Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1747

V Bruselu dne 20. listopadu 2008

Evropská digitální knihovna „Europeana“ je nyní přístupná on-line

Evropská digitální knihovna Europeana se dnes otevírá veřejnosti. Na adrese www.europeana.eu mají ode dneška uživatelé internetu z celého světa přístup k více než dvěma milionům knih, map, nahrávek, fotografií, archivních dokumentů, maleb a filmů z národních knihoven a kulturních institucí sedmadvaceti členských států Evropské unie. Europeana nabízí nové způsoby objevování evropského dědictví – všichni, kdo se zajímají o literaturu, umění, vědu, politiku, historii, architekturu, hudbu nebo film, budou mít zadarmo rychlý přístup k největším evropským sbírkám a mistrovským dílům, a to v jediné virtuální knihovně prostřednictvím webových stránek ve všech jazycích Unie. To je však pouze začátek. V roce 2010 budou v knihovně Europeana dostupné miliony děl představujících širokou kulturní rozmanitost Evropy a budou v ní existovat interaktivní zóny, například pro komunity se speciálními zájmy. Mezi lety 2009 a 2011 budou tomuto účelu vyhrazeny asi 2 miliony EUR. Komise také počítá s tím, že se do dalšího rozšíření evropské digitální knihovny zapojí soukromý sektor. Vytvoření evropské digitální knihovny odsouhlasil v září 2007 Evropský parlament v usnesení přijatém absolutní většinou.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „V projektu Europeana spojujeme konkurenční výhodu Evropy v oblasti komunikačních a síťových technologií s naším bohatým kulturním dědictvím. Evropané budou mít nyní díky jedinému portálu rychlý a snadný přístup k neuvěřitelným zdrojům našich rozsáhlých sbírek. Europeana není pouhou knihovnou. Je skutečným zdrojem inspirace, který má Evropanům 21. století pomoci následovat příkladu nejvíce inovativních předků, například renesančních osobností. Jen si představte, jaké možnosti nabízí studentům, milovníkům umění nebo vědcům. On-line přístup, kombinování a vyhledání v kulturních pokladech všech členských států. Je to jasným důkazem toho, že kultura stojí v samotném jádru evropské integrace.“

Komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová k tomu uvedla: „Europeana nabízí cestu časem, napříč zeměmi a směrem k novým pohledům na naši kulturu. Ale i něco navíc – díky interaktivním stránkám a nástrojům bude spojovat lidi s jejich historií a mezi sebou navzájem. Chtěla bych vyzvat evropské kulturní instituce, vydavatelství a společnosti v oblasti technologií, aby do knihovny Europeana vkládaly další obsah v digitální podobě. Europeana by se měla stát základnou pro všechny, kdo chtějí aktivně a kreativně přispívat k evropské kultuře a sdílet ji s ostatními. Mým cílem je, aby Europeana v roce 2010 obsahovala alespoň 10 milionů položek.“

Elisabeth Niggemannová, generální ředitelka německé národní knihovny a předsedkyně Nadace evropské digitální knihovny (organizace, která stojí za projektem Europeana), prohlásila: „Díky knihovně Europeana budou kulturní zařízení zajímavější pro generaci Web 2.0 – ta chce totiž zároveň číst texty, dívat se na video, slyšet zvuk a vidět obrázky, a to ve stejnou dobu a na stejném místě. Když mladým lidem nabídneme úplnou multimediální zkušenost, spojíme je s evropskou kulturou, s kulturou minulou i současnou.“

Europeana umožní najednou vyhledávat a prohlížet si digitalizované sbírky evropských knihoven, archivů a muzeí. Uživatelé se jimi tak mohou zabývat, aniž by navštěvovali nebo prohledávali různé stránky a zdroje.

Projekt Europeana iniciovala v roce 2005 Evropská komise a zorganizovala jej v úzké spolupráci s národními knihovnami a jinými kulturními institucemi členských států a s výraznou podporou Evropského parlamentu. Knihovnu Europeana provozuje Nadace evropské digitální knihovny, ve které se spojila evropská hlavní sdružení knihoven, archivů, muzeí, audiovizuálních archivů a kulturních institucí. Europeanu hostí dánská národní knihovna Koninklijke Bibliotheek.

Materiály pro knihovnu Europeana poskytlo více než 1000 kulturních organizací z celé Evropy. Evropská muzea, např. pařížský Louvre a amsterodamské Rijksmuseum, dodala ze svých sbírek digitalizované malby a objekty. Státní archivy zpřístupnily významné národní dokumenty a francouzský Institut National de l’Audiovisuel dodal 80 000 nahrávek dokumentujících 20. století počínaje záznamy z bojišť ve Francii v roce 1914. Národní knihovny z celé Evropy přispěly tištěnými a rukopisnými materiály včetně digitalizovaných kopií významných knih, které světu přinesly nové myšlenky.

V letech 2009–2010 bude výzkumu digitálních knihoven prostřednictvím výzkumných programů EU k dispozici asi 69 milionů EUR. Současně bude z části týkající se informační společnosti programu pro konkurenceschopnost a inovace vyčleněno 50 mil. EUR na zlepšení přístupu k evropskému kulturnímu a vědeckému dědictví.

Souvislosti:

Evropská komise zahájila činnost na digitalizaci kulturního dědictví a jeho přístupu on-line již v roce 2000. V letech 2000 až 2005 spolufinancovala výzkumné projekty a podporovala lepší spolupráci členských států, které chtěly své kulturní dědictví zpřístupnit on-line.

Komisařka Redingová v červnu 2005 učinila z evropské digitální knihovny stěžejní projekt strategie EU i2010 pro evropskou informační společnost pro růst a pracovní místa (IP/05/643). V září 2005 Komise stanovila opatření potřebná k tomu, aby se evropské kulturní a vědecké dědictví zpřístupnilo všem (IP/05/1202). V srpnu letošního roku Komise vyzvala členské státy, aby projekt Europeana ještě více podpořily zejména dalším financováním digitalizace a jasným vyčíslením materiálů, které mají v úmyslu převést do digitální podoby (IP/08/1255, MEMO/08/546).

Práci Komise doplňovala skupina předních odborníků z veřejného i soukromého sektoru – kulturních institucí, odvětví informačních a komunikačních technologií a držitelů práv.

Další informace:

http://www.europeana.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Press pack Europeana:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2008 „Towards a European digital library“ („Směrem k evropské digitální knihovně“) (zpravodaj: Marie-Hélène Descamps) naleznete na adrese:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P6-TA-2007-0416

Důležité upozornění:
Oficiální inaugurace knihovny Europeana se koná dnes, ve čtvrtek 20. listopadu, v „Palais de Charles de Lorraine“ v národní královské knihovně v Bruselu za účasti předsedy Komise José Manuela Barrosa, komisařky Viviane Redingové (informační společnost a média), francouzské ministryně kultury Christine Albanelové, která je v současnosti předsedkyní Rady ministrů EU pro kulturu, a dále za účasti evropských ministrů pro kulturu a audiovizuální záležitosti a zástupců evropských kulturních institucí.
Europeana bude oficiálně spuštěna dnes po zasedání Rady ministrů pro kulturu v Bruselu. Očekává se, že na tomto zasedání přijmou ministři kultury závěry, ve kterých projektu Evropské komise Europeana vyjádří silnou politickou podporu.


Side Bar