Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/08/1809

Brüssel, 27. november 2008

Meresõiduohutus: komisjon annab Eesti ja Itaalia Euroopa Ühenduste Kohtusse

Euroopa Komisjon otsustas täna anda Eesti ja Itaalia Euroopa Kohtusse, sest nad ei ole riigi õigusse üle võtnud õigusakte liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta

Komisjon on otsustanud alustada menetlust Eesti ja Itaalia vastu, kuna nad ei ole direktiivi 2005/45/EÜ[1] veel riigi õigusse täielikult üle võtnud. Direktiivi eesmärk on parandada Euroopa laevanduse mainet ja äratada noortes huvi meremehe elukutse vastu. Sellega soodustatakse meremeeste ametialast liikuvust Euroopa Liidus ja eelkõige asetatakse rõhk meremeeste kutsetunnistuste tunnustamisele ning tagatakse samas täielik vastavus Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni asjakohaste konventsioonide nõuetele.

Liikmesriikidel oli direktiivi ülevõtmiseks aega kuni 20. oktoobrini 2007.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/45/EÜ, 7. september 2005, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ (ELT L 255, 30.9.2005, lk 160).


Side Bar