Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1747

Брюксел, 20 ноември 2008 година

Сега онлайн в интернет: "Europeana" — европейската дигитална библиотека

От днес европейската мултимедийна онлайн библиотека Europeana е достъпна за публиката. Сега интернет потребители от цял свят имат достъп на адрес www.europeana.eu до повече от два милиона книги, карти, записи, фотографии, архивни документи, картини и филми от националните библиотеки и културни институции на 27-те държави-членки на ЕС. Europeana разкрива нови начини за изследване на наследството на Европа: чрез интернет портал на всички езици в ЕС всеки, интересуващ се от литература, изкуство, наука, политика, история, архитектура, музика или кино, ще разполага със свободен и бърз достъп до най-големите европейски колекции и шедьоври, обединени във виртуална библиотека. Но това е само началото. През 2010 г. Europeana ще осигури достъп до милиони произведения, представящи богатото културно многообразие на Европа, и ще предлага зони за общуване по електронен път — например за общности със специални интереси. За целта в периода 2009—2011 г. ЕС ще предоставя по около 2 милиона евро годишно. Комисията планира също така да привлече частния сектор в бъдещото разрастване на европейската дигитална библиотека. През септември 2007 г. Европейският парламент подкрепи създаването на европейската дигитална библиотека със своя резолюция, приета с убедително мнозинство.

Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, заяви: „С Europeana ние съчетаваме европейското конкурентно предимство в съобщителните и мрежовите технологии с нашето богато културно наследство. Сега европейците ще могат да ползват бързо и лесно чрез един единствен портал невероятните ресурси на нашите великолепни колекции. Europeana е много повече от библиотека: тя е истинско динамо, вдъхновяващо европейците от ХХІ век да се стремят да достигнат творческата сила на иновативни предци като съзидателите на Ренесанса. Само си представете възможностите, които предлага тя на студенти, любители на изкуството или учени за онлайн достъп до културните съкровища на всички държави-членки, както и за съчетаването им и търсене в тях. Това е убедителна демонстрация на факта, че културата е в ядрото на европейската интеграция.“

Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите, заяви: „Europeana предлага пътуване във времето, през границите и към нови идеи относно това, какво представлява нашата култура. Нещо повече — тя ще свърже хората с тяхната история, а чрез интерактивни страници и инструменти — и помежду им. Призовавам сега европейските културни институции, издателства и технологични фирми да пълнят Europeana с още съдържание в дигитална форма. Ние следва да превърнем Europeana в средство за интерактивно творческо участие на разположение на хората, които желаят да изваят свое собствено „късче“ европейска култура и да го споделят с другите. Моята цел е през 2010 г. Europeana да включва поне 10 милиона обекта.“

Елизабет Нигеман, генерален директор на Германската национална библиотека и председател на Европейската фондация за цифрова библиотека — организацията, стояща зад Europeana, добави: „Europeana осъществява по-тясна връзка между културните институции и поколението на потребителите на Web 2.0 — поколение, очакващо да може едновременно и на едно и също място да чете текстове, да гледа видеозаписи, да слуша звукозаписи и да разглежда изображения. Като предлага на младите хора цялостно мултимедийно преживяване, тя ще ги свърже с културата, миналото и настоящето на Европа.“

Europeana позволява търсене едновременно във всички преобразувани в дигитална форма колекции на европейски библиотеки, архиви и музеи, както и тяхното преглеждане. Това означава, че потребителите могат да извършват тематични проучвания, без да им се налага да посещават множество различни сайтове и ресурси и да търсят в тях.

Работата по Europeana започна през 2005 г. от Европейската комисия и беше завършена успешно в тясно сътрудничество с националните библиотеки и други културни институции на държавите-членки, както и със силната подкрепа на Европейския парламент. Europeana се администрира от Европейската фондация за дигитална библиотека, която обединява основните сдружения в Европа на библиотеки, архиви, музеи, аудиовизуални архиви и културни институции. „Домакин“ на Europeana, предоставящ необходимото компютърно оборудване, е Националната библиотека на Нидерландия — Koninklijke Bibliotheek.

Над 1000 културни организации от цяла Европа предоставиха материали за Europeana. Европейските музеи, включително Лувъра в Париж и Райксмузеум в Амстердам, предоставиха изображения в дигитален формат на картини и други експонати от своите колекции. Държавни архиви осигуриха достъпа до важни национални документи, а френският Национален аудиовизуален институт предостави 80 000 записа на радиопредавания през ХХ век, като се започне с предавания пряко от бойните полета във Франция през 1914 г. Национални библиотеки от цяла Европа допринесоха с печатни и ръкописни материали, включително преобразувани в дигитална форма забележителни книги, към разпространяването на нови идеи в света.

През 2009—2010 г. около 69 милиона евро ще бъдат на разположение за научни изследвания в областта на дигитални библиотеки чрез програмата на ЕС за научни изследвания. През същия период по частта за информационното общество на програмата за конкурентноспособност и иновации ще бъдат разпределени около 50 милиона евро за подобряване на достъпа до европейското културно и научно наследство.

История

Европейската комисия започна още през 2000 г. работата по преобразуването в цифрова форма на материали в областта на културата и онлайн достъпа до тях. Между 2000 г. и 2005 г. тя съфинансира научноизследователски проекти и стимулира по-добро сътрудничество между държавите-членки, които желаеха да осигурят онлайн достъп до своето културно наследство.

През юни 2005 г. комисар Рединг направи европейската дигитална библиотека водещ проект в стратегията i2010 на ЕС за европейско информационно общество за растеж и работни места (IP/05/643). През септември 2005 г. Комисията очерта мерките, необходими за осигуряване на достъп на всички до европейското културно и научно наследство (IP/05/1202). През август тази година Комисията помоли държавите-членки да увеличат усилията си за принос към Europeana — по-специално чрез предоставяне на повече финансови средства за преобразуване в цифрова форма и уточняване на броя на материалите, които възнамеряват да дигитализират. (IP/08/1255, MEMO/08/546).

Работата на Комисията по европейската дигитална библиотека беше подпомагана от група на високо равнище от експерти от обществения и частния сектор: от културни институции, сектора на ИКТ и притежатели на права.

За допълнителна информация:

http://www.europeana.eu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Press pack за Europeana:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

Резолюцията „Към европейска дигитална библиотека“ на Европейския парламент от 27 септември 2008 г. (докладчик: Мари-Елен Декан) може се намери на:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416


Важна информация:
Тържественото откриване на Europeana е днес, 20 ноември, четвъртък, в Palais de Charles de Lorraine в Националната кралска библиотека в Брюксел в присъствието на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу, комисар Вивиан Рединг (информационно общество и медии), Кристин Албанел, министър на културата на Франция и понастоящем председател на Съвета на ЕС на министрите на културата, министри, отговарящи за културата и аудиовизуалните въпроси в държавите-членки на ЕС, както и представители на европейски културни институции.
Официалното стартиране на Europeana ще бъде след днешното заседание на Съвета на министрите на културата в Брюксел. На това заседание на Съвета, от министрите на културата се очаква да приемат заключения, изразяващи силна политическа подкрепа за проекта Europeana на Европейската комисия.


Side Bar