Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1739

Bruselj, 19. novembra 2008

Komisija pozdravlja politični dogovor o sistemu razdeljevanja sadja v šolah v vrednosti 90 milijonov EUR letno

Evropska komisija je pozdravila današnji politični dogovor v okviru Sveta za kmetijstvo o predlogu sistema razdeljevanja sadja in zelenjave šolskim otrokom v Evropski uniji. Evropska sredstva v vrednosti 90 milijonov EUR letno bodo namenjena nakupu in razdeljevanju svežega sadja in zelenjave po šolah. V državah članicah, ki se bodo odločile uporabljati program, bo ta sofinanciran z nacionalnimi in zasebnimi sredstvi. Sistem razdeljevanja sadja je namenjen spodbujanju dobrih prehranjevalnih navad pri mladih, saj izsledki študij kažejo, da se pridobljene navade v mladosti ohranjajo celo življenje. Poleg razdeljevanja sadja in zelenjave šolskim otrokom bodo morale sodelujoče države članice v okviru sistema pripraviti tudi strategije, ki bodo vključevale izobraževalne pobude in pobude za ozaveščanje ter izmenjavo najboljših praks. Ocenjuje se, da ima v EU 22 milijonov otrok prekomerno telesno težo. Od tega je več kot 5 milijonov otrok debelih, ta številka pa naj bi se vsako leto povečala za 400 000. Boljša prehrana lahko igra pomembno vlogo pri reševanju tega vprašanja. Sistem bo začel delovati s šolskim letom 2009/2010.

„Zelo me veseli, da je Svet tako hitro podprl naš načrt,“ je dejala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja, in dodala: „Ključno je, da se otrokom v mladosti privzgojijo dobre navade, saj bodo pridobljene navade ohranjali tudi pozneje. Vse preveč naših otrok poje veliko premalo sadja in zelenjave. Pogosto se niti ne zavedajo, kako je takšna prehrana okusna. Treba se je le sprehoditi po kateri koli glavni ulici v Evropi, da bi videli, kako velik je problem, ki ga imamo s številom mladih, ki so pretežki. Zdaj lahko glede tega nekaj storimo.“

Strokovnjaki se strinjajo, da lahko zdrava prehrana pozneje v življenju bistveno vpliva na zmanjševanje razširjenosti debelosti in tveganj resnih zdravstvenih težav – kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen tipa 2. Zato je ključno, da je v prehrano vključenega dovolj sadja in zelenjave. Po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije naj bi dnevno zaužili najmanj 400 g neto sadja in zelenjave na osebo. Večina Evropejcev tega cilja ne izpolnjuje, uživanje sadja pa se zmanjšuje zlasti pri mladih.

Študije kažejo, da se zdrave prehranjevalne navade oblikujejo v otroštvu. Tisti, ki jedo veliko sadja in zelenjave v otroštvu, ohranjajo to navado tudi pozneje. Tisti, ki ne uživajo veliko sadja in zelenjave, pogosto ne spreminjajo svojih navad, poleg tega pa jih prenašajo tudi na svoje otroke. Raziskave so tudi pokazale, da družine z nižjimi prihodki praviloma uživajo manj sadja in zelenjave. Zato lahko brezplačno razdeljevanje teh zdravih proizvodov v šolah bistveno prispeva k boljši prehrani, zlasti v zapostavljenih območjih.

Analiza komisije o obstoječih nacionalnih politikah in posvetovanja s strokovnjaki so pokazali, da se lahko prednosti sistema razdeljevanja sadja bolje izkoristijo, če se hkrati izvajajo še izobraževalni ukrepi in ukrepi ozaveščanja, s katerimi se otroci izobražujejo o pomembnosti dobrih prehranjevalnih navad. Spodbujalo se bo tudi povezovanje med različnimi nacionalnimi organi, ki izvajajo uspešne sisteme razdeljevanja sadja v šolah. Ti v veliko različnih oblikah že obstajajo v nekaterih državah EU. Vendar je mogoče storiti še veliko več in ta sistem EU daje odlično podlago za začetek novih programov.

Komisija bo za razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah prispevala 90 milijonov EUR letno. Vlade se bodo lahko same odločile, če želijo sodelovati ali ne. Programi bodo sofinancirani v razmerju 50/50 ali 75/25 v tako imenovanih „konvergenčnih regijah“, v katerih je BDP na prebivalca, tako kot tudi v najbolj obrobnih regijah, nižji. Če želijo, lahko države članice od staršev zahtevajo obvezen prispevek. Ta sredstva se ne bodo mogla uporabiti kot nadomestilo obstoječega nacionalnega financiranja, ampak se bodo z njimi spodbujale dodatne dejavnosti, ki so povezane z obstoječimi programi, ali pa se z njimi začenjajo popolnoma nove pobude. Države članice bodo lahko prispevale še dodatna sredstva, če bodo to želele. Nacionalni organi bodo morali v povezavi z organi za javno zdravje in izobraževanje ter skupaj s predstavniki industrije in interesnih združenj pripraviti strategijo, ki bo oblikovana v skladu z željami na nacionalni ravni.

Informacije in dokumenti o sistemu razdeljevanja sadja v šolah so na voljo na:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar