Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

V Bruselu dne 1. prosince 2008

Bezcelní limity pro dovoz: nová pravidla pro cestující do Evropské unie od 1. prosince 2008

Od 1. prosince 2008 vstoupí v platnost nová pravidla pro dovoz zboží osvobozený od cla a daní. Pro cestující, kteří ve svých osobních zavazadlech dovážejí zboží do EU, začnou platit výhodnější podmínky. Členským státům se zároveň sníží administrativní náklady, které jim v současnosti vznikají vybíráním malých částek daní a cel.

Komisař odpovědný za cla a celní unii László Kovács v této souvislosti uvedl: „Nové bezcelní limity pro dovoz, které byly dnes zavedeny, jsou dobrou zprávou pro cestující v Evropě. Mnohá z dosavadních pravidel, jež byla v platnosti od roku 1969, již v dnešním cestovním ruchu ztratila na významu. Počínaje dneškem budou pro bezcelní dovoz zboží v osobních zavazadlech při cestách do Evropské unie platit téměř dvojnásobné limity pro peněžní částky a daleko vyšší povolená množství pro některé alkoholické nápoje. Členským státům se na základě zvýšených bezcelních limitů pro peněžní částky zároveň sníží administrativní náklady, které jim v současnosti vznikají vybíráním malých částek dovozních cel a daní."

Bezcelní limity pro dovoz platí pro peněžní částky nebo množství zboží, která smějí cestující při cestách do EU ze třetích zemí dovážet ve svých osobních zavazadlech.

Od 1. prosince 2008 se v rámci nových pravidel:

  • zvýší současný bezcelní limit pro peněžní částky ze 175 EUR na 430 EUR pro cestující v letecké a námořní dopravě a na 300 EUR pro cestující v silniční dopravě a ve vnitrozemské lodní dopravě. Nižším limitem pro cestující v silniční a ve vnitrozemské lodní dopravě se zohledňuje zvláštní situace členských států, jež mají pozemní hranice se zeměmi s výrazně nižší hladinou cen v porovnání s EU;
  • zruší povolená množství pro parfémy, toaletní vody, kávu a čaj (to znamená, že toto zboží bude spadat pod bezcelní limity pro peněžní částky);
  • zvýší povolená množství pro bezcelní dovoz nešumivého vína ze 2 na 4 litry;
  • zavede povolený objem pro bezcelní dovoz piva do výše 16 litrů;
  • poskytne členským státům možnost v rámci vlastní zdravotní politiky snížit povolená množství pro bezcelní dovoz tabákových výrobků (např. pro cigarety ze 200 na 40).

Stejná pravidla platí pro cestující z oblastí, v nichž se neuplatňují právní předpisy EU v oblasti DPH a spotřebních daní, mezi něž patří např. Kanárské ostrovy, Normanské ostrovy, francouzské zámořské departementy, Alandské ostrovy a Gibraltar.

Přehled nových pravidel:


První možnost
Druhá možnost
Tabákové výrobky
200 cigaret nebo
100 doutníčků nebo
50 doutníků nebo
250 gramů tabáku
40 cigaret nebo
20 doutníčků nebo
10 doutníků nebo
50 gramů tabáku
Alkoholické nápoje
– Celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent, nebo nedenaturovaného ethanolu s nejméně 80 objemovými procenty alkoholu, nebo

celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových procent.
– Kromě toho celkem 4 litry nešumivého vína a až
16 litrů piva (pouze s ohledem na DPH a spotřební daň).
Pohonné hmoty
V libovolném motorovém dopravním prostředku pohonné hmoty v běžné nádrži a pohonné hmoty v množství nejvýše 10 litrů v přenosné nádrži.
Jakékoli jiné zboží včetně parfémů, kávy nebo čaje
Až do hodnoty 430 EUR pro cestující v letecké a námořní dopravě.
Až do hodnoty 300 EUR pro jiné cestující.

Cestující v letecké dopravě tak mohou např. bezcelně dovážet nejvýše 200 cigaret, 1 litr lihovin, 4 litry vína, 16 litrů piva a jiné zboží v hodnotě nejvýše 430 EUR (hračky, parfémy, elektronické přístroje...). Zboží v hodnotě vyšší než celní limity nadále podléhá daním a clu; hodnotu jednotlivých položek však nelze rozdělit.

Souvislosti

Nová pravidla zavedená dnešním dnem se zakládají na návrhu Komise o nových ustanoveních pro osvobození cestujících od cla (viz IP/06/238).

Právní předpisy pro osvobození cestujících od cla se řídí článkem 45 nařízení č. 918/83 a právní předpisy pro osvobození od DPH a spotřebních daní směrnicí 2007/74/ES.

Tiskovou zprávu lze nalézt na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.

Podrobné informace o bezcelních limitech pro cestující viz:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm.


Side Bar