Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

Bruxelles, den 28. november 2008

Hvorfor forbrugeradfærden er, som den er: EU-kommissær Meglena Kuneva vært for konference på højt niveau om adfærdsøkonomi

Meglena Kuneva, EU-kommissær for forbrugere, bød i dag ledende internationale akademikere, erhvervsfolk og politikere velkommen til en konference i Bruxelles, hvor de skal drøfte den rolle, adfærdsøkonomi kan spille i udformningen af politiske tiltag, der sætter forbrugerne i højsædet. Adfærdsøkonomi er et forholdsvis nyt, men hurtigt voksende fagområde, der kombinerer økonomi og eksperimentel forskning i adfærd med det formål at undersøge og forklare, hvorfor forbrugerne vælger at foretage deres indkøb, som de gør, hvad der har indflydelse på deres købsbeslutninger, og hvordan disse beslutninger påvirker markedet. EU's økonomi har brug for stærke forbrugere til at sætte skub i den økonomiske aktivitet og fremme konkurrencen. Markederne er imidlertid i dag så komplekse, at det kan hæmme forbrugernes evne til at træffe de bedste beslutninger. På konferencen i dag fremlægges der eksempler på, at adfærdsøkonomi allerede har medført en bedre politik, der tager hensyn til disse komplekse forhold, og deltagerne opfordres til at drøfte, hvordan adfærdsøkonomi i fremtiden kan indgå i udformningen af EU-lovgivningen. Konferencen kunne være startskuddet til øget brug af adfærdsværktøjer til forbedring af den politiske beslutningstagning i EU.

EU-kommissær Meglena Kuneva sagde: "Vi arbejder konstant på at forbedre markedspladsen for forbrugerne i EU og sikre, at de har adgang til de bedste tilbud. Men vi er nødt til at forstå de forbrugere, vi arbejder for, hvis vi skal kunne opfylde deres behov til fulde. Adfærdsøkonomi giver os et meget interessant indblik heri, som vi kan bruge. Desuden får vi med konferencen i dag en chance for at bryde muren ned mellem forskere og politiske beslutningstagere, så de kan lære af hinanden, udveksle idéer og supplere hinanden i deres arbejde, hvilket i sidste ende vil være til gavn for forbrugeren."

Adfærdsøkonomi er et studium i, hvilke beslutninger folk rent faktisk træffer i hverdagen. Adfærdsøkonomi udfordrer de hidtidige økonomiske teorier og tager udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser i marken og eksperimenter, hvor de egentlige bevæggrunde for folks beslutninger undersøges. Det kan være med til at forklare, hvorfor folks adfærd ikke altid er egoistisk (de giver f.eks. penge til et godt formål), hvorfor de ikke altid handler på en økonomisk set logisk måde (de vil f.eks. hellere beholde et dyrere energiselskab end skifte til en billigere konkurrent), eller hvorfor de tillægger visse varer større værdi end andre af tilsvarende realværdi.

Adfærdsøkonomi kunne i fremtiden sammenlignes med det, som vindtunneller er for biler: et redskab til at teste, optimere og strømline EU-politikker, der har til formål at påvirke forbrugerne på en lang række forskellige områder – fra forbrugeranliggender over energi til sundhed og miljø. Adfærdsøkonomi gør det muligt bedre at forstå anomalierne i den menneskelige adfærd og de menneskelige reaktionsmønstre, således at politikkerne kan udformes til at dække forbrugernes behov bedst muligt.

På konferencen i dag fremlægges der eksempler på, at adfærdsøkonomi allerede har medført en bedre politik – både i EU og andre steder – og der opfordres til en drøftelse af adfærdsøkonomiens potentielle anvendelse og betydning. Deltagerne skal også drøfte vigtige emner, som f.eks. om det i virkeligheden er de politiske beslutningstageres ret eller pligt at blande sig i forbrugernes beslutninger.

Konferencen kan følges pr. webstreaming på: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar