Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1739

Bryssel den 19 november 2008

Kommissionen välkomnar politisk enighet om ett program för frukt i skolorna värt 90 miljoner euro per år

EU-kommissionen noterar med tillfredsställelse att rådet (jordbruk) i dag enats om kommissionens förslag till ett EU-omfattande program för att tillhandahålla frukt och grönsaker till skolelever. EU-finansiering på 90 miljoner euro per år kommer att användas för inköp och distribution av frukt och grönsaker till skolor. Detta anslag kommer att kompletteras med nationella och privata medel i de EU-länder som väljer att delta i programmet. Programmet för frukt i skolorna syftar till att främja goda kostvanor för ungdomar, eftersom undersökningar visar att man brukar behålla sina kostvanor senare i livet. Förutom utdelningen av frukt och grönsaker till en målgrupp av skolelever kommer det enligt programmet att krävas att de deltagande EU-länderna upprättar strategier, bl.a. pedagogiska och medvetandehöjande initiativ, och delar med sig av bästa praxis. Uppskattningsvis 22 miljoner barn i EU är överviktiga. Över fem miljoner av dessa barn lider av fetma och denna siffra väntas öka med 400 000 varje år. En bättre kost kan spela en viktig roll när det gäller att bekämpa detta problem. Programmet kommer att inledas i början av läsåret 2009-2010.

– Jag är mycket nöjd med att rådet har ställt sig bakom vår plan så snabbt, säger Mariann Fischer Boel, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör jordbruk och landsbygdsutveckling. Det är viktigt att barn tidigt får goda vanor, eftersom de kommer att ta med sig dem genom hela livet. Alltför många av våra barn äter alldeles för lite frukt och grönsaker och vet ofta inte hur gott det kan vara. Det räcker med att promenera på vilken huvudgata som helst i Europa för att se omfattningen av problemet med överviktiga barn. Nu kan vi göra något åt detta.

Experterna är överens om att en hälsosam kost kan spela en stor roll när det gäller att minska förekomsten av fetma och minska risken för allvarliga hälsoproblem – som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes – senare i livet. Det är därför mycket viktigt att äta tillräckligt med frukt och grönsaker. Enligt Världshälsoorganisationen bör vi äta minst 400 gram frukt och grönsaker varje dag, men de flesta av oss gör inte det och utvecklingen pekar nedåt, särskilt bland ungdomar.

Undersökningar visar att hälsosamma kostvanor etableras i barndomen. Den som äter mycket frukt och grönsaker som barn fortsätter att göra det även senare i livet. Den som äter för lite brukar inte ändra sina vanor och för sedan sina vanor vidare till de egna barnen. Forskningen visar också att familjer med lägre inkomst tenderar att konsumera mindre frukt och grönsaker. En gratis utdelning av dessa hälsosamma produkter i skolorna kan därför få stor betydelse, särskilt i eftersatta områden.

Kommissionens analys av de nationella strategierna och samråd med experter har visat att fördelarna med detta program i skolorna kan öka om tillhandahållandet av frukten kompletteras med medvetandehöjande åtgärder och utbildningsåtgärder för att lära barnen vikten av goda kostvanor. Nätverksbyggande mellan nationella myndigheter som har framgångsrika system för frukt i skolan ska också främjas. Sådana system finns i en del EU-länder och de har olika form. Mycket återstår att göra och detta EU-program är en utmärkt grund att bygga på för att starta nya program.

Kommissionen satsar 90 miljoner euro varje år för utdelningen av frukt och grönsaker i skolorna. Regeringarna får välja om de vill delta eller inte. Programmen blir samfinansierade, antingen på basen 50/50 eller 75/25 i de så kallade konvergensregionerna, där BNP per capita är lägre, och i de yttersta randområdena. EU-länderna kan om de vill kräva att föräldrarna bidrar. Dessa pengar kan inte användas för att ersätta den befintliga nationella finansieringen utan ska användas för att främja ytterligare verksamhet, antingen den är kopplad till befintliga program eller till att skapa helt nya initiativ. EU-länderna kan självklart bidra med extra pengar om de så önskar.

De nationella myndigheterna ska upprätta en strategi i samarbete med folkhälso- och utbildningsmyndigheterna som också omfattar näringslivet och intressegrupper. Självklart ska strategin vara anpassad för varje lands egna önskemål.

Information och dokument om programmet för frukt i skolorna finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar