Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.

A fogyasztói magatartás mozgatórugói: Meglena Kuneva biztos a viselkedés-gazdaságtanról szóló magas szintű konferencia házigazdája

A fogyasztóvédelemért felelős európai biztos, Meglena Kuneva neves nemzetközi oktatási, vállalkozási és politikai szakértőket köszöntött ma egy Brüsszelben tartandó konferencián annak megvitatására, hogy milyen szerepet tölthet be a viselkedés-gazdaságtan a fogyasztókat jobban kiszolgáló politikák kifejlesztésében. A viselkedés-gazdaságtan viszonylag új, de gyorsan fejlődő tudományág, amely a közgazdaságtant és a kísérleti magatartáskutatást ötvözi annak vizsgálata céljából, hogy magyarázatot találjon a fogyasztók vásárlásainak mozgatórugójára, mi befolyásolja őket a vásárlási döntéseik meghozatalakor és ezek hogyan hatnak a piacra. Teljesítménye javításához és a verseny ösztönzéséhez az európai gazdaságnak erős pozíciójú fogyasztókra van szüksége. A jelenlegi piacok bonyolultsága azonban csökkentheti a fogyasztók optimális választását lehetővé tevő képességét. A mai konferencia olyan példákra összpontosít, ahol a viselkedés-gazdaságtan már ezzzel a bonyolultsággal számoló, jobb politikák kidolgozásához vezetett, továbbá vitára hívja a résztvevőket arról, hogyan segítheti a viselkedés-gazdaságtan a jövőbeni uniós jogszabályalkotás alakítását. Ez az esemény a magatartástudományi eszközök fokozódó használatának kiindulópontja lehetne az európai politikaformálás javításának érdekében.

Meglena Kuneva biztos következőket nyilatkozta: „Folyamatosan dolgozunk azon, hogy javítsuk a piacot Európa fogyasztói számára és biztosítsuk, hogy a rendelkezésre álló lehető legjobb kínálathoz jussanak hozzá. Meg kell azonban értenünk a fogyasztókat, akikért munkálkodunk, ha teljesen meg akarunk felelni a szükségleteiknek. A viselkedés-gazdaságtan nagyon érdekes szempontokat nyújt, amelyek segíthetnek bennünket e cél elérésében. A mai konferencia lehetőséget nyújt továbbá arra, hogy ledöntsék a kutatók és politikaformálók közötti falat, úgy, hogy közben tanulhatnak egymástól és eszméket cserélhetnek, valamint kiegészíthetik egymás munkáját a végső haszonélvező, a fogyasztó javára.

A viselkedés-gazdaságtan azt tanulmányozza, hogy az emberek valójában hogyan hozzák meg mindennapos döntéseiket, hagyományos gazdasági feltevéseket kérdőjelez meg, illetve terep- és laboratóriumi kísérleteket végez az emberek döntései mögött meghúzódó tényleges okok felkutatására. Annak magyarázatában is segíthet, hogy az emberek magatartása miért nem mindig önérdekű (pl. pénzt adományoznak), miért nem mindig cselekednek gazdasági szempontból logikusan (pl. a drágább energiaellátó vállalatnál maradnak, ahelyett, hogy egy olcsóbb versenytárshoz térnének át) vagy miért tulajdonítanak nagyobb értéket bizonyos cikkeknek más, velük egyforma reálértékű cikkekkel szemben.

A viselkedés-gazdaságtan a jövőben azzá válhat, ami ma az autóiparban használatos „szélcsatorna”: egy olyan vizsgálati eszköz, amely a fogyasztók széleskörű – a fogyasztói ügyektől kezdve az energiával kapcsolatos kérdéseken át az egészségügy és környezetvédelem témaköréig – befolyásolására törekvő uniós politikákat vizsgálja, optimizálja és egyszerűsíti. Lehetőséget és válaszokat biztosít az emberi magatartás szabálytalanságainak jobb megértésére, amelyek alapján a politikákat legjobban a fogyasztók szükségleteire lehet szabni.

A mai konferencia olyan példákra fog összpontosítani, ahol a viselkedés-gazdaságtan már jobb politikákat eredményezett – az Unióban és máshol egyaránt – és vitára szólít fel annak lehetséges használatáról és hatásáról. A résztvevők olyan fontos kérdéseket is megvitatnak, mint például, hogy ténylegesen a politikai döntéshozók joga vagy felelőssége-e beavatkozni a fogyasztók döntéseibe.

A konferenciát az interneten is figyelemmel lehet kísérni az alábbi címen: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar