Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Bruksela, 28 listopada 2008 r.

Jakie są podstawy zachowań konsumenta? Komisarz Meglena Kunewa gospodarzem konferencji na wysokim szczeblu poświęconej ekonomii behawioralnej

Komisarz ds. Konsumentów Meglena Kunewa powitała dziś najwyższych przedstawicieli międzynarodowej społeczności uniwersyteckiej i biznesu oraz ekspertów w dziedzinie polityki przybyłych na konferencję w Brukseli, której tematem są możliwości zastosowania ekonomii behawioralnej dla opracowywania polityki lepiej służącej konsumentom. Ekonomia behawioralna to stosunkowo młoda, ale szybko rozwijająca się dyscyplina, łącząca ekonomię i badania doświadczalne nad zachowaniami ludzkimi w celu zbadania i wyjaśnienia przyczyn, dla których konsumenci wolą chodzić na zakupy i kupować w określony sposób, co ma wpływ na ich decyzje o zakupie i ich konsekwencje dla rynku. Gospodarce europejskiej potrzeba konsumentów bardziej świadomych swojej roli, którzy zwiększą jej efektywność i umocnią konkurencję. Złożony charakter dzisiejszych rynków może jednak ograniczać zdolność konsumentów do dokonywania optymalnych wyborów. Konferencja poświęcona jest udanym przykładom wykorzystania ekonomii behawioralnej dla udoskonalenia polityki odpowiadającej na skomplikowaną naturę rynku, a uczestnicy podejmą dyskusję nad sposobami kształtowania przyszłego prawodawstwa UE w świetle dokonań ekonomii behawioralnej. Wydarzenie może zapoczątkować tendencję do coraz intensywniejszego stosowania narzędzi behawioralnych dla sprawniejszego kształtowania polityki w Europie.

Komisarz Kunewa powiedziała: „Pracujemy nieustannie nad poprawą warunków rynkowych dla konsumentów europejskich i nad zapewnieniem im dostępu do najlepszych ofert. Musimy jednak rozumieć konsumentów, o których dobro mamy dbać, aby w pełni zaspokoić ich potrzeby. Nadzwyczaj interesujące spostrzeżenia, jakie przynosi ekonomia behawioralna, mogą nam w tym pomóc. Ponadto dzisiejsza konferencja jest szansą na obalenie bariery, jaka dzieli świat nauki od świata polityki, w celu umożliwienia uczenia się od siebie oraz wymiany myśli i doświadczeń służącej uzupełnianiu wiedzy ekspertów obu dziedzin w pracy dla dobra konsumentów.”

Ekonomia behawioralna bada proces podejmowania przez nas codziennych decyzji, odrzucając tradycyjne założenia ekonomiczne i opierając się na doświadczeniach laboratoryjnych i badaniach terenowych, by dociekać prawdziwych przyczyn wyborów, jakich dokonujemy. Może ona ułatwić wyjaśnienie, dlaczego ludzkie zachowania nie zawsze są egoistyczne (np. ofiarowanie pieniądzy na jakiś cel), czemu konsumenci nie zawsze postępują zgodnie z logiką ekonomii (np. niechętnie zmieniają dostawcę energii, by przejść do tańszego konkurenta) i dlaczego przekładają pewne dobra nad inne, mimo tej samej wymiernej wartości.

W przyszłości ekonomia behawioralna mogłaby stać się odpowiednikiem stosowanego w motoryzacji tunelu aerodynamicznego: narzędziem pozwalającym na przetestowanie, optymalizację i uproszczenie polityki UE, zmierzającej do wywierania wpływu na konsumentów w bardzo szerokim zakresie dziedzin – od spraw konsumentów aż po energetykę, zdrowie i środowisko naturalne. Daje ona szansę na głębsze zrozumienie pozornych anomalii, jakie cechują ludzkie zachowania i reakcje, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie polityki do potrzeb konsumentów.

Dzisiejsza konferencja będzie dotyczyła przede wszystkim przykładów na to, jak z powodzeniem zastosowano ekonomię behawioralną do udoskonalenia polityki – w UE i na całym świecie – oraz otwarcia debaty nad jej wpływem i potencjalnymi zastosowaniami. Uczestnicy będą również mogli omówić istotne kwestie w rodzaju – czy interweniowanie w decyzje podejmowane przez konsumentów jest prawem czy obowiązkiem polityków.

Transmisja z obrad konferencji będzie dostępna w internecie: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar