Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1747

Bruxelles, den 20. november 2008

Europa elektroniske bibliotek "Europeana" er nu online

Europa online multimediebibliotek, Europeana, bliver i dag åbnet for offentligheden. På www.europeana.eu kan internetbrugere fra hele verden nu få adgang til over 2 millioner bøger, kort, optagelser, fotos, arkivalier, malerier og film fra nationalbiblioteker og kulturinstitutioner i de 27 EU-medlemsstater. Europeana åbner nye muligheder for udforskning af Europas kulturarv. Alle, der er interesserede i litteratur, kunst, videnskab, politik, historie, arkitektur, musik og film, får via en webportal, der findes på alle EU-sprogene, gratis og hurtig adgang til Europas største samlinger og mesterværker i ét eneste virtuelt bibliotek. Men det er kun begyndelsen. I 2010 vil der i Europeana være adgang til mange millioner objekter, der repræsenterer Europas rige og forskelligartede kultur, og der bliver interaktive områder, f.eks. for grupper med særlige interesser. Fra 2009 til 2011 har EU afsat ca. 2 millioner EUR om året til projektet. Kommissionen har også planer om at inddrage den private sektor i den efterfølgende udvidelse af Europas elektroniske bibliotek. I september 2007 gav Europa-Parlamentet sin opbakning til oprettelsen af det europæiske elektroniske bibliotek i form af en beslutning, der blev vedtaget med stort flertal.

Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso sagde: "I Europeana kombineres Europas konkurrencemæssige forspring inden for kommunikation og netteknologi med vores rige kulturarv. Europas borgere får nu på ét enkelt sted hurtig og let adgang til vores store samlingers kolossale ressourcer. Europeana er meget mere end et bibliotek - det er nærmest en dynamo, der skal inspirere europæerne i det 21. århundrede til at efterligne den kreativitet, som vore innovative forfædre, f.eks. renæssancens ophavsmænd, har udfoldet. Man kan knap nok forestille sig, hvilke muligheder studerende, kunstelskere og forskere får for at studere, kombinere og undersøge alle medlemsstaternes kulturskatte online. Det er et tydeligt bevis på, at kultur er grundlaget for europæisk integration."

"Europeana giver mulighed for at rejse tilbage i tiden og tværs over grænser og at danne en ny opfattelse af, hvad vores kultur er. Men derudover vil det gøre historien vedkommende for borgerne og via interaktive sider og værktøjer sætte borgerne i forbindelse med hinanden," sagde Viviane Reding, der er EU-kommissær for informationssamfundet og medierne. "Jeg vil hermed opfordre alle kulturinstitutioner, forlag og teknologivirksomheder i Europa til at tilføre Europeana mere indhold i elektronisk form. Vi bør gøre Europeana til et hjemsted for interaktiv kreativ deltagelse, som er umiddelbart til rådighed for dem, der ønsker at forme deres eget stykke europæisk kultur og dele det med andre. Mit mål er, at der i 2010 er mindst 10 millioner objekter i Europeana."

Elisabeth Niggemann, direktør for Deutsche Nationalbibliothek og bestyrelsesformand i European Digital Library Foundation, der er organisationen bag Europeana, tilføjede: "Europeana gør kulturorganer mere relevante for web 2.0-generationen - en generation, der gerne vil kunne læse tekst, se video, høre lyd og se billeder på samme tid og sted. Ved at tilbyde de unge en komplet multimedieoplevelse får de berøring med både nutidens og fortidens europæiske kultur."

På Europeana bliver det muligt at søge og blade i de europæiske bibliotekers, arkivers og museers digitaliserede samlinger på én gang. Det betyder, at brugerne kan udforske temaer uden at lede efter og besøge mange sites og ressourcer.

Initiativet til Europeana kom fra Kommissionen i 2005, og projektet blev bragt til udførelse i nært samarbejde med medlemsstaternes nationalbiblioteker og kulturorganer stærkt støttet af Europa-Parlamentet. Europeana drives af European Digital Library Foundation, der som medlemmer har Europas største sammenslutninger af biblioteker, arkiver, museer, AV-arkiver og kulturinstitutioner. Europeana har til huse i Nederlandenes nationalbibliotek, Koninklijke Bibliotheek.

Mere end 1000 kulturorganisationer fra hele Europa har leveret materiale til Europeana. Europæiske museer, heriblandt Louvre i Paris og Rijksmuseum i Amsterdam, har leveret digitaliserede malerier og objekter fra deres samlinger. Statslige arkiver har stillet vigtige nationale dokumenter til rådighed, og Frankrigs Institut National de l’Audiovisuel har leveret 80000 radio- og tv-programmer fra det 20. århundrede, helt tilbage til de allerførste filmoptagelser fra slagmarkerne i Frankrig i 1914. Nationalbiblioteker fra hele Europa har bidraget med trykt materiale og manuskripter, heriblandt digitaliserede eksemplarer af de store værker, der satte nye idéer i verden.

I 2009-2010 bliver der fra EU's forskningsprogram givet ca. 69 millioner EUR til forskning i elektroniske biblioteker. I samme periode tildeles der fra informationssamfundstemaet under programmet for konkurrenceevne og innovation ca. 50 millioner EUR til at skabe bedre adgang til Europas kultur- og videnskabsarv.

Baggrund

Europa-Kommissionen begyndte helt tilbage i 2000 at arbejde på at digitalisere kulturelt materiale og skaffe onlineadgang til det. Mellem 2000 og 2005 medfinansierede Kommissionen flere forskningsprojekter og stimulerede bedre samarbejde mellem de medlemsstater, der gerne ville have deres kulturarv online.

I juni 2005 gjorde Viviane Reding det europæiske elektroniske bibliotek til et flagskibsprojekt i EU's i2010-strategi for et europæisk informationssamfund, der giver vækst og beskæftigelse (IP/05/643). I september 2005 skitserede Kommissionen, hvad der skulle til for at give adgang for alle til Europas kultur- og videnskabsarv (IP/05/1202). I august i år bad Kommissionen medlemsstaterne om at gøre mere for at bidrage til Europeana, især ved at afsætte flere penge til digitalisering og sætte mere præcise tal på, hvor meget materiale de vil digitalisere (IP/08/1255, MEMO/08/546).

Kommissionen har i sit arbejde med det europæiske elektroniske bibliotek været fulgt af en ledsagegruppe bestående af eksperter fra den offentlige og den private sektor, dvs. fra kulturinstitutioner, ikt-branchen og rettighedshavere.

Der er yderligere oplysninger på:

http://www.europeana.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Press pack Europeana:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

Europa-Parlamentets beslutning af 27. september 2007 "Mod et europæisk digitalt bibliotek" (ordfører Marie-Hélène Descamps) kan læses på:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P6-TA-2007-0416

Bemærk:
Den officielle indvielse af Europeana finder sted i dag, torsdag den 20. november, i Palais de Charles de Lorraine i Bibliothèque royale de Belgique i Bruxelles under overværelse af Kommissionens formand José Manuel Barroso, kommissær Viviane Reding (informationssamfundet og medier), Christine Albanel, Frankrigs kulturminister og nuværende formand for Rådet (kultur), EU's nationale ministre med ansvar for kultur og audiovisuelle anliggender samt repræsentanter for Europas kulturorganer.
Forud for den officielle åbning af Europeana holdes der møde i Rådet (kultur) i Bruxelles. På det rådsmøde ventes kulturministrene at vedtage konklusioner, der giver udtryk for stærk politisk støtte til Europa-Kommissionens Europeana-projekt.


Side Bar