Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

Bryssel den 19 november 2008

Konsumentskydd: Kommissionsledamot Meglena Kuneva lanserar nya masterutbildningar i konsumentfrågor

Kommissionsledamot Meglena Kuneva lanserar idag den första europeiska masterutbildningen i konsumentfrågor. Masterutbildningen är ett EU-finansierat utbildningsprogram som erbjuds i tretton europeiska städer i nio medlemsstater: Tyskland, Frankrike, Spanien, Belgien, Danmark, Nederländerna, Polen, Rumänien och Storbritannien. Syftet är att införa en yrkesinriktad utbildning i konsumentfrågor för att få in utbildad arbetskraft på arbetsmarknaden och lyfta fram konsumentfrågorna i näringslivet och det politiska beslutsfattandet och stödja arbetet i konsumentorganisationerna. Någon europeisk yrkesexamen i konsumentfrågor finns ännu inte, men den nya masterutbildningen på högskolenivå ska fylla denna lucka. Kursplanen kommer att omfatta konsumentskyddslagstiftning, analys av konsumentbeteende och konsumentpsykologi, ekonomi, marknadsföring, konsumentinriktad teknik och hållbar konsumtion. Näringslivet, statliga myndigheter och konsumentorganisationer har redan visat intresse för att anställa sådan utbildad arbetskraft. Europeiska kommissionen har medverkat i utformningen av kurserna och stöder dem ekonomiskt.

– Mot bakgrund av den senaste tidens händelser, till exempel den finansiella oron och prishöjningarna, kan vi inte nog betona betydelsen av att tillvarata och främja konsumenternas rättigheter och intressen. Jag är därför särskilt glad över att stärkandet av konsumenternas ställning nu får en fast förankring i den högre utbildningen i Europa, sade Meglena Kuneva när hon idag lanserade programmet vid Haute Alsace-universitetet i Colmar i Frankrike.

Varför en europeisk masterutbildning i konsumentfrågor?

Konsumenternas rättigheter och välfärd blir allt viktigare, särskilt under de nuvarande ekonomiska förhållandena när medvetna val varje dag kan innebära stora skillnader för konsumenterna. Konsumenterna måste på ett enkelt sätt kunna få tydlig information och professionell rådgivning om de ska kunna handla med förtroende båda hemma och i andra länder. Trots arbetsgivarnas stora intresse av att anställa specialister för att tillgodose detta behov har det fram till nu inte funnits någon europeisk påbyggnadsutbildning med särskild inriktning på konsumentfrågor. Det nya initiativet sammanför högskolor och universitet från hela EU med syftet att tillgodose både konsumenternas och arbetsgivarnas behov. Genom detta införs en ny högre examen som kombinerar kunskaper från många olika traditionella ämnen (t.ex. juridik, marknadsföring och psykologi) och som tar upp konsumentfrågor som berör hela EU.

Vilka lärosäten?

Masterutbildningen kommer att ges i tretton städer i nio medlemsstater. De medverkande lärosätena har indelats i tre grupper med olika ämnesinriktning (* avser samordnande universitet):

Grupp 1: Marknadsföring och företagsledning, konsumentinriktad teknik, hållbar konsumtion, livsmedel och nutrition, konsumentundersökningar och försörjningskedjans utveckling

*Münchens tekniska universitet (Tyskland)

Århus universitet (Danmark)

Wageningen-universitetet (Nederländerna)

Warszawa lantbruksuniversitet (Polen)

Grupp 2: Konsumentbeteende, rättsliga frågor och förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter

*Haute Alsace-universitetet i Mulhouse (Frankrike)

Katolska handelshögskolan (ICHEC) i Bryssel (Belgien)

Ekonomihögskolan i Bukarest (Rumänien)

Ekonomihögskolan (Karol Adamiecki-högskolan) i Katowice (Polen)

Grupp 3: Ekonomi, marknadsföring, juridik och psykologi

*Universitet i Barcelona (Spanien)

Universitetet i Montpellier (Frankrike)

Universitet i Bologna (Italien)

Västra universitetet i Timişoara (Rumänien)

Brunel-universitetet (Storbritannien)

När startar kurserna och hur söker man till utbildningarna?

De nya masterkurserna startar under hösten 2009 (dvs. läsåret 2009/2010). Studenter kan söka till kurserna direkt till det berörda lärosätet precis som för alla andra kurser.

Vad innehåller undervisningen i programmen?

De specifika kursplanerna varierar från lärosäte till lärosäte, men några gemensamma studieområden är följande: konsumentjuridik, analys av konsumentbeteende och konsumentpsykologi, ekonomi, marknadsföring, konsumentinriktad teknik och innovation samt hållbar konsumtion. För en examen krävs upp till två års studier, som också innefattar en obligatorisk studietid vid en partnerinstitution i ett annat EU-land. Innan kurserna startar kommer denna examen att vara ömsesidigt erkänd i hela EU.

Var kan de utexaminerade hitta jobb?

Tidigare undersökningar visar att stora företag, statliga myndigheter och konsumentorganisationer har visat intresse av att anställa utbildade experter på konsumentfrågor. Andra möjligheter kan finnas i små och medelstora företag runtom i Europa.

Hur hjälper EU till?

Vart och ett av de tretton lärosätena kommer varje år att få 50 000 euro i EU-medel under tre år för att förbereda och genomföra kurserna. EU-bidrag kommer också att beviljas till 260 stipendier med upp till 3 000 euro per student till ett sammanlagt belopp om 780 000 euro.

Mer information: Europeiska kommissionens webbplats för konsumentutbildning: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm


Side Bar