Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Bruxelles, 20 noiembrie 2008

Agricultură: Evaluarea stării de sănătate a PAC va ajuta fermierii să facă față mai ușor noilor provocări

Comisia Europeană salută acordul politic al miniștrilor agriculturii din UE privind evaluarea stării de sănătate a Politicii agricole comune. Evaluarea stării de sănătate va moderniza, simplifica și eficientiza PAC și va îndepărta restricțiile impuse fermierilor, ajutându-i astfel să răspundă mai bine semnalelor pieței și să facă față unor noi provocări. Printre măsurile propuse în acest acord se numără eliminarea obligației de scoatere a terenurilor arabile din circuitul agricol, creșterea progresivă a cotelor de lapte până la suprimarea acestora în 2015 și transformarea intervenției pe piață într-o veritabilă plasă de siguranță. Miniștrii au convenit, de asemenea, asupra intensificării procesului de modulare, prin care se reduc plățile directe către fermieri, iar banii obținuți astfel se transferă către Fondul de dezvoltare rurală. Acest lucru va permite un răspuns mai bun la noile provocări și posibilități cu care se confruntă agricultura europeană, inclusiv schimbările climatice, necesitatea de a asigura o mai bună gestionare a apelor, protejarea biodiversității și producerea de „energie verde”. Statele membre vor putea sprijini, de asemenea, producătorii de produse lactate din regiunile sensibile să se adapteze la noua situație existentă pe piață.

„Sunt mulțumită că am reușit să ajungem la o soluție de compromis care păstrează toate principiile propunerii noastre inițiale”, a declarat Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Mariann Fischer Boel. „Evaluarea stării de sănătate nu urmărește altceva decât să îi pregătească pe fermieri pentru provocările cu care se vor confrunta în anii următori, precum schimbările climatice, și să le dea libertatea de a reacționa la semnalele pieței. Transferând fonduri mai mari la bugetul pentru dezvoltare rurală, avem posibilitatea de a găsi soluții adaptate la probleme regionale specifice. Modificările asupra cărora s-a convenit reprezintă un important pas înainte pentru PAC.”

Eliminarea treptată a cotelor de lapte: Având în vedere că, în aprilie 2015, cotele de lapte nu vor mai fi valabile, se asigură o „tranziție ușoară” prin creșterea cotelor cu un procent în fiecare an între 2009-2010 și 2013-2014. În cazul Italiei, creșterea cu 5 procente va fi introdusă imediat în 2009-2010. În 2009-2010 și 2010-2011, fermierii care își vor depăși cotele de lapte cu peste 6 procente vor fi obligați să plătească o taxă cu 50% mai mare decât penalizarea standard.

Decuplarea sprijinului direct: Reforma PAC a „decuplat” ajutorul direct acordat fermierilor, în sensul că plățile nu mai sunt legate de producerea unui produs anume. Totuși, câteva state membre au preferat să păstreze unele plăți „cuplate”, respectiv dependente de producție. Aceste ultime plăți cuplate vor fi acum decuplate și integrate în schema de plată unică, cu excepția primelor pentru vacile care alăptează și a primelor pentru oi și capre, pe care statele membre le vor putea menține cuplate la nivelul lor actual.

Asistența destinată sectoarelor cu probleme speciale (așa-numitele „măsuri de la articolul 68”): La ora actuală, statele membre pot să rețină, pe sector, 10% din plafoanele bugetelor naționale pentru plăți directe în scopul susținerii măsurilor de protecție a mediului sau de îmbunătățire a calității și a comercializării produselor din sectorul respectiv. Această posibilitate va deveni mai flexibilă. Banii nu vor mai trebui folosiți în mod obligatoriu în același sector, ci vor putea fi utilizați pentru sprijinirea producătorilor de lapte, de carne de vită, capră și oaie, precum și de orez, din regiunile defavorizate sau implicați în anumite tipuri de activități agricole vulnerabile; aceste fonduri ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru susținerea unor măsuri de gestionare a riscurilor, cum ar fi asigurările împotriva dezastrelor naturale și fondurile comune pentru bolile animalelor. Statele care aplică sistemul SPUS vor deveni eligibile pentru acest tip de asistență.

Prelungirea SPUS: Statele membre UE care aplică schema simplificată de plată unică pe suprafață nu vor fi constrânse să introducă schema de plată unică până în 2010, ci vor putea continua să aplice SPUS până în 2013.

Fonduri suplimentare pentru fermierii din UE-12: Se vor aloca 90 milioane EUR celor 12 noi state membre pentru ca acestea să poată recurge mai ușor la articolul 68 până la introducerea completă a plăților directe către fermieri.

Utilizarea fondurilor care sunt necheltuite în prezent: Statelor membre care aplică schema de plată unică li se va permite fie să utilizeze fondurile în prezent necheltuite din propriile pachete financiare naționale pentru măsurile de la articolul 68, fie să le transfere către Fondul de dezvoltare rurală.

Transferarea fondurilor de la ajutoarele directe la dezvoltarea rurală: În prezent, fiecare fermier care primește ajutoare directe de peste 5 000 EUR suportă o reducere de 5% a plăților, banii fiind transferați la bugetul pentru dezvoltare rurală. Această reducere va crește la 10% până în 2012. În cazul plăților de peste 300 000 EUR pe an, se va face o reducere suplimentară de 4 procente. Statele membre vor putea utiliza fondurile astfel obținute pentru consolidarea programelor din domeniul schimbărilor climatice, al energiei din surse regenerabile, al gestionării apelor, al biodiversității, al inovării în cele patru domenii deja menționate și pentru măsurile complementare din sectorul produselor lactate. Aceste fonduri transferate vor fi cofinanțate de UE în proporție de 75%, respectiv de 90%, în regiunile de convergență în care PIB-ul mediu este mai scăzut.

Ajutoarele pentru investiții acordate tinerilor fermieri: Ajutoarele pentru investiții acordate tinerilor fermieri în cadrul Fondului de dezvoltare rurală vor crește de la 55 000 EUR la 70 000 EUR.

Eliminarea obligației de scoatere a terenurilor din circuitul agricol: Agricultorii sunt exonerați de obligația de a lăsa necultivat 10% din terenul lor arabil. Această măsură le va permite să-și valorifice la maximum potențialul de producție.

Ecocondiționalitatea: Ajutoarele acordate fermierilor sunt condiționate de respectarea standardelor privind protecția mediului, bunăstarea animalelor și calitatea produselor alimentare. Fermierii care nu respectă normele sunt penalizați prin reducerea ajutoarelor. Această așa-numită „ecocondiționalitate” se va simplifica, eliminându-se standardele nerelevante sau care nu sunt legate de răspunderea fermierilor. Se vor adăuga, în schimb, noi cerințe pentru a menține avantajul ecologic al scoaterii terenurilor din circuitul agricol și pentru a ameliora gestionarea apelor.

Mecanismele de intervenție: Măsurile de influențare a ofertei nu trebuie să diminueze capacitatea fermierilor de a răspunde la semnalele pieței. Intervenția se va suprima în cazul cărnii de porc și va fi fixată la zero pentru ovăz și sorg. În cazul grâului, achizițiile de intervenție vor fi posibile doar în timpul perioadei de intervenție, la prețul de 101,31 EUR pe tonă, în limita a 3 milioane de tone. Mai mult decât atât, aceste achiziții se vor face prin licitație. În cazul untului și al laptelui praf degresat, intervenția se va realiza prin licitație dacă se depășesc limitele de 30 000 tone, respectiv de 109 000 tone.

Alte măsuri: O serie de mici sisteme de sprijin vor fi decuplate și transferate la SPU începând cu 2012. Prima pentru culturile energetice se va desființa.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar