Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1747

V Bruseli 20. novembra 2008

Teraz už online: „Europeana“ - digitálna knižnica Európy

Europeana - multimediálna online knižnica Európy sa dnes sprístupní verejnosti. Používatelia internetu z celého sveta odteraz na stránke www.europeana.eu získajú prístup k viac ako dvom miliónov kníh, máp, nahrávok, fotografií, archívnych dokumentov, malieb a filmov z národných knižníc a kultúrnych inštitúcií 27 členských štátov. Europeana ponúka nové možnosti objavovania európskeho dedičstva – všetci milovníci literatúry, umenia, vedy, politiky, dejín, architektúry, hudby či filmov budú mať bezplatný a rýchly prístup k najväčším európskym zbierkam a veľdielam v jedinej virtuálnej knižnici prostredníctvom webového portálu dostupného vo všetkých jazykoch EÚ. A to je ešte len začiatok. V roku 2010 budú prostredníctvom Europeany dostupné milióny diel, ktoré sú dôkazom bohatstva európskej kultúrnej rozmanitosti. Digitálna knižnica bude mať interaktívne zóny, ako sú komunity pre špecializované záujmy. V období od 2009 do 2011 EÚ na tento projekt vyčlení približne 2 milióny EUR ročne. Okrem toho Komisia plánuje zapojiť do úsilia o rozšírenie európskej digitálnej knižnice aj súkromný sektor. Európsky parlament v septembri 2007 prevažnou väčšinou prijal uznesenie, v ktorom vyslovil podporu vytvoreniu európskej digitálnej knižnice.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Pomocou Europeany prepojíme konkurenčnú výhodu EÚ v oblasti komunikácie a sieťových technológií s naším kultúrnym dedičstvom. Európania budú mať rýchly a jednoduchý prístup k obrovským zdrojom našich rozsiahlych zbierok, a to prostredníctvom jedného portálu. Europeana je oveľa viac než len knižnica. Bude skutočným dynamom podnecujúcim Európanov 21. storočia, aby sa vydali v šľapajach kreatívnych a inovatívnych predchodcov, akými boli popredné osobnosti renesancie. Len si predstavte, aké možnosti ponúka študentom, milovníkom umenia či vedcom – v oblasti prístupu online a kombinovaného pátrania po kultúrnych pokladoch vo všetkých členských štátoch. To je nesporným dôkazom skutočnosti, že kultúra je v samotnom jadre európskej integrácie.“

Europeana predstavuje možnosť podnikať výpravy v čase, za hranice a do nových pohľadov na kultúru. A nielen to – pomocou interaktívnych stránok a nástrojov bude spájať ľudí s ich dejinami a navzájom so sebou“, povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Chcela by som vyzvať európske kultúrne inštitúcie, vydavateľstvá a spoločnosti pôsobiace v oblasti technológií, aby začali prispievať ďalším obsahom do Europeany v digitálnej podobe. Europeana by mala byť ľahko dostupným priestorom na interaktívne a kreatívne zapájanie sa pre všetkých, ktorí chcú vytvárať svoj vlastný kúsok európskej kultúry a podeliť sa oň s ostatnými. Mojim cieľom je, aby v roku 2010 obsahovala aspoň 10 miliónov objektov.“

Elisabeth Niggeman, generálna riaditeľka Nemeckej národnej knižnice a predsedníčka Nadácie Európskej digitálnej knižnice (organizácia, ktorá stojí za Europeanou) dodala: „Europeana približuje kultúrne inštitúcie generácii Web 2.0 – generácii, ktorá je zvyknutá súčasne a na tom istom mieste čítať texty, pozerať videá, počúvať zvukové záznamy a prezerať si obrázky. Mladým ľuďom ponúkne dokonalý multimediálny zážitok a spojí ich tak s európskou kultúrou v minulosti a prítomnosti. “

Europeana umožňuje vyhľadávať a prezerať si zdigitalizované zbierky európskych knižníc, archívov a múzeí naraz. To znamená, že používatelia sa môžu do hĺbky zaoberať rôznymi témam bez toho, že by museli hľadať a využívať viacero stránok alebo zdrojov.

Komisia začala prácu na Europeane v roku 2005 a úspešne ju zavŕšila v úzkej spolupráci s národnými knižnicami a inými kultúrnymi inštitúciami členských štátov, ako aj vďaka výraznej podpore zo straty Európskeho parlamentu. Europeanu prevádzkuje Nadácia Európskej digitálnej knižnice, ktorá spája hlavné združenia európskych knižníc, archívov, múzeí, audiovizuálnych archívov a kultúrnych inštitúcií. Zastrešuje ju Holandská národná knižnica - Koninklijke Bibliotheek.

Materiály pre Europeanu poskytlo viac ako 1 000 kultúrnych organizácií z celej Európy. Múzeá ako Louvre v Paríži a Rijksmuseum v Amsterdame poskytli zdigitalizované obrazy a predmety zo svojich zbierok. Štátne archívy sprístupnili dôležité národné dokumenty a francúzsky Institut National de l’Audiovisuel poskytol 80 000 nahrávok, ktoré dokumentujú 20. storočie až k prvým nahrávkam z bojísk vo Francúzsku v roku 1914. Národné knižnice z celej Európy prispeli tlačenými materiálmi a manuskriptami vrátane zdigitalizovaných kópií významných kníh, ktoré svetu priniesli nové myšlienky.

V rokoch 2009 a 2010 sa z Programu EÚ pre výskum na výskum digitálnych knižníc vyčlení približne 69 miliónov EUR. Zároveň sa z Programu pre konkurencieschopnosť a inováciu z časti pre informačnú spoločnosť pridelí približne 50 miliónov EUR na zlepšenie prístupu k európskemu kultúrnemu a vedeckému dedičstvu.

Súvislosti:

Európska komisia začala prácu na digitalizácii kultúrnych materiálov a ich sprístupnení online už v roku 2000. V období 2000 až 2005 spolufinancovala výskumné projekty a stimulovala lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, ktoré chceli sprístupniť svoje kultúrne dedičstvo online.

Komisárka Viviane Redingová v júni 2005 určila digitálnu knižnicu ako pilotný projekt stratégie EÚ i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (IP/05/643). V septembri 2005 Komisia vytýčila opatrenia na sprístupnenie európskeho kultúrneho a vedeckého dedičstva všetkým (IP/05/1202). Komisia v auguste požiadala členské štáty, aby vystupňovali svoje úsilie a prispeli k Europeane, predovšetkým aby vyčlenili viac finančných prostriedkov na digitalizáciu a presnejšie vyčíslili, koľko materiálu plánujú zdigitalizovať (IP/08/1255, MEMO/08/546).

Prácu Komisie na európskej digitálnej knižnici dopĺňala práca skupiny na vysokej úrovni, ktorú tvoria odborníci z verejného a súkromného sektora: z kultúrnych inštitúcií, priemyselného odvetvia IKT a držiteľov práv.

Ďalšie informácie sú dostupné na webových stránkach:

http://www.europeana.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Press pack Europeana:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

„Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o i2010: európskej digitálnej knižnici“ (spravodajca: Marie-Hélène Descamps) je dostupné na webovej stránke:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416

Dôležitá poznámka:
Oficiálna inaugurácia Europeana sa uskutoční dnes, vo štvrtok 20. novembra v „Palais de Charles de Lorraine“ Národnej kráľovskej knižnici v Bruseli, za účasti predsedu Komisie José Manuela Barrosa, komisárky Viviane Redingovej (Informačná spoločnosť a médiá), Christine Albanelovej, francúzskej ministerky kultúry a aktuálnej predsedníčky Európskej rady ministrov kultúry, ministrov EÚ zodpovedných za kultúry a audiovizuálne záležitosti, ako aj predstaviteľov európskych kultúrnych inštitúcií.
Oficiálne spustenie Europeany bude nasledovať po dnešnom zasadnutí Rady ministrov kultúry v Bruseli. Očakáva sa, že na tomto zasadnutí ministri kultúry prijmú závery, v ktorých vyjadria silnú politickú podporu projektu Európskej komisie Europeana.


Side Bar