Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1784

Βρυξέλλες 27 Νοεμβρίου 2008

Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων: Η Επιτροπή αμφισβητεί τον ελληνικό νόμο σχετικά με τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα επίσημο αίτημα για την κατάργηση των περιορισμών όσον αφορά τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που θεσπίζονται με το νόμο 3631/2008. Η διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε με προειδοποιητική επιστολή το Μάιο του 2008. Μετά την ανάλυση της απάντησης της ελληνικής κυβέρνησης, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιορισμοί αντιπροσωπεύουν αδικαιολόγητα εμπόδια στους κανόνες της Συνθήκης ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο εν λόγω νόμος θεσπίζει (i) ένα σύστημα εκ των προτέρων έγκρισης, βάσει του οποίου η απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου από τους μετόχους εκτός από το κράτος περιορίζεται σε 20%, εκτός αν έχει χορηγηθεί προγενέστερη έγκριση από τη διυπουργική επιτροπή ιδιωτικοποιήσεων· και (ii) ένα σύστημα εκ των υστέρων έγκρισης, βάσει του οποίου ορισμένες σημαντικές εταιρικές αποφάσεις καθώς επίσης και ορισμένες αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων χρειάζονται, για να είναι έγκυρες, την έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι και τα δύο αυτά συστήματα έγκρισης είναι ακατάλληλα και μη αναλογικά μέτρα. Τα κριτήρια για τη χορήγηση της προγενέστερης έγκρισης από τις αρχές είναι ασαφή, και δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για την εκ των υστέρων έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Η κατάσταση αυτή δίνει στις διοικητικές αρχές ευρεία διακριτική ευχέρεια, η οποία κατά την άποψη της Επιτροπής περιορίζει τα δικαιώματα των δυνητικών επενδυτών τα οποία απορρέουν από το άρθρο 56 της Συνθήκης ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νόμος δεν παρέχει σαφή ορισμό του πεδίου εφαρμογής του μέτρου, προκαλώντας έτσι ανασφάλεια δικαίου ως προς το ποιες επιχειρήσεις και ποιοι τομείς υπόκεινται σήμερα στους μηχανισμούς αυτούς ή ενδέχεται να καλυφθούν από αυτούς στο μέλλον.

Συνεπώς, θεωρείται ότι τα σχέδια δεν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που να είναι γνωστά εκ των προτέρων στις σχετικές επιχειρήσεις και τα οποία να υπόκεινται σε δικαστική επανεξέταση. Επομένως, κατά την άποψη της Επιτροπής, τόσο το καθεστώς εκ των προτέρων έγκρισης όσο και το σύστημα εκ των υστέρων έγκρισης υπερακοντίζουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί ο στόχος που επιδιώκεται από την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών και εύρυθμη λειτουργία των δικτύων.

Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τις διαδικασίες παράβασης που έχουν κινηθεί κατά κρατών μελών διατίθενται στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar