamad kui ELis;
  • tühistatakse lõhnaõli, tualettvee, kohvi ja tee koguselised piirangud (mis tähendab, et selliste esemete suhtes hakkavad kehtima kõnealused rahalised künnised);
  • tõstetakse veini lubatud kogus 2 liitrilt 4 liitrini;
  • kehtestatakse õlle sissetoomisele koguseline piirang 16 liitrit;
  • antakse liikmesriikidele võimalus vähendada sissetoodavate tubakatoodete kogust (näiteks sigarettide puhul 200 sigaretilt 40 sigaretini), et toetada tervisepoliitikat.

Samad eeskirjad kehtivad ka nende reisijate suhtes, kes saabuvad Kanaari saartelt, Kanalisaartelt, Prantsuse ülemeredepartemangudest, Ahvenamaa saartelt, Gibraltarilt või mujalt, kus ei kehti Euroopa Liidu käibe- ja aktsiisimaksu eeskirjad.

Kokkuvõte:


Esimene võimalus
Teine võimalus
Tubakatooted
200 sigaretti või
100 sigarillot või
50 sigarit või
250 grammi tubakat
40 sigaretti või
20 sigarillot või
10 sigarit või
50 grammi tubakat
Alkohoolsed joogid
- Kokku 1 liiter alkoholi ja alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega üle 22 mahuprotsendi või denatureerimata etüülalkoholi alkoholisisaldusega alates 80 mahuprotsendist või

kokku 2 liitrit alkoholi ja alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti.
- Lisaks kokku 4 liitrit veini ja kuni
16 liitrit õlut (ainult käibe- ja aktsiisimaksu vabastus).
Kütus
Mis tahes mootorsõiduki standardses kütusepaagis olev kütus ja kaasaskantavas konteineris olev kütusekogus, mis ei ületa 10 liitrit.
Mis tahes muud kaubad, sh parfüümid, kohvi või tee
Väärtusega kuni 430 eurot lennu- ja merereisijate puhul.
Väärtusega kuni 300 eurot muude reisijate puhul.

Näiteks võivad lennureisijad parimal juhul tollivabalt sisse tuua 200 sigaretti, 1 liitri kanget alkoholi, 4 liitrit veini, 16 liitrit õlut ja 430 euro väärtuses muid kaupu (mänguasjad, parfüüm, elektroonikakaubad jne). Makse ja tollimakse kohaldatakse neid piire ületava kauba väärtuse suhtes. Üksikeseme väärtust ei või siiski osadeks jagada.

Taust

Täna vastu võetud uued eeskirjad põhinevad komisjoni ettepanekul uuendada reisijate suhtes kohaldatava tollimaksuvabastuse sätteid (vt IP/06/238).

Reisijate maksuvabastust käsitlevatest ELi õigusaktidest hõlmab tollimaksuga seotud küsimusi määruse nr 918/83 artikkel 45 ning käibe- ja aktsiisimaksuga seonduvat direktiiv 2007/74/EÜ.

Pressiteade on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Taustateave reisijate maksuvabastuse kohta on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar