Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Bruselj, 28. novembra 2008

Vedenje potrošnikov: komisarka Kuneva gosti konferenco na visoki ravni o vedenjski ekonomiji

Komisarka EU za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je danes na konferenci v Bruslju sprejela vrhunske mednarodne strokovnjake iz akademskega, poslovnega in političnega sveta, ki bodo razpravljali o vlogi vedenjske ekonomije pri oblikovanju politik, ki bi bolje zadovoljile interese potrošnikov. Vedenjska ekonomija je sorazmerno nova, vendar hitro razvijajoča se disciplina, ki združuje ekonomijo in eksperimentalne raziskave vedenja, katerih namen je proučiti in pojasniti, zakaj se potrošniki odločajo za določen način nakupovanja, kaj vpliva na njihove odločitve o nakupu in kako te vplivajo na trg. Evropsko gospodarstvo potrebuje ozaveščene potrošnike, ki bodo povečali njegovo učinkovitost in spodbujali konkurenco. Vendar lahko kompleksnost današnjih trgov omeji sposobnost potrošnikov pri sprejemanju optimalnih odločitev. Današnja konferenca se bo osredotočila na primere, v katerih je vedenjska ekonomija že privedla do oblikovanja učinkovitejših politik, ki odražajo to kompleksnost, udeleženci pa bodo povabljeni k razpravi o tem, kako lahko vedenjska ekonomija prispeva k oblikovanju zakonodaje EU v prihodnosti. Konferenca je lahko izhodišče za večjo uporabo vedenjskih orodij pri oblikovanju evropskih politik.

Komisarka Kuneva je povedala: „Nenehno si prizadevamo izboljšati tržišče za evropske potrošnike in jim zagotoviti dostop do najboljšega, kar jim lahko ponudimo. Vendar moramo potrošnike, za katere se trudimo, razumeti, če se želimo v celoti odzvati na njihove potrebe. Z uporabo vedenjske ekonomije bi to lahko dosegli. Poleg tega je današnja konferenca priložnost, da odstranimo pregrado med raziskovalci in oblikovalci politik, kar bi omogočilo izmenjavo znanja in idej med njimi, prav tako pa bi se lahko pri svojem delu dopolnjevali in delali za končno korist potrošnikov.“

Vedenjska ekonomija proučuje, kako ljudje dejansko sprejemajo vsakodnevne odločitve, pri čemer je kritična do domnev tradicionalne ekonomije ter se opira na terenske in laboratorijske raziskave dejanskih razlogov za njihove odločitve. Pomaga lahko pojasniti, zakaj ljudje ne ravnajo vedno sebično (npr. darujejo denar), zakaj z ekonomskega vidika njihovo vedenje ni vedno logično (npr. ostanejo pri dražjem ponudniku energije, namesto da bi izbrali cenejšega) ali zakaj pripisujejo več vrednosti nekaterim dobrinam pred drugimi z enako realno vrednostjo.

Vedenjska ekonomija bi lahko v prihodnosti pomenila isto, kot pomeni „vetrovnik“ za avtomobile, tj. orodje za preverjanje, optimiziranje in racionaliziranje politik EU, ki skušajo vplivati na potrošnike na različnih področjih, od potrošniških zadev do energije, zdravja in okolja. Zagotavlja priložnost za boljše razumevanje anomalij v človeškem vedenju in odzivanju, kar bi omogočilo oblikovanje politik, ki bi najbolje zadovoljile potrebe potrošnikov.

Današnja konferenca bo obravnavala primere, v katerih je vedenjska ekonomija že privedla do učinkovitejših politik v EU in drugje, ter pozvala k razpravi o njeni možni uporabi in vplivu. Udeleženci bodo razpravljali tudi o pomembnih vprašanjih, kot na primer, ali je poseganje oblikovalcev politik v odločitve potrošnikov dejansko njihova pravica oziroma odgovornost.

Konferenco je mogoče spremljati na spletni strani: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar