Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Brussel, 28 november 2008

Waarom consumenten zich gedragen zoals ze zich gedragen: commissaris Kuneva gastvrouw van conferentie op hoog niveau over gedragseconomie

Meglena Kuneva, EU-commissaris voor consumentenbescherming, verwelkomt vandaag een keur aan internationale wetenschappers, deskundige zakenlieden en politici op een conferentie in Brussel om te debatteren over de rol die gedragseconomie kan spelen in het ontwikkelen van beleid dat de consument beter van dienst kan zijn. Gedragseconomie is een vrij nieuwe, maar snel groeiende discipline. Gedragseconomie combineert economie met experimenteel onderzoek naar gedrag teneinde te bestuderen en te verklaren waarom consumenten ervoor kiezen om te winkelen en te kopen zoals zij doen, hoe hun aankoopbeslissingen worden beïnvloed en welke invloed dat op de markt heeft. De Europese economie heeft mondige consumenten nodig om beter te kunnen presteren en het concurrentievermogen te verhogen. Hoe dan ook, de markten zitten vandaag de dag zo ingewikkeld in elkaar dat het vermogen van consumenten om de beste keuze te maken beperkt is. Op de conferentie van vandaag komen vooral voorbeelden aan bod van situaties waarin gedragseconomie al heeft geleid tot beleidsverbetering. De deelnemers zullen worden uitgenodigd om te debatteren over de wijze waarop gedragseconomie in de toekomst van dienst kan zijn bij de ontwikkeling van EU-wetgeving. Dit evenement zou het begin kunnen zijn van een toenemend gebruik van gedragsinstrumenten om de beleidsvorming in Europa te verbeteren.

Commissaris Kuneva stelde het als volgt: "Wij zijn voortdurend bezig om de Europese consumentenmarkt te verbeteren en om ervoor te zorgen dat consumenten toegang hebben tot het beste dat er te krijgen is. Als we willen zorgen dat we aan de behoeften van de consumenten voor wie we werken voldoen, moeten we hen begrijpen. Gedragseconomie biedt interessante gezichtspunten waardoor wij dit doel kunnen bereiken. De conferentie van vandaag is tevens een gelegenheid om de muren tussen onderzoekers en beleidsmakers te slechten, zodat zij iets van elkaar kunnen opsteken, met elkaar van gedachten kunnen wisselen en elkaars werkterrein kunnen aanvullen, ten voordele van de consument."

Gedragseconomie bestudeert de wijze waarop consumenten nu eigenlijk elke dag keuzes maken, waarbij traditionele economische vooronderstellingen op de proef worden gesteld en zowel veldonderzoek als theoretische modellen worden gebruikt om de werkelijke beweegredenen van de keuzes die mensen maken te onderzoeken. Gedragseconomie kan ons duidelijk maken waarom mensen niet altijd uit eigenbelang handelen (bijvoorbeeld geld aan goede doelen geven), waarom ze zich niet altijd op een economisch gezien logische manier gedragen (bijvoorbeeld bij een energieleverancier blijven die duurder is in plaats van over te stappen naar een goedkopere concurrent) of waarom ze aan sommige artikelen meer waarde hechten dan aan andere artikelen met dezelfde prijs.

Gedragseconomie zou in de toekomst van even groot belang kunnen worden als de "windtunnel" dat nu voor auto's is: een instrument om het EU-beleid te testen, te verbeteren en te stroomlijnen, zodat de consumenten op vele terreinen bereikt kunnen worden, van consumentenbelangen en energie tot gezondheid en milieuzaken. Gedragseconomie biedt de mogelijkheid om de tegenstrijdigheden in menselijke gedragingen en reacties beter te begrijpen, zodat het beleid zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van de consument.

Op de conferentie van vandaag komen vooral voorbeelden aan bod van situaties waarin gedragseconomie al heeft geleid tot beleidsverbetering – zowel in de EU als daarbuiten – en worden de deelnemers uitgenodigd te debatteren over de mogelijkheden en gevolgen van gedragseconomie. De deelnemers zullen ook debatteren over belangrijke vragen zoals of beleidsmakers daadwerkelijk het recht of de verantwoordelijkheid hebben om zich te bemoeien met beslissingen die consumenten nemen.

De conferentie kan via webstream worden gevolgd op: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar