Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1739

Brüssel, 19. november 2008

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet eraldada koolides puuviljade jagamiseks 90 miljonit eurot aastas

Euroopa Komisjon tervitas täna põllumajandusministrite nõukogus poliitilist kokkulepet üleeuroopalise kava ettepaneku kohta, mille kohaselt hakatakse koolides jagama tasuta puu- ja köögivilju. Euroopa Liidu vahenditest eraldatakse värskete puu- ja köögiviljade ostmiseks ja koolides jagamiseks igal aastal 90 miljonit eurot. Euroopa Liidu toetusele lisanduvad kavas osaleda soovivate liikmesriikide ja erasektori rahalised vahendid. Koolidele puuvilja jagamise kava eesmärk on edendada noorte seas õigeid toitumisharjumusi, mis uuringute kohaselt mõjutavad hilisemaid toiduvalikuid. Lisaks koolilastele tasuta puu- ja köögiviljade jagamisele nõutakse kavaga, et osalevad liikmesriigid koostaksid riiklikud strateegiad, mis hõlmaksid harivaid ja teadlikkust suurendavaid algatusi ning hea tava vahetamist. Ligikaudu 22 miljonit last Euroopa Liidus on ülekaalulised. Neist rohkem kui viis miljonit on rasvunud ja see arv suureneb eeldatavasti 400 000 lapse võrra igal aastal. Parem toitumine aitaks oluliselt selle probleemi vastu võitlemisele kaasa. Kavasid rakendatakse alates 2009/2010. õppeaasta algusest.

„Mul on hea meel, et nõukogu toetas meie ettepanekut nii kiiresti,” ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Lastele juba varakult õigete toitumisharjumuste õpetamine on olulise tähtsusega hilisemate toiduvalikute tegemisel. Liialt palju lapsi sööb liiga vähe puu- ja köögivilju ega oska hinnata, kui maitsvad need on. Jalutades ükskõik millisel Euroopa linna peatänaval, võib selgelt mõista ülekaaluliste laste probleemi tõsidust. Selles suhtes saab midagi ette võtta.”

Eksperdid on seisukohal, et tervislik toitumine vähendab olulisel määral rasvumist ning vanemas eas tekkida võivate tõsiste tervisehäirete ohtu, näiteks haigestumist südame-veresoonkonna haigustesse ja II tüüpi diabeeti. Selleks tuleb süüa piisaval määral puu- ja köögivilju. Maailma Terviseorganisatsioon soovitab igaühel süüa vähemalt 400 grammi puu- ja köögivilju päevas. Enamik eurooplasi seda sel määral ei tee ning vähenemist on märgata eelkõige laste seas.

Uuringud näitavad, et tervislikud toitumisharjumused kujunevad lapseeas. Need, kes söövad lapsepõlves palju puu- ja köögivilju, teevad seda ka hilisemas eas. Need, kes söövad vähe puu- ja köögivilju, tavaliselt oma harjumusi ei muuda ning annavad need edasi ka oma lastele. Uuringud on ka näidanud, et madala sissetulekuga peredes süüakse vähem puu- ja köögivilju. Seega oleks selliste tervislike toodete koolis tasuta jagamine suur edasiminek, eelkõige vaesemates piirkondades.

Komisjoni seniste riiklike poliitikate kohta tehtud analüüsid ja konsultatsioonid ekspertidega on näidanud, et koolidele puuvilja jagamise kavast saadavat kasu saab suurendada, kui puuviljade jagamisega kaasnevad teadlikkust suurendavad meetmed, et õpetada lastele õigete toitumisharjumuste tähtsust. Samuti soodustatakse koolidele puuvilja jagamise kavas osalevate liikmesriikide ametiasutuste omavahelist koostööd. Mõnes liikmesriigis see juba toimib, kuid mitmel eri kujul. Kuid palju rohkem saaks veel ära teha ning ELi kava on õige alus uute programmide käivitamiseks.

Komisjon eraldab koolides puu- ja köögiviljade jagamiseks 90 miljonit eurot aastas. Liikmesriikide valitsustel tuleb otsustada, kas nad osalevad kavas või mitte. Kava kaasrahastatakse 50% ulatuses või äärepoolseimates piirkondades ja lähenemispiirkondades, kus SKT elaniku kohta on väike, 75% ulatuses. Liikmesriigid võivad soovi korral nõuda ka lastevanemate panust. Seda raha ei või kasutada olemasoleva riikliku rahastamise asemel, vaid sellega soodustatakse lisameetmeid, mis oleksid kas seotud olemasolevate kavadega või millega luuakse täiesti uusi algatusi. Muidugi võivad liikmesriigid eraldada lisavahendeid, kui nad seda soovivad. Riiklikud ametiasutused peavad koos tervise- ja haridusasutustega ning koostöös tööstusharu ja huvirühmadega koostama selle riigi vajadustele vastava riikliku strateegia.

Teavet koolidele puuvilja jagamise kava kohta leiab veebilehelt:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar