Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

V Bruseli, 28. novembra 2008

Prečo sa spotrebitelia správajú tak, ako sa správajú: komisárka Kuneva organizuje konferenciu na vysokej úrovni o behaviorálnej ekonómii

Komisárka pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva dnes na konferencii v Bruseli privítala špičkových medzinárodných odborníkov z akademickej, podnikateľskej a politickej komunity, aby prediskutovali, akú úlohu môže behaviorálna ekonómia zohrávať v rozvoji politík, ktoré lepšie slúžia záujmom spotrebiteľa. Behaviorálna ekonómia je relatívne nová ale rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá spája ekonómiu a experimentálny výskum správania s cieľom skúmať a vysvetliť, prečo sa spotrebitelia rozhodujú o kúpe určitým spôsobom, čo ovplyvňuje ich rozhodnutia o kúpe a aký to má vplyv na trh. Európska ekonomika potrebuje spotrebiteľov vedomých si vlastných záujmov, ktorí by pozdvihli jej výkonnosť a boli by hybnou silou hospodárskej súťaže. Zložitosť dnešných trhov však obmedzuje schopnosť spotrebiteľov prijímať optimálne rozhodnutia. Dnešná konferencia sa zameria na príklady úspešného využitia behaviorálnej ekonómie, ktoré viedlo k lepším politikám zohľadňujúcim túto zložitosť, a účastníci budú vyzvaní, aby diskutovali o tom, ako môže behaviorálna ekonómia v budúcnosti pomôcť pri tvorbe právnych predpisov EÚ. Toto podujatie môže znamenať začiatok intenzívnejšieho využívania behaviorálnych nástrojov v záujme lepšej tvorby politík v Európe.

Komisárka Kuneva uviedla: „Neustále pracujeme na zlepšovaní trhového prostredia pre európskych spotrebiteľov a snažíme sa zabezpečiť, aby mali lepší prístup k tomu najlepšiemu, čo ponúka. Ak ale máme v plnej miere naplniť potreby spotrebiteľov, v záujme ktorých pracujeme, potrebujeme im porozumieť. Behaviorálna ekonómia ponúka veľmi zaujímavé pohľady, ktoré by nám mohli v tomto pomôcť. Okrem toho dnešná konferencia predstavuje príležitosť prelomiť bariéry medzi výskumnými pracovníkmi a tvorcami politiky, aby sa mohli navzájom od seba učiť a vymieňať si myšlienky a dopĺňať sa navzájom vo svojej práci s cieľom dosiahnuť konečný prínos pre spotrebiteľov.“

Behaviorálna ekonómia skúma, ako ľudia v skutočnosti robia každodenné rozhodnutia, pričom kriticky prehodnocuje tradičné ekonomické predpoklady a spolieha sa na terénne a laboratórne experimenty s cieľom zistiť skutočné dôvody stojace za rozhodnutiami ľudí. Môže pomôcť vysvetliť, prečo správanie ľudí nie je vždy sebecké (napr. darujú peniaze), prečo ich správanie nie je vždy logické z ekonomického hľadiska (napr. zotrvávajú pri drahšom poskytovateľovi energie, než aby prešli k lacnejšiemu konkurentovi) alebo prečo niektorým tovarom pripisujú vyššiu hodnotu ako iným tovarom, ktoré majú rovnakú skutočnú hodnotu.

Behaviorálna ekonómia by sa v budúcnosti mohla stať ekvivalentom toho, čím je „aerodynamický tunel“ pre autá: nástrojom na testovanie, optimalizáciu a zefektívnenie politík EÚ, ktoré sa snažia ovplyvniť spotrebiteľov v mnohých oblastiach, od spotrebiteľských záležitostí, cez energiu, zdravie až po životné prostredie. Ponúka príležitosť lepšie pochopiť anomálie ľudského správania a reakcií, aby mohli byť politiky čo najlepšie prispôsobené potrebám spotrebiteľov.

Dnešná konferencia sa zameria na príklady úspešného využitia behaviorálnej ekonómie, ktoré viedlo k lepším politikám – v EÚ a inde – a vyvolá diskusiu o jej potenciálnom využívaní a dosahu. Účastníci budú takisto diskutovať o dôležitých otázkach, ako napr. či je právom alebo povinnosťou tvorcov politiky zasahovať do rozhodnutí spotrebiteľov.

Túto konferenciu možno sledovať prostredníctvom vysielania v priamom prenose na webovej stránke: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar