Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Bρυξέλλες, 28 Nοεμβρίου 2008

Τι καθορίζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών; Η επίτροπος κ. Kuneva φιλοξενεί συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα τη «συμπεριφορική χρηματοοικονομική»

Σήμερα η αρμόδια για θέματα καταναλωτών επίτροπος της ΕΕ κ. Meglena Kuneva απηύθυνε χαιρετισμό στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και πολιτικούς εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο που συμμετέχουν σε συνέδριο στις Βρυξέλλες με θέμα το ρόλο της «συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής» στη χάραξη πολιτικών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η «συμπεριφορική χρηματοοικονομική» είναι ένας σχετικά νέος, αλλά ραγδαία εξελισσόμενος, πανεπιστημιακός κλάδος ο οποίος συνδυάζει τη χρηματοοικονομική με την πειραματική έρευνα της συμπεριφοράς, με σκοπό να εξετάσει και να εξηγήσει γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν να ψωνίζουν με τον τρόπο που ψωνίζουν, τι τους επηρεάζει όταν παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις και με ποιον τρόπο οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την αγορά. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει ανάγκη από ενημερωμένους και υπεύθυνους καταναλωτές που θα δώσουν ώθηση στην αποδοτικότητα και στην ανταγωνιστικότητά της. Ωστόσο, το σύνθετο περιβάλλον των σημερινών αγορών περιορίζει τη δυνατότητα των καταναλωτών για άριστες επιλογές. Επίκεντρο του σημερινού συνεδρίου θα αποτελέσουν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η «συμπεριφορική χρηματοοικονομική» έχει ήδη οδηγήσει στη χάραξη καλύτερων πολιτικών που αντικατοπτρίζουν το σύνθετο αυτό χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους ο νέος αυτός πανεπιστημιακός κλάδος μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ στο μέλλον. Η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για να αυξηθεί η χρήση των συμπεριφορικών εργαλείων με σκοπό την καλύτερη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη.

Όπως είπε η Επίτροπος κ. Kuneva στην ομιλία της: «Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να βελτιώσουμε την αγορά για τους ευρωπαίους καταναλωτές και να εξασφαλίσουμε την πρόσβασή τους σε ό,τι καλύτερο μπορεί να τους προσφέρει. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε τους καταναλωτές για τους οποίους εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις ανάγκες τους. Η «συμπεριφορική χρηματοοικονομική» προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Επιπλέον, το σημερινό συνέδριο είναι μια ευκαιρία για να γκρεμιστεί το τείχος που χωρίζει τους ερευνητές από τους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής και να μπορέσουν να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες, ώστε να υπάρξει αλληλοσυμπλήρωση του έργου τους με απώτερο στόχο το όφελος των καταναλωτών.»

Η «συμπεριφορική χρηματοοικονομική» μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν καθημερινά τις επιλογές τους, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές παραδοχές της οικονομίας και έχοντας ως βάση τα επιτόπια και εργαστηριακά πειράματα για τη διερεύνηση των πραγματικών αιτίων που οδηγούν στη λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων. Μπορεί να συμβάλει στο να δοθεί εξήγηση γιατί η συμπεριφορά του κόσμου δεν είναι πάντοτε εγωιστική (π.χ. χρηματικές δωρεές), γιατί δεν ενεργεί πάντοτε με οικονομικά λογικό τρόπο (π.χ. παραμένει σε έναν ακριβό πάροχο ενέργειας ενώ θα μπορούσε να προτιμήσει έναν φθηνότερο ανταγωνιστή του) ή γιατί δίνει μεγαλύτερη αξία σε κάποια πράγματα σε σύγκριση με άλλα τα οποία έχουν την ίδια πραγματική αξία.

Η «συμπεριφορική χρηματοοικονομική» θα μπορούσε στο μέλλον να παίξει το ρόλο που παίζει η «αεροσήραγγα» στα αυτοκίνητα: ενός μέσου για τη δοκιμή, τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό των πολιτικών της ΕΕ που επιδιώκουν να επηρεάσουν τους καταναλωτές σ’ ένα ευρύ φάσμα πεδίων, από τα θέματα των καταναλωτών έως την ενέργεια, την υγεία και το περιβάλλον. Προσφέρει την ευκαιρία να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι ανωμαλίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αντίδρασης, ώστε η διαμόρφωση των πολιτικών να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των καταναλωτών.

Το σημερινό συνέδριο θα έχει ως επίκεντρό του παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η «συμπεριφορική χρηματοοικονομική» έχει ήδη οδηγήσει στη χάραξη καλύτερων πολιτικών – τόσο στην ΕΕ όσο και αλλού – και θα δώσει το έναυσμα για μια συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση και τον αντίκτυπό της. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης σημαντικά ζητήματα όπως το εάν είναι πραγματικά δικαίωμα ή ευθύνη των αρμόδιων για τη χάραξη της πολιτικής να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις των καταναλωτών.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτύου από τη διεύθυνση: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar