Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Briuselis, 2008 m. lapkričio 28 d.

Kodėl vartotojai taip elgiasi – ES Komisijos narė M. Kuneva pradeda aukšto lygio konferenciją, skirtą elgesio ekonomikos klausimams

Už vartotojų apsaugą atsakinga ES Komisijos narė Meglena Kuneva šiandien pasveikino žymiausius įvairių šalių mokslo, verslo ir politikos sričių specialistus, susirinkusius į konferenciją Briuselyje, kad aptartų elgesio ekonomikos reikšmę tobulinant geriausiai vartotojų poreikius tenkinančią politiką. Elgesio ekonomika – gana nauja, tačiau greitai besiplečianti ekonomiką ir eksperimentinius elgesio tyrimus jungianti mokslo šaka, kurios tikslas – tirti ir aiškinti, kodėl vartotojai apsiperka vienaip, o ne kitaip, kas lemia jų sprendimą pirkti ir kokį poveikį tai turi rinkai. Siekiant efektyvumo ir konkurencingumo, Europos ekonomikai reikalingi daugiau teisių turintys vartotojai. Tačiau šiuolaikinės rinkos yra sudėtingos, todėl vartotojai ne visada gali optimaliai rinktis. Šiandien konferencijoje daugiausia dėmesio bus skiriama šių sudėtingų aspektų pavyzdžiams, įrodantiems elgesio ekonomikos įtaką geresnės politikos formavimui, o dalyviai bus skatinami aptarti, kaip elgesio ekonomika ateityje gali padėti rengiant ES teisės aktus. Ši konferencija galėtų paskatinti pradėti intensyviau taikyti elgesio supratimu grindžiamas priemones, skirtas politikos formavimo procesui Europoje tobulinti.

Komisijos narė M. Kuneva pasakė:
„Nuolat siekiame gerinti Europos vartotojų rinką ir užtikrinti, kad vartotojai gautų tai, kas geriausia. Tačiau turime pažinti vartotojus, dėl kurių stengiamės, jei norime visiškai tenkinti jų poreikius. Elgesio ekonomikoje yra labai įdomių aspektų, kurie šią užduotį galėtų palengvinti. Be to, ši konferencija – galimybė panaikinti tyrėjus ir politikos formuotojus skiriančią ribą, kad vieni iš kitų galėtų pasimokyti, pasidalytų mintimis ir papildytų vieni kitų pastangas siekiant didžiausios naudos vartotojams.“

Skatinant naujai vertinti įprastines ekonomikos prielaidas ir remiantis praktiniais tyrimais bei laboratoriniais eksperimentais, skirtais tirti tikruosius sprendimų motyvus, elgesio ekonomikoje nagrinėjama, kaip žmonės priima kasdienius sprendimus. Ši ekonomika gali padėti paaiškinti, kodėl žmonės ne visada elgiasi savanaudiškai (pvz., aukoja pinigus), kodėl ne visada paiso ekonominės logikos (pvz., naudojasi brangesnio energijos tiekėjo paslaugomis, nors galėtų pasirinkti pigesnį konkurentą) ir kodėl labiau vertina vienus, o ne kitus lygiaverčius dalykus.

Ateityje elgesio ekonomikos galėtų tapti savotišku ES politikos aerodinaminiu tuneliu – ES politikos, kuria daugelyje sričių (nuo vartotojų reikalų iki energijos, sveikatos ir aplinkos) siekiama daryti įtaką vartotojams, bandymo, racionalizavimo ir optimizavimo priemone. Ši ekonomika padeda geriau suprasti netikėtą žmonių elgesį ir reakcijas, kad būtų galima formuoti geriausiai vartotojų poreikius tenkinančią politiką.

Šiandien konferencijoje daugiausia dėmesio bus skiriama pavyzdžiams, rodantiems, kokiose srityse ES bei kitose šalyse elgesio ekonomika padėjo geriau formuoti politiką, ir skatinama aptarti galimą šios ekonomikos taikymą bei poveikį. Be to, dalyviai aptars kitus svarbius klausimus – ar tikrai politikos formuotojai gali (ar net privalo) veikti vartotojų sprendimus.

Konferenciją galima stebėti internete http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar