Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1739

V Bruselu dne 19. listopadu 2008

Komise vítá politickou dohodu ohledně programu „Ovoce do škol“ v hodnotě 90 milionů EUR ročně

Evropská komise přivítala politickou dohodu, ke které se dnes podařilo dospět v rámci Rady ve složení pro zemědělství a která se týká programu distribuce ovoce a zeleniny dětem ve školách, který by měl být zaveden v celé Evropské unii. Na nákup a distribuci čerstvého ovoce a zeleniny do škol bude z evropských fondů každoročně vypláceno 90 milionů EUR a tyto finanční prostředky budou dorovnávat vnitrostátní a soukromé fondy těch členských států, které se rozhodnou program využívat. Cílem programu „Ovoce do škol“ je podpořit správné stravovací návyky u mladých lidí, neboť studie ukazují, že si tyto návyky udržují i později v životě. Kromě distribuce ovoce a zeleniny školákům jako cílové skupině programu bude program rovněž vyžadovat účast členských států, které vypracují strategie včetně výchovných a informačních iniciativ a sdílení nejlepších postupů. Odhaduje se, že 22 milionů dětí v EU trpí nadváhou. Více než 5 milionů dětí je obézních a očekává se, že toto číslo se bude každým rokem zvyšovat o 400 000. V řešení tohoto problému může důležitou úlohu sehrát lepší výživa. Realizace programu bude zahájena na počátku školního roku 2009/2010.

„Jsem nesmírně ráda, že Rada plán podpořila tak rychle,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Poskytnout dětem správné návyky v raném věku je velmi důležité, protože si je ponesou do dalšího života. Hodně našich dětí jí příliš málo ovoce a zeleniny, a často ani nevědí, jak mohou být chutné. Abychom si uvědomili, jak vážným problémem je nadváha dětí, stačí se projít jakoukoli hlavní třídou v Evropě. A teď s tím můžeme něco udělat.“

Odborníci se shodují na tom, že zdravá výživa může sehrát zásadní roli ve snižování počtu obézních a omezování rizika vážných zdravotních problémů – jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes typu 2 – v dalším životě. Za základ je považována konzumace dostatečného množství ovoce a zeleniny. Světová zdravotní organizace doporučuje minimální denní čistý příjem 400 gramů ovoce a zeleniny na osobu. Většina Evropanů tohoto cíle nedosahuje a trend klesající spotřeby je zřetelný zejména mezi mládeží.

Studie ukazují, že zdravé jídelní návyky se vytvářejí v dětství. Lidé, kteří jedí hodně ovoce a zeleniny v dětství, v tom pokračují i v dospělosti. Ti, kdo jedí ovoce a zeleniny málo, své způsoby obvykle nemění a předávají své zvyky také vlastním dětem. Výzkum rovněž ukázal, že spíše menší množství ovoce a zeleniny konzumují rodiny s nižšími příjmy. Bezplatná distribuce těchto zdravých potravin ve školách proto může znamenat opravdovou změnu, zejména ve znevýhodněných oblastech.

Analýza stávajících vnitrostátních politik a konzultace s odborníky, které provedla Komise, ukazují, že výhody tohoto školního programu mohou být ještě výraznější, pokud bude distribuce ovoce doprovázena informačními a výchovnými opatřeními, díky kterým se děti dozvědí, jak důležité jsou správné stravovací návyky. Rovněž bude podporováno vytváření sítí mezi různými vnitrostátními orgány, které úspěšně uskutečňují programy distribuce ovoce do škol. V některých zemích EU již tyto programy v nejrůznějších formách existují. Ale stále je toho mnoho, co lze udělat, a tento program EU představuje výborný základ pro vytváření nových programů.

Komise nabízí ročně na distribuci ovoce a zeleniny do škol 90 milionů EUR. Jednotlivé státy se mohou rozhodnout, zda se zúčastní. Programy jsou spolufinancovány, a to buď v poměru 50:50, nebo v poměru 75:25 v tzv. konvergenčních regionech, kde je HDP na obyvatele nižší, a v nejvzdálenějších regionech. Členské státy si mohou zvolit, zda budou požadovat povinný příspěvek od rodičů. Finanční prostředky programu nelze využít na vnitrostátní financování stávajících programů, ale jsou určeny na další aktivity, ať už v souvislosti se stávajícími programy, nebo při vytváření úplně nových iniciativ. Pokud členské státy chtějí, mohou samozřejmě dodat další finanční prostředky. Vnitrostátní orgány by měly vypracovat strategii ve spolupráci s veřejnými zdravotnickými a vzdělávacími institucemi, jakož i se zástupci průmyslu a zájmovými skupinami, samozřejmě v souladu s vnitrostátními preferencemi.

Informace a dokumenty týkající se programu „Ovoce do škol“ jsou k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar