Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1836

V Bruselu dne 28. listopadu 2008

Proč se spotřebitelé chovají tak, jak se chovají: komisařka Kuneva organizuje konferenci na vysoké úrovni o behaviorální ekonomii

Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva dnes na konferenci v Bruselu přivítala špičkové mezinárodní odborníky z akademické, obchodní a politické oblasti, aby prodiskutovali, jakou roli může hrát behaviorální ekonomie při vývoji politik, které lépe slouží spotřebiteli. Behaviorální ekonomie je poměrně nová, ale rychle se rozvíjející disciplína, která spojuje ekonomii a experimentální výzkum chování s cílem zkoumat a vysvětlit, proč se spotřebitelé určitým způsobem rozhodují o koupi, co jejich rozhodnutí ovlivňuje a jaký to má vliv na trh. Aby evropská ekonomika zvýšila svou výkonnost, potřebuje spotřebitele, kteří si uvědomují své zájmy a jsou hnací silou hospodářské soutěže. Složitost dnešních trhů však omezuje schopnost spotřebitelů přijímat optimální rozhodnutí. Dnešní konference se zaměří na příklady úspěšného využití behaviorální ekonomie, které vedlo k lepším politikám, zohledňujícím tuto složitost, a účastnící budou vyzváni, aby diskutovali o tom, jak může behaviorální ekonomie v budoucnu pomoci při vytváření právních předpisů EU. Tato událost by mohla představovat začátek intenzivnějšího využívání behaviorálních nástrojů v zájmu lepší tvorby politik v Evropě.

Komisařka Kuneva uvedla: „Neustále pracujeme na zlepšování tržního prostředí pro evropské spotřebitele a snažíme se zajistit, aby měli přístup k tomu nejlepšímu, co nabízí. Ale máme-li v plné míře naplnit potřeby spotřebitelů, v jejichž zájmu jednáme, potřebujeme jim porozumět. Behaviorální ekonomie poskytuje velmi zajímavý vhled do této problematiky, který by nám mohl pomoci porozumění docílit. Dnešní konference navíc představuje příležitost prolomit bariéry mezi výzkumnými pracovníky a tvůrci politik, aby se mohli učit od sebe navzájem, vyměňovat si nápady a doplňovat se při své práci, jejímž konečným cílem je prospěch spotřebitelů.“

Behaviorální ekonomie zkoumá, jak se lidé ve skutečnosti při svých každodenních volbách rozhodují, a přitom kriticky přehodnocuje tradiční ekonomické předpoklady a spoléhá se na terénní a laboratorní experimenty s cílem zjistit skutečné důvody, které za rozhodováním lidí stojí. Může pomoci vysvětlit, proč chování lidí není vždy sobecké (lidé např. darují peníze), proč není jejich chování vždy z ekonomického hlediska logické (například zůstávají věrni dražšímu poskytovateli elektrické energie, místo aby přešli k levnějšímu konkurentovi) nebo proč některému zboží připisují větší hodnotu než jinému se stejnou reálnou hodnotou.

Behaviorální ekonomie by se v budoucnu mohla stát tím, čím je „aerodynamický tunel“ pro auta: nástrojem pro testování, optimalizaci a zefektivnění politik EU, které se snaží ovlivnit spotřebitele na mnoha frontách – spotřebitelskými záležitostmi počínaje až po energetiku, zdraví a životní prostředí. Dává nám příležitost lépe pochopit anomálie lidského chování a reakcí, aby bylo možné politiky co nejlépe přizpůsobit potřebám spotřebitelů.

Dnešní konference se zaměří na příklady toho, jak behaviorální ekonomie již vedla k vytvoření lepších politik – jak v EU, tak i jinde –, a v jejím rámci se bude debatovat o možném použití této nové disciplíny a jejím dopadu. Účastnici rovněž prodiskutují důležité otázky, například zda je skutečně právem či odpovědností tvůrců politik zasahovat do rozhodnutí spotřebitelů.

Konferenci můžete sledovat na internetu na této adrese: http://scic.ec.europa.eu/streaming/ccab.


Side Bar