Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Brüssel, 28. november 2008

Miks tarbijad nii käituvad? Volinik Kuneva võõrustab kõrgetasemelist tarbimiskäitumise konverentsi.

Euroopa tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva tervitas täna rahvusvaheliselt tuntud teadlasi, ärimehi ja poliitikuid, kes osalevad Brüsselis toimuval konverentsil, et arutada tarbimiskäitumise rolli tarbijasõbraliku poliitika arendamisel. Tarbimiskäitumine on uus, kuid kiiresti arenev valdkond, mis hõlmab nii majandusteadust kui ka eksperimentaalseid tarbijakäitumise uuringuid, ning mille eesmärk on uurida ja selgitada, miks tarbijad ostmisel just nii käituvad, mis mõjutab nende ostuotsuseid ja kuidas mõjutavad need otsused turgu. Selleks et tõhustada Euroopa majandust ja edendada konkurentsi, on vaja mõjukaid tarbijaid. Samas võib tänapäevase turu keerukus takistada tarbijaid optimaalsete valikute tegemisel. Täna toimuval konverentsil käsitletakse näiteid, kus tarbimiskäitumine on aidanud kujundada paremat poliitikat, mis võtab arvesse turu keerukust ning konverentsil osalejaid kutsutakse üles arutama, kuidas saaks tarbimiskäitumine aidata vormida ELi tulevasi õigusakte. Alates tänasest üritusest võiks tarbimiskäitumist üha ulatuslikumalt arvesse võtta, et parandada Euroopa poliitika väljatöötamist.

Volinik Kuneva ütles oma kõnes: „Me töötame pidevalt selle nimel, et täiustada Euroopa tarbijate jaoks turu toimimist ja tagada neile juurdepääs parimatele pakkumistele. Selleks, et tarbijate vajadusi igakülgselt rahuldada, peame me teadma, kuidas toimivad tarbijad, kelle heaks me töötame. Tarbimiskäitumine toob esile huvitavaid aspekte, mis võivad meid tarbijate vajaduste rahuldamisel aidata. Lisaks võimaldab tänane konverents lõhkuda teadlaste ja poliitikakujundajate vahelise müüri, et nad saaksid üksteiselt õppida, ideesid vahetada ja täiendada üksteise tööd, et suurendada tarbija hüvangut.”

Tarbimiskäitumine uurib, kuidas teevad inimesed tegelikult oma igapäevavalikuid, seab kahtluse alla tavapärased majanduspõhimõtted ning hõlmab praktikat ja laboris korraldatud katseid, et uurida inimeste otsuste tegelikke põhjuseid. See võib aidata selgitada, miks ei käitu inimesed alati isekalt (näiteks teevad rahalisi annetusi), miks nad ei käitu alati majanduslikult otstarbekalt (näiteks ei vaheta kallima energia tarnijat odavama tarnija vastu) või miks nad omistavad samaväärsete toodete seast ühele suuremat väärtust.

Tarbimiskäitumisel võib tulevikus olla samasugune roll nagu on autotööstuses tuuletunnelil – see võiks olla vahend, mille abil testida, optimeerida ja suunata ELi poliitikat, mille eesmärk on mõjutada tarbijate käitumist erinevates valdkondades alates tarbijaküsimustest kuni energia-, tervise ja keskkonnaküsimusteni. Tarbimiskäitumine võimaldab paremini mõista inimeste käitumise ja reageeringute muutumist ning võimaldab kujundada poliitikat selliselt, et see vastaks paremini tarbijate vajadustele.

Tänasel konverentsil keskendutakse näidetele, kus tarbimiskäitumine on juba aidanud poliitikat paremini kujundada, nii ELis kui ka mujal maailmas, ning edendab arutelu tarbimiskäitumise rakendamise ja mõju kohta. Osalejad arutavad näiteks ka sellist põhimõttelist küsimust, kas poliitikakujundajatel on õigus või vastutus tarbijate otsuseid mõjutada.

Konverentsi saab reaalajas jälgida aadressil http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar