Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Bruxelles, den 1. december 2008

Toldfri indførsel: Nye regler for rejsendes afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i EU fra 1. december 2008

Fra 1. december 2008 træder nye regler om afgiftsfri og toldfri indførsel af varer i kraft. Rejsende vil nyde godt af omkostningsbesparelser, når de indfører varer i EU i deres personlige bagage. På samme tid undgår medlemsstaterne de nuværende administrative omkostninger i forbindelse med opkrævning af små told- og afgiftsbeløb.

Ved præsentationen af de nye regler udtalte kommissær for beskatning og toldunion László Kovács: "De nye grænser for rejsendes toldfri indførsel af varer, der træder i kraft i dag, er gode nyheder for den europæiske rejsende. Mange af de tidligere regler, der har været anvendt siden 1969, er ikke relevante for verden, som den ser ud i dag. Fra i dag vil borgere nyde godt af en næsten fordoblet værdigrænse samt højere grænser for visse drikkevarer, når de importerer varer til EU i deres egen bagage. På samme tid undgår medlemsstaterne de nuværende administrative omkostninger i forbindelse med opkrævning af små told- og afgiftsbeløb på grund af den øgede værdigrænse."

Rejsendes afgiftsfritagelse er den værdigrænse eller kvantitative grænse, indenfor hvilken rejsende kan indføre varer toldfrit i deres egen bagage, når de rejser ind i EU fra et tredjeland.

Fra og med 1. december 2008 vil de nye regler medføre:

  • Forøgelse af den nuværende værdigrænse fra 175 EUR til 430 EUR for rejsende med fly og skib og til 300 EUR for rejsende til lands eller ad indre vandveje. Den lavere grænse for sidstnævnte tager højde for den særlige situation i de medlemslande, der grænser op til lande, hvor priserne er betydeligt lavere end i EU.
  • Afskaffelse af de kvantitative grænser for parfume, eau de toilette, kaffe og te (hvilket betyder, at disse varer i stedet vil høre under værdigrænsen).
  • Forøgelse af den kvantitative grænse for ikke-mousserende vin fra 2 til 4 liter.
  • Indførelse af en grænse på 16 liter for indførsel af øl.
  • Mulighed for medlemsstaterne for at sænke grænserne for indførsel af tobaksprodukter (f.eks. for cigaretter: fra 200 til 40) til støtte for sundhedspolitikker.

De samme regler gælder for rejsende, der kommer fra landområder, hvor EU-reglerne om moms og punktafgifter ikke gælder, såsom De Kanariske Øer, Kanaløerne, de oversøiske franske departementer, Ålandsøerne og Gibraltar.

De nye regler kort fortalt:


Første mulighed
Anden mulighed
Tobaksvarer
200 cigaretter eller
100 cigarillos eller
50 cigarer eller
250 g tobak
40 cigaretter eller
20 cigarillos eller
10 cigarer eller
50 g tobak
Alkoholholdige drikkevarer
- I alt 1 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 % vol eller ikke-denatureret ethylalkohol med et alkoholindhold på 80 % vol og derover eller

- I alt 2 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på maks. 22 %.
- Yderligere i alt 4 liter ikke-mousserende vin og op til
16 liter øl (kun for moms og punktafgifter)
Brændstof
For ethvert motorkøretøj det brændstof, der findes i den normale tank, og højst 10 liter brændstof i en transportabel beholder.
Alle andre varer, herunder parfume, kaffe eller te
Op til en værdi af 430 EUR for rejsende med fly og skib.
Op til en værdi af 300 EUR for andre rejsende.

For eksempel kan rejsende med fly i bedste tilfælde toldfrit indføre 200 cigaretter, 1 liter spiritus, 4 liter vin, 16 liter øl og for 430 EUR andre varer (f.eks. legetøj, parfume og elektroniske apparater). Der vil blive opkrævet told og afgifter af varer, der overstiger disse værdigrænser. Værdien af en enkelt vare kan ikke opdeles.

Sagsforløb:

De nye regler er baseret på Kommissionens forslag om at forny bestemmelserne om rejsendes afgiftsfritagelse (se IP/06/238).

EU-lovgivning om rejsendes afgiftsfritagelse er omfattet af artikel 45 i forordning 918/83, hvad angår told, og af direktiv 2007/74/EF, hvad angår moms og punktafgifter.

Pressemeddelelsen kan ses på følgende websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

For baggrundsinformation om rejsendes afgiftsfritagelse se:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar