Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1845

Брюксел, 1 декември 2008 г.

Безмитен внос: Нови правила за облекчения за пътниците в ЕС от 1 декември 2008 г.

От 1 декември 2008 г. влизат в сила нови правила за освобождавания от данъци и мита при внос. Пътниците ще имат по-малки разходи при внос в ЕС на стоки, съдържащи се в личния им багаж. В същото време държавите-членки ще избягват административните разходи, които извършват в момента за събирането на малки суми данъци и мита.

Комисарят в областта на данъчното облагане и митническия съюз Ласло Ковач заяви: „Днешното влизане в сила на нови прагове за освобождавания на пътниците от заплащане на митни сборове е добра новина за европейските пътници. Много от предходните правила, които са в сила от 1969 г., вече не бяха актуални в съвременния свят. От днес гражданите ще могат да се възползват от почти двойни парични прагове и по-малки ограничения за някои напитки при вноса в ЕС на стоки, съдържащи се в личния им багаж. В същото време, вследствие на увеличените парични прагове, държавите-членки ще избягват административните разходи, които извършват в момента за събирането на малки суми данъци и мита.“

Облекченията за пътниците се изразяват в паричните прагове или количествените ограничения, съгласно които на пътниците, пристигащи в ЕС от трети страни, се позволява да внасят безмитно личен багаж.

След 1 декември 2008 г. , с новите правила ще се:

  • увеличи настоящият паричен праг от 175 EUR на 430 EUR за пътници по въздух и по море и на 300 EUR за пътници по земя и вътрешни водни пътища. По-ниският праг за последните е съобразен със специалната ситуация на държавите-членки, които имат сухопътни граници с държави, където цените са значително по-ниски отколкото в ЕС.
  • премахнат количествените ограничения за парфюми, тоалетна вода, кафе и чай (което означава, че за тези стоки ще е в сила паричният праг).
  • увеличи количественото ограничение за непенливо вино от 2 на 4 литра.
  • въведе количествено ограничение от 16 литра за внос на бира
  • предостави на държавите-членки възможността да намалят количественото ограничение за тютюневи изделия (напр. цигари: от 200 до 40) в подкрепа на здравните политики.

Същите правила се прилагат, ако пътниците пристигат от територии, където правилата на ЕС относно ДДС и акцизите не се прилагат, като Канарските острови, Англо-нормандските острови, френските отвъдморски департаменти, Аландските острови и Гибралтар.

Следва обобщение на облекченията:


Първи вариант
Втори вариант
Тютюневи изделия
200 цигари или
100 пурети или
50 пури или
250 грама тютюн
40 цигари или
20 пурети или
10 пури или
50 грама тютюн
Алкохолни напитки
- Общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с обемно алкохолно съдържание по-високо от 22 % или неденатуриран етилов алкохол с обемно алкохолно съдържание не по-малко от 80 %, или

общо 2 литра алкохол и алкохолни напитки с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 %.
- Допълнително общо 4 литра непенливо вино и до
16 литра бира (само за ДДС и акцизен данък).
Гориво
За всяко отделно моторно превозно средство — горивото, съдържащо се в стандартния резервоар, и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.
Всякакви други стоки, включително парфюм, кафе или чай
До 430 EUR за пътници по въздух и по море
До 300 EUR за останалите пътници

Например в най-добрия случай пътниците по въздух могат да внесат безмитно 200 цигари, 1 литър спиртни напитки, 4 литра вино, 16 литра бира и други стоки на стойност 430 EUR (играчки, парфюм, електронни устройства...). С данъци и мита се облага стойността на стоките, която превишава тези ограничения. Стойността на една отделна стока обаче не може да бъде разделяна.

История на досието

Днешните нови правила са въз основа на предложението на Комисията да обнови разпоредбите относно освобождаването от митни сборове на пътниците (вж. IP/06/238).

Законодателството на ЕС относно освобождаването от митни сборове на пътниците е обхванато от член 45 от Регламент (ЕО) № 918/83, а законодателството на ЕС относно ДДС и акцизните данъци е обхванато от Директива 2007/74/ЕО.

Съобщението за пресата е достъпно на следната електронна страница:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Информация относно историята на досието за освобождаванията на пътниците може да получите на:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/travellers/enter_eu/index_en.htm


Side Bar