Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Brüsszel, 2008. november 20

Az Északi-sarkvidék méltó az Európai Unió figyelmére – az első lépés az EU északi-sarkvidéki szakpolitikája felé

Az Európai Bizottság a mai napon közleményt fogadott el „Az Európai Unió és az Északi-sarkvidék” címmel, amely rávilágít az éghajlatváltozás és az emberi tevékenységek hatásaira az Északi-sarkvidék térségében. Az EU érdekeinek és politikai célkitűzéseinek ismertetése mellett a szöveg szisztematikus és összehangolt választ kínál az egyre fokozódó kihívásokra. Ennek megfelelően e közlemény az első lépésnek számít az EU északi-sarkvidéki szakpolitikája felé, és egyben jelentősen hozzájárul az EU integrált tengerpolitikájának végrehajtásához.

Benita Ferrero-Waldner, a külkapcsolatokért és európai szomszédságpolitikáért felelős biztos kijelentette: „Az Északi-sarkvidék egyedülálló és veszélyeztetett régió Európa közvetlen szomszédságában. Állapotának alakulása jelentősen befolyásolja majd Európa jövő nemzedékeinek életét. Az Európai Unió északi-sarkvidéki együttműködésben való részvételének fokozása új távlatokat nyit az északi-sarkvidéki államokhoz fűződő kapcsolatainkban. Az EU készen áll arra, hogy ezen országokkal közösen munkálkodjék a stabilitás növelése, az északi-sarkvidéki többoldalú kormányzásnak a létező jogi keretek között történő fejlesztése, valamint a környezet megóvásának elsődleges célja és a természeti erőforrások – köztük a szénhidrogének – fenntartható felhasználásának szükségszerűsége közötti helyes egyensúly megteremtése érdekében.”

Joe Borg, tengerügyi és halászati biztos hozzátette: „Nem szemlélhetjük tétlenül az északi-sarkvidéki éghajlatot, és következésképpen a teljes bolygónkat érintő riasztó fejleményeket. Másfelől az éghajlatváltozásnak és az elmúlt időszak technológiai vívmányainak együttese új, kihívásokkal átszőtt lehetőségeknek ad teret. Mivel az EU számos – köztük az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, az energiaügy, a kutatás, a halászat és a közlekedés területét érintő – szakpolitikája közvetlen kihatással van az Északi-sarkvidékre, összehangolt intézkedésre van szükség, és az integrált tengerpolitika ennek nélkülözhetetlen együttműködési platformja lehet.”

A közlemény hangsúlyozza az Európai Unió és az Északi-sarkvidék közötti szoros kapcsolatot. Az EU tágabb vagy globális hatályú szakpolitikái közvetlen hatást gyakorolnak az Északi-sarkvidékre. A dokumentum átfogó képet nyújt az Európai Uniónak az északi-sarkvidéki együttműködés összes területére kiterjedő érdekeiről, és kiemeli, hogy az északi-sarkvidéki térség fejlesztéséhez integrált válaszra van szükség.

Három fő szakpolitikai célkitűzést határoz meg:

 • Az Északi-sarkvidék védelme és megóvása annak lakosságával összhangban;
 • Az erőforrások fenntartható használatának ösztönzése;
 • Hozzájárulás a hatékonyabb északi-sarkvidéki többoldalú kormányzáshoz.

E célok elérése érdekében a Bizottság számos javaslatot fogalmaz meg. Ezek közé tartozik:

 • Új kutatási infrastruktúra létrehozása;
 • A vegyi anyagok biztonsági ellenőrzése és figyelemmel kísérése;
 • Fokozott együttműködés a megelőzés, a felkészültség és a katasztrófa-elhárítás terén;
 • Rendszeres párbeszéd kezdeményezése az északi-sarkvidéki őslakossággal;
 • A halászatról szóló meglévő keretszabályozás kiterjesztése az Északi-sarkvidékre;
 • A tengeri felügyelet javítása;
 • A meglévő szabályok teljes végrehajtásának előmozdítása és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet környezetvédelmi és biztonsági szabványainak javítása;
 • Az északi-sarkvidéki többoldalú kormányzás hatékonyabbá tétele – a széleskörű szakpolitikai párbeszédet is beleértve – az ENSZ tengerjogi egyezményének alapján;
 • Az Északi-sarkvidékre vonatkozó kérdések előtérbe helyezése a nemzetközi intézkedési menetrendben, valamint az Európai Bizottság nagyobb szerepvállalása a Sarkvidéki Tanács munkájában annak köszönhetően, hogy állandó megfigyelői státuszt kap.

Az EU északi-sarkvidéki szakpolitikájának fejlesztése kapcsolódik az EU integrált tengerpolitikájához, amelynek célja valamennyi tengerészeti vonatkozású EU-szakpolitika összehangolása a környezeti fenntarthatóság és a part menti régiók lakossága életminőségének biztosítása érdekében, a tengerészeti iparágak növekedési potenciáljának elősegítése mellett.

További információk:

MEMO/08/726

Az Északi-sarkvidékkel foglalkozó uniós honlap:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

Az EU és az északi-sarkvidéki országok közötti kapcsolatokról:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Az Északi Dimenzió politikáról:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar