Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1760

V Bruseli 26. novembra 2008

Druhá skúška zručností mladých prekladateľov

Zajtra sa bude niekoľko stredoškolákov, vrátane stredoškolákov z ostrova Guadeloupe v Karibiku, obce Kittilä severne od polárneho kruhu, obce São Roque do Pico na Azorských ostrovoch a bruselskej mestskej časti Etterbeek v tesnej blízkosti sídla Európskej komisie, snažiť vypracovať preklad, ktorý bude čo najviac zodpovedať východiskovému textu a ktorý bude v cieľovom jazyku čo najplynulejší. Toto je cieľom druhého súťažného podujatia Juvenes Translatores („mladí prekladatelia“, z latinčiny), ktoré organizuje Európska komisia pre žiakov stredných škôl vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

„Táto súťaž nie je iba veľkou príležitosťou pre mladých ľudí, aby si vyskúšali svoje prekladateľské zručnosti. Skúsenosti z minuloročnej súťaže ukázali, že takisto podnecuje väčší záujem o učenie sa jazykov a o preklad“, povedal Leonard Orban, komisár pre viacjazyčnosť. „Prvá súťaž, ktorá sa konala v roku 2007, bola v skutočnosti taká populárna, že si vyžiadala druhé kolo. Tentokrát sme chceli umožniť viacerým školám, aby sa mohli zúčastniť, a zdvojnásobili sme počet vybraných škôl“, vysvetlil komisár Orban.

Táto druhá súťaž pre mladých prekladateľov sa začala v septembri, keď sa všetky stredné školy v EÚ, ktoré o súťaž prejavili záujem, mohli bezplatne zaregistrovať a potvrdiť tak svoju účasť na súťaži. Záujem o súťaž prejavilo viac ako tisíc škôl, z ktorých bolo v rámci všetkých členských štátov EÚ vybraných 618. Celkový počet stredoškolákov, ktorí si vyskúšajú svoje prekladateľské zručnosti, sa priblíži číslu 2500, ak sa z vybraných škôl zúčastnia všetci štyria žiaci.

Účastníkom z vybraných škôl sa elektronickou poštou zašle jednostranový text na všeobecnú tému. Budú mať dve hodiny na to, aby preložili text z a do ktoréhokoľvek z 23 úradných jazykov EÚ. Súťaž bude prebiehať v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. bruselského času (GMT+1) pod dohľadom zúčastnených škôl.

Preklady sa zašlú Komisii, kde ich posúdia a ohodnotia interní prekladatelia z Generálneho riaditeľstva pre preklad. Mená víťazov budú uverejnené na internetovej stránke súťažného podujatia http://ec.europa.eu/translation/contest/index_sk.htm do konca januára 2009.

Ďalšie informácie sú dostupné na týchto internetových stránkach:

GR pre preklad: http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

Jazyky v EÚ: http://europa.eu/languages/sk/home


Side Bar