Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1739

Брюксел, 19 ноември 2008 г.

Комисията приветства политическото споразумение относно програма за консумация на плодове и зеленчуци в училищата на стойност 90 млн. EUR годишно

Днес Европейската комисия приветства политическото споразумение в Съвета по селско стопанство във връзка с предложението ѝ за създаването на европейско равнище на програма за предоставяне на учениците на пресни плодове и зеленчуци. Европейските фондове ще финансират с 90 млн. EUR годишно закупуването и раздаването в училищата на пресни плодове и зеленчуци. Тези средства ще се допълват от публични и частни фондове на желаещите да участват в програмата държави-членки. Целта на програмата за консумация на плодове и зеленчуци в училищата е да насърчи младите хора да придобият навици на здравословно хранене, които, според проучванията, са с вероятност да бъдат част от привичките им и по-късно. Освен предоставянето на плодове и зеленчуци на целева група ученици, програмата ще изиска от участващите държави-членки изготвянето на стратегии, включващи образователни и информиращи инициативи, както и споделянето на най-добрите практики. Счита се, че 22 млн. деца в ЕС са с наднормено тегло. Повече от 5 млн. от тях са прекалено пълни, като този брой се очаква да нараства с 400 000 всяка година. Едно по-здравословно хранене би спомогнало за борбата с този проблем. Програмата е разчетена да започне през 2009—2010 учебна година.

„Радвам се, че Съветът подкрепи толкова бързо нашето предложение – каза Мариан Фишер Бьол, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони. – Въпрос от първостепенна важност е да създадем у децата още от ранна възраст добри навици, тъй като те ще останат техни и на по-късен етап. Твърде много от нашите деца ядат твърде малко плодове и зеленчуци и често не осъзнават колко вкусни са те. Човек само трябва да се разходи по някоя оживена европейска улица, за да се убеди в значимостта на проблема с децата с наднормено тегло. Сега можем да направим нещо по този въпрос.“

Специалистите са съгласни, че един здравословен режим би имал интегрална роля за намаляването на броя деца с наднормено тегло и на риска от сериозни здравословни проблеми, като сърдечно-съдови заболявания и диабет, в по-напреднала възраст. Ключът към такъв режим е консумацията на достатъчно количество плодове и зеленчуци. Световната здравна организация препоръчва на всеки приемането минимум на 400 грама плодове и зеленчуци на ден. Повечето европейци не достигат това целево равнище, като тенденцията на намалена консумация на плодове и зеленчуци е особено видна сред младите.

Проучванията сочат, че навиците на здравословно хранене се формират в детството. Тези, които са яли много плодове и зеленчуци в детска възраст, продължават да ги потребяват в добри количества и по-късно. Другите, които ядат по-малко плодове и зеленчуци, обикновено не променят навиците си и ги предават на своите деца. Проучванията сочат също така, че семействата с по-ниски доходи в общия случай потребяват по-малко плодове и зеленчуци. Поради това, безплатното раздаване в училищата на тези здравословни продукти би могло да изиграе съществена роля, особено в по-слабо развитите области.

Анализът на Комисията на действащите национални политики, както и консултациите с експерти, показаха, че ползите от тази програма могат да бъдат увеличени, ако раздаването на плодове и зеленчуци се придружава от образователни и информиращи действия, които да научат децата колко е важно да притежават добри хранителни навици. Ще бъде насърчавано също сътрудничеството между отделните национални органи, които прилагат успешно подобни инициативи в училищата. Такива инициативи вече съществуват в някои държави-членки под различна форма. Необходимо е все пак да се направи още много, като тази програма на равнище ЕС предоставя отличен трамплин за лансирането на нови програми.

Комисията предоставя 90 млн. EUR годишно за раздаването в училище на плодове и зеленчуци. Самите правителства решават дали да участват в програмата. Финансирането ѝ ще се извършва или на равнопоставени начала, или в съотношение 75/25 в регионите, обхванати от цел „Сближаване”, където БВП на глава от населението е по-нисък, както и в най-отдалечените региони. Държавите-членки ще могат, ако желаят, да изискат задължително участие от страна на родителите.Тези средства няма да могат да бъдат използвани за заместване на съществуващо национално финансиране, но биха могли да насърчат допълнителни дейности, свързани с вече прилагани програми или със създаването на напълно нови инициативи. Разбира се, държавите-членки биха могли, стига да желаят, да предоставят допълнително финансиране.

Националните органи би трябвало да разработят в сътрудничество с органите на общественото здравеопазване и образованието, като бъдат привлечени представители на промишлеността и заинтересовани групи, стратегии в зависимост от конкретните си нужди и намерения.

Информация и документация за програмата за консумация на плодове и зеленчуци в училищата е достъпна в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar