Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1840

Brussel, 1 december 2008

Commissie maakt plannen om discriminatie op grond van handicap aan te pakken

De Europese Commissie start vandaag een debat over de toekomstige koers van het Europese beleid voor mensen met een handicap in de aanloop naar de Europese Dag van mensen met een handicap op 3 december. Op de conferentie "Acting locally for a society for all" – die vandaag en morgen in Brussel plaatsvindt – komen de belangrijkste betrokkenen op het gebied van mensen met een handicap bijeen om te discussiëren over de follow-up van het huidige Europese actieplan voor mensen met een handicap. Dit biedt tevens de gelegenheid om te praten over het recente voorstel van de Commissie om wetgeving in te voeren om discriminatie in de toegang tot goederen en diensten, sociale bescherming en sociale voordelen, onderwijs en gezondheidszorg tegen te gaan (zie IP/08/1071 & MEMO/08/461).

Commissaris Vladimír Špidla voor gelijke kansen zei hierover het volgende: "Meer dan 50 miljoen Europeanen hebben een handicap. Op Europees niveau is er al wettelijke bescherming tegen discriminatie op grond van een handicap op de werkplek. Maar in de praktijk blijken mensen met een handicap toch vaak in een moeilijke situatie te verkeren. Er is geen wetgeving op EU-niveau om mensen met een handicap op andere gebieden dan de werkplek tegen discriminatie te beschermen. Dat is een van de redenen waarom de Commissie in juli met een ambitieus voorstel kwam dat bescherming zou bieden tegen discriminatie op grond van een handicap, leeftijd, godsdienst en seksuele geaardheid bij de toegang tot goederen en diensten, sociale bescherming en sociale voordelen, onderwijs en gezondheidszorg. Het is een verreikend voorstel en ik vraag om de actieve steun van de organisaties van mensen met een handicap om dit voorstel zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen".

Het huidige Europese actieplan voor mensen met een handicap – de routekaart voor de activiteiten van de EU voor mensen met een handicap – loopt tot 2010. De Commissie grijpt de conferentie ook aan om een discussie op gang te brengen over wat Europa na 2010 voor mensen met een handicap moet doen.

In het evenement wordt tevens aandacht besteed aan het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, dat in mei 2008 van kracht is geworden en een grote impact zal hebben op het leven van mensen met een handicap in de EU en de rest van de wereld. In augustus heeft de Commissie een voorstel opgesteld om het verdrag te sluiten. Maar de meeste bepalingen van het verdrag zullen op lokaal niveau moeten worden toegepast, en dit zal centraal staan in de discussies. Op de conferentie zal bijvoorbeeld gesproken worden over wat de Europese structuurfondsen voor mensen met een handicap kunnen betekenen, door middel van opleidingen en toegankelijke infrastructuur.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het Europees Gehandicaptenforum en ondersteund door de voorlichtingscampagne “Voor diversiteit, tegen discriminatie" die in de hele EU is gevoerd om mensen te informeren over hun rechten en plichten en hen bewust te maken van discriminatievraagstukken en de voordelen van diversiteit in het algemeen (zie ook MEMO/08/423).

Meer informatie

Programma van de conferentie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=104&furtherEvents=yes

Video News Release (voor iedereen toegankelijk):

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384

Campagne 'Voor diversiteit, tegen discriminatie':

http://www.stop-discrimination.info/2862.0.html

Speciale Eurobarometer over discriminatie, juli 2008:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=431&langId=en


Side Bar