Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1756

Briselē, 2008. gada 22. novembrī

ECOFIN (Ekonomikas un finanšu) padomes prezidentvalsts un Komisijas kopīgā deklarācija par vidēja termiņa finanšu palīdzības sniegšanu Latvijai

Ņemot vērā pasaules finanšu krīzes nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas ekonomiku un finanšu situāciju, Padomes prezidentvalsts un Komisija pauž Eiropas Savienības apņemšanos sniegt finanšu palīdzību saistībā ar nesenajām tirgus grūtībām.

Mēs esam ciešā saziņā ar Latvijas iestādēm un Starptautisko Valūtas Fondu, lai kopīgi reaģētu uz pieaugošo spriedzi Latvijas finanšu tirgos. ES ir gatava piedalīties koordinētos finansēšanas pasākumos kopā ar Starptautisko Valūtas Fondu, ar nosacījumu, ka Latvijas iestādes cieši apņemas īstenot stingru un uzticamu pasākumu programmu, lai stiprinātu Latvijas maksājumu bilances stabilitāti.

Informācijai

Saskaņā ar Padomes Regulu 332/2002 Eiropas Savienība var piešķirt vidēja termiņa palīdzību dalībvalstij, kas atrodas ārpus euro zonas. Šis noteikums izriet no Līguma 119. panta, kurā noteikts, ka dalībvalstij, kurai "radušās grūtības vai draud nopietnas grūtības, ko radījusi vai nu vispārēja tās maksājumu bilances nestabilitāte vai arī valūta, kas ir attiecīgās dalībvalsts rīcībā", var sniegt palīdzību.


Side Bar