Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1800

Bruselj, 27. novembra 2008

Kolektivne odškodnine: Komisija si prizadeva pridobiti stališča o reševanju pritožb večjega obsega na področju varstva potrošnikov

Evropska komisija je objavila zeleno knjigo o kolektivnih odškodninah za potrošnike, ki obravnava načine za lažje uveljavljanje odškodnin v situacijah, v katerih je bilo veliko število potrošnikov oškodovanih zaradi ravnanja istega trgovca, ki je kršil pravo varstva potrošnikov. Kršitve pravil o varstvu potrošnikov lahko vključujejo zaračunavanje previsokih zneskov, tj. prek skritih stroškov ali previsokih računov, zavajajoče oglaševanje na spletnih straneh ali nezagotavljanje obveznih informacij o finančnih produktih. Če se te vrste nezakonitih praks pojavijo pri velikem številu potrošnikov, lahko le-tem povzročijo veliko škodo, ustvarijo nelojalno konkurenco in izkrivljajo trge. Zelena knjiga opredeljuje ovire za učinkovito uveljavljanje potrošniških odškodnin na področju dostopa, učinkovitosti in cenovne dostopnosti ter predstavlja različne možnosti za zapolnitev opredeljenih vrzeli. Namen možnosti, predstavljenih v zeleni knjigi, je zagotoviti, da bodo potrošniki, ki so žrtve nezakonitih poslovnih praks, lahko prejeli nadomestilo za nastalo izgubo, pri čemer se je treba izogibati neutemeljenim zahtevkom. Pripombe na zeleno knjigo se lahko predložijo do 1. marca 2009.

Komisarka EU za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je pojasnila: „Potrošniki, ki so žrtve nezakonitih dejavnosti, kot so zaračunavanje previsokih zneskov, zavajajoče oglaševanje ali očitne prevare, imajo pravico do odškodnine. Trenutno je ta pravica zlasti v primeru manjših razpršenih zahtevkov pogosto teoretična, saj obstajajo ovire za njeno izvajanje v praksi. Obstajajo pravne luknje, razlike v blaginji in vrzel v našem odškodninskem sistemu, zaradi katerih so potrošniki prepuščeni sami sebi. Trenutne razmere so povsem nezadovoljive. Poiskati moramo način, kako čim več ljudem zagotoviti temeljno pravico do uveljavljanja potrošniških odškodnin.“

Trenutno stanje

Zaradi razširjanja množičnih potrošniških trgov in njihovega širjenja preko meja je lahko veliko število potrošnikov oškodovanih zaradi enakega ali podobnega ravnanja trgovca. Učinek nepravilnosti je lahko tako razširjen, da izkrivlja trge. Na primer, banke Združenega kraljestva so v preiskovalnem postopku, ker so več sto tisoč potrošnikom, ki so prekoračili stanje na računu[1], sistematično zaračunavale pretirane obresti. Skupina potrošnikov na Portugalskem je na sodišču sprožila postopek proti telekomunikacijskemu podjetju, ki je trem milijonom strank zaračunal „zagonsko pristojbino“. Po njihovi skupni pritožbi je sodišče v Lizboni odločilo, da je dajatev nezakonita in je treba strankam povrniti stroške. Odškodnina, dodeljena potrošnikom, je znašala približno 70 milijonov EUR.

Problematika

Potrošniki se lahko pri uveljavljanju posamičnih odškodnin vedno obrnejo na sodišče. Kolektivni zahtevki bi se lahko tako načeloma rešili z obravnavo velikega števila posamičnih zahtevkov. Vendar študije, ki jih je izvedla Komisija, kažejo, da se trenutno potrošniki, ki utrpijo škodo zaradi nepravilnosti in želijo sprožiti postopek na sodišču, soočajo z znatnimi ovirami[2] v smislu dostopa, učinkovitosti in cenovne dostopnosti.

Kolektivne odškodnine so lahko, kadar obstajajo, uporabno dopolnilno sredstvo zmanjšanja škode za potrošnike, zato se zelena knjiga osredotoča na kolektivne odškodnine kot orodje, ki bi lahko pomagalo pri reševanju težav, s katerimi se srečujejo potrošniki pri uveljavljanju odškodnin za skupinske zahtevke na nacionalni in čezmejni ravni. Po podatkih bi kar 76 % potrošnikov raje uveljavljalo svojo pravico na sodišču, če bi se lahko povezali z drugimi potrošniki.

Povečanje možnosti dostopa potrošnikov do učinkovitega uveljavljanja odškodnin ima več prednosti:

  • zagotavlja, da potrošniki, ki so utrpeli škodo zaradi nezakonitih poslovnih nepravilnosti, prejmejo odškodnino za svojo izgubo;
  • zvišuje splošno raven spoštovanja zakonodaje EU, tako da podjetja odvrača od nezakonitih dejavnosti, ki jim zagotavljajo nepošteno konkurenčno prednost pred drugimi subjekti.

V zeleni knjigi je predstavljenih več možnosti za razpravo: (1) brez takojšnjega ukrepanja; (2) sodelovanje med državami članicami, ki bo razširilo nacionalne sisteme kolektivnih odškodnin na potrošnike iz drugih držav članic, kjer mehanizem kolektivnih odškodnin ne obstaja; (3) kombinacija instrumentov politike za boljše uveljavljanje odškodnin za potrošnike (vključno z mehanizmi za alternativno reševanje sporov v primeru kolektivnih odškodnin za potrošnike, možnost nacionalnih izvršnih organov, da od trgovcev zahtevajo plačilo odškodnine potrošnikom, in razširitev obsega nacionalnih postopkov v sporih majhnih vrednosti na skupinske zahtevke); (4) zavezujoči ali nezavezujoči ukrepi za uveljavitev sodnega postopka v primeru kolektivnih odškodnin v vseh državah članicah. Obravnava se lahko tudi kombinacija različnih elementov iz teh možnosti.

Ozadje

Študije in raziskave, ki jih je izvedla Komisija, kažejo, da ovire za potrošnike, vključno z izredno posebno visokimi stroški, tveganjem pravdnih sporov, zapletenimi in dolgimi postopki, pomenijo, da eden od petih evropskih potrošnikov ne bo sprožil postopka na sodišču za uveljavljanje odškodnine pri zahtevkih, ki so nižji od 1 000 EUR. Polovica jih trdi, da ne bodo vložili tožbe za manj kot 200 EUR. Samo v 13 državah članicah so trenutno vzpostavljeni različni nacionalni sistemi, ki zagotavljajo možnost kolektivnega uveljavljanja odškodnin za potrošnike. Izkazalo se je, da so se ti nacionalni mehanizmi v zadnjih letih uporabili le v nekaterih primerih. V Nemčiji na primer le štiri od desetih milijonov ljudi vsako leto sodeluje v tožbah za kolektivne odškodnine, medtem ko je sistem kolektivnih odškodnin na Portugalskem dosegel največ ljudi v posameznem primeru.

Zelena knjiga:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm.

Pripombe je treba poslati do 1. marca 2009 na naslov:

mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu.

Glej MEMO/08/741; MEMO/05/489


[1] http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/current/personal/personal-test-case.

[2] Glej študijo o težavah, s katerimi se srečujejo potrošniki pri uveljavljanju odškodnin zaradi kršitev prava varstva potrošnikov, in gospodarskih posledicah takšnih težav (študija problematike), str. 25, http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm.


Side Bar