Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1749

Brüsszel, 2008. november. 20.

Mezőgazdaság: a közös agrárpolitika (KAP) állapotfelmérése hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők megfelelhessenek az új kihívásoknak

Az Európai Bizottság örömmel fogadja az EU mezőgazdasági minisztereinek a közös agrárpolitika állapotfelmérése kapcsán született politikai megállapodását. Az állapotfelmérés eredményeként korszerűbbé, egyszerűbbé és ésszerűbbé válik a KAP, megszűnnek a mezőgazdasági termelőket érintő korlátozások, így jobban tudnak reagálni a piac jelzéseire és képesek lesznek megfelelni az új kihívásoknak. A megállapodás többek között eltörli a szántóterületekre vonatkozó területpihentetést, emeli a tejkvótákat, amelyek 2015-ig fokozatosan megszűnnek, és a piaci intervenciót valódi biztonsági hálóvá alakítja. A miniszterek megállapodtak a moduláció növeléséről is, amelynek következtében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések összege csökken, az így fennmaradó pénzeszközök pedig a vidékfejlesztési alapba kerülnek át. Ennek köszönhetően az európai mezőgazdasági ágazat képes lesz megfelelő választ adni olyan új kihívásokra és megragadni olyan kínálkozó lehetőségeket, mint az éghajlatváltozás, a hatékonyabb vízgazdálkodás és a biológiai sokféleség védelme, valamint a zöld energia termelése. A tagállamok segítséget tudnak majd nyújtani a tejtermelőknek az érzékeny térségekben, hogy igazodhassanak az új piaci helyzethez.

„Örülök annak, hogy sikerült olyan kompromisszumot találnunk, amely megőrzi eredeti javaslatunk valamennyi elvi jelentőségű elemét – mondta Mariann Fischer Boel, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. – Az állapotfelmérés célja, hogy felkészítsük a mezőgazdasági termelőket arra, hogyan birkózhatnak meg a következő évek kihívásaival, például az éghajlatváltozással, és a piac jelzéseinek megfelelően tudjanak gazdálkodni. Azzal, hogy több pénzt fordítunk a vidékfejlesztésre, lehetővé válik, hogy testreszabott megoldást találjunk egyedi regionális problémákra. A most elfogadott módosítások a közös agrárpolitika szempontjából komoly előrelépést jelentenek.”

A tejkvóták fokozatos megszüntetése: Mivel a tejkvóták 2015 áprilisáig teljesen megszűnnek, a zökkenőmentes átállás érdekében 2009/2010 és 2013/2014 között évente egy százalékkal emelkedik a kvóta. Olaszország esetében az 5 százalékos emelésre egy lépésben, már 2009/2010-ben sor kerül. 2009/2010-ben és 2010/2011-ben azoknak a tejtermelőknek, akik 6%-nál nagyobb mértékben lépik túl tejkvótájukat, az előírt illetéknél 50%-kal magasabb illetéket kell fizetniük.

A támogatás függetlenítése: A KAP-reform keretében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések „függetlenítetté” váltak, azaz a kifizetések többé nem kapcsolódnak meghatározott termékek termeléséhez. Néhány tagállam azonban úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja a termeléstől függő támogatások egy részét. Ezek a még fennálló, termeléstől függő támogatások is megszűnnek és átkerülnek az egységes támogatási rendszerbe, kivéve az anyatehénre, a kecskékre és a juhokra vonatkozó támogatásokat, ezek esetében ugyanis a tagállamok fenntarthatják a termeléstől függő támogatások jelenlegi szintjét.

Segítségnyújtás a speciális problémákkal küzdő ágazatoknak (a „68. cikk szerinti intézkedések”): A jelenlegi szabályok szerint a tagállamok ágazatonként a nemzeti felső határ 10%-át kitevő összegeket visszatarthatnak, amelyeket az adott ágazatban a környezet védelme és a termékek minőségének és forgalmazásának javítása érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatos közvetlen kifizetések céljára fordíthatnak. Ez a lehetőség sokkal rugalmasabbá válik. A pénzt már nem kell ugyanabban az ágazatban felhasználni; fordítható arra, hogy a hátrányos helyzetű régiókban tejet, marhahúst, kecske- és juhhúst, valamint rizst termelők vagy veszélyeztetett gazdálkodási ágak támogatást kapjanak; ebből a forrásból támogathatók továbbá kockázatkezelési intézkedések, például természeti katasztrófák hatását enyhítő biztosítási programok vagy az állatbetegségek esetére létrehozott közös alapok; és ez a lehetőség az egységes területalapú támogatási rendszert működtető tagállamok részére is nyitva állna.

Az egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) meghosszabbítása: Az egyszerűsített egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó uniós tagállamok 2013-ig folytathatják ezt a gyakorlatot, nem kötelező 2010-ig áttérniük az egységes támogatási rendszerre.

Kiegészítő támogatás az EU-12 mezőgazdasági termelőinek: Az EU 12 új tagállama 90 millió eurós támogatást kap majd a 68. cikk könnyebb alkalmazásához a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések teljes bevezetéséig.

A jelenleg felhasználatlan források hasznosítása: Az egységes támogatási rendszert alkalmazó tagállamok a nemzeti keretükben felhasználatlanul maradt forrásokat vagy a 68. cikk szerinti intézkedésekre fordíthatják vagy átcsoportosíthatják a vidékfejlesztési alapba.

Pénzeszközök átcsoportosítása a közvetlen kifizetésekből a vidékfejlesztés céljaira: Jelenleg az 5 000 eurót meghaladó közvetlen támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők számára nyújtandó kifizetéseket 5 százalékkal csökkentik, és az így keletkező pénzösszegeket a vidékfejlesztési alapba csoportosítják át. Ez a mérték 2012-re 10 százalékra emelkedik. Az évi 300 000 eurót meghaladó kifizetések esetében további 4 százalékos csökkentésre kerül sor. Az így keletkező összegeket a tagállamok az éghajlatváltozás, a megújuló energiaforrások, a vízgazdálkodás és a biológiai sokféleség, illetve az ezekhez kapcsolódó innováció területét érintő programok megerősítésére, valamint a tejágazat kísérő intézkedéseire fordíthatják. Az így átcsoportosított összegekhez hozzájárul az EU 75, illetve a konvergenciarégiókban, ahol az átlagos GDP alacsonyabb, 90 százalékos társfinanszírozása.

Beruházási támogatás fiatal gazdáknak: A vidékfejlesztés keretében a fiatal gazdáknak adható beruházási támogatás összege 55 000 euróról 70 000 euróra emelkedik.

A területpihentetés eltörlése: Megszűnik az a követelmény, hogy a szántóföldi növényeket termelő gazdálkodóknak földjük 10 százalékát ugaron kell hagyniuk. Ennek köszönhetően a termelők a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhatják termelési potenciáljukat.

Kölcsönös megfeleltetés: A mezőgazdasági termelők támogatásának feltétele bizonyos környezetvédelmi, állatjólléti és élelmiszerminőséggel kapcsolatos előírások betartása. Ha a mezőgazdasági termelő nem tartja be a szabályokat, akkor a számára kifizetendő támogatás csökkentésével kell számolnia. Ez az úgynevezett kölcsönös megfeleltetés egyszerűbbé válik azoknak az előírásoknak az eltörlésével, amelyek a mezőgazdasági termelő felelőssége szempontjából nem relevánsak, vagy ahhoz nem kapcsolódnak. A rendszer új követelményekkel is kiegészül, amelyek segítségével megőrizhetők a területpihentetésből eredő kedvező környezeti hatások, és megoldhatók egyes vízgazdálkodási problémák.

Intervenciós mechanizmusok: A piaci kínálatot szabályozó intézkedések nem lassíthatják le a mezőgazdasági termelők által a piac jelzéseire adott válaszokat. A sertéshús esetében megszűnik az intervenció, az árpa és a cirok esetében pedig nullára csökken. A búza esetében az intervenciós időszakban tonnánkénti 101,31 eurós áron lesz lehetőség intervenciós felvásárlásra, legfeljebb 3 millió tonnás mennyiségig, az e feletti mennyiségre vonatkozóan pedig pályázati eljárásra kerül sor. A vaj és sovány tejpor esetében a felső határ 30 000 tonna, illetve 109 000 tonna lesz, ezen a mennyiségen felül az intervenció pályázati rendszerben történik majd.

Egyéb intézkedések: 2012-től sor kerül több kisebb támogatási rendszer termeléstől való függetlenítésére, és az egységes támogatási rendszerbe történő áthelyezésére. Megszűnik az energianövények támogatása.

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar