Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

Bruksela, dnia 19 listopada 2008 r.

Konsumenci: Komisarz Kunewa inicjuje nowy europejski program studiów magisterskich z dziedziny ochrony konsumentów

Europejska komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa uroczyście zainicjowała dzisiaj pierwszy europejski program studiów magisterskich z dziedziny ochrony konsumentów. Program studiów magisterskich będzie programem wspieranym przez UE, oferowanym na uczelniach w 13 miastach europejskich w dziewięciu państwach członkowskich: Niemczech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Holandii, Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Celem programu jest wprowadzenie specjalistycznego kształcenia w dziedzinie ochrony konsumentów, tak aby wykształceni specjaliści trafiający na rynek potrafili zagwarantować pełniejsze uwzględnienie interesów konsumentów w obszarze przedsiębiorczości, polityki oraz w ramach organizacji broniących praw konsumentów. Kwalifikacje zawodowe na poziomie europejskim w tej dziedzinie nadal nie istnieją. Nowy program studiów magisterskich ma na celu wypełnienie tej luki. Program studiów obejmie prawo ochrony konsumentów, analizę zachowań konsumentów i psychologię, ekonomię, marketing, technologie rozwijane z myślą o konsumentach oraz zrównoważoną konsumpcję. Przedsiębiorcy, instytucje publiczne i organizacje konsumenckie zadeklarowały już chęć zatrudniania specjalistów wykształconych w tym kierunku. Komisja Europejska aktywnie współuczestniczy w organizowaniu szkoleń z tej dziedziny i wspiera je finansowo.

Inicjując program na Uniwersytecie Haute Alsace w Colmar (Francja) komisarz Kunewa powiedziała: „Patrząc na obecną sytuację charakteryzującą się m.in. zawirowaniami finansowymi i rosnącymi cenami, nie sposób przecenić znaczenia ochrony i upowszechniania praw konsumentów i ich interesów. Jestem zatem zadowolona, że wzmocnienie pozycji konsumenta jest obecnie trwałym elementem kształcenia na uniwersytetach europejskich”.

Powody uruchomienia europejskiego program studiów magisterskich z dziedziny ochrony konsumentów

Prawa konsumentów i ich dobrobyt mają coraz większe znaczenie, szczególnie na tle obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy dokonywanie przez konsumentów świadomych wyborów ma dla nich zasadnicze znaczenie każdego dnia. Konsumenci potrzebują łatwego dostępu do przejrzystych informacji i profesjonalnego doradztwa, aby móc bez obaw dokonywać zakupów zarówno na rynku wewnętrznym, jak i poza granicami kraju. Ponadto pomimo znaczącego zainteresowania pracodawców zatrudnianiem specjalistów, którzy mogliby odpowiedzieć na te potrzeby, do tej pory brak było europejskiego programu studiów podyplomowych, który koncentrowałby się właśnie na sprawach konsumenckich.

Ta nowa inicjatywa, która angażuje uczelnie z całej UE, ma na celu odpowiedzenie na potrzeby zarówno konsumentów, jak i pracodawców poprzez stworzenie nowej generacji zaawansowanych szkoleń, łączących wiedzę z szerokiego wachlarza tradycyjnych dziedzin nauki (od prawa po marketing i psychologię) oraz znajomość wspólnotowej polityki ochrony konsumentów.

Zaangażowane uczelnie

Program studiów magisterskich będzie realizowany w 13 miastach w dziewięciu państwach członkowskich. Uczelnie podzielone zostały na trzy grupy, z których każda koncentruje się na innym obszarze (* wskazuje na uczelnie koordynującą):

Grupa pierwsza: Tematyka obejmuje marketing/zarządzanie, technologie rozwijane z myślą o konsumentach, zrównoważoną konsumpcję, żywność i żywienie, badania konsumenckie, rozwój łańcucha dostaw

*Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy)

Uniwersytet w Aarhus (Dania)

Uniwersytet w Wageningen (Holandia)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Polska)

Grupa 2: Tematyka obejmuje zachowania konsumentów, zagadnienia prawne, relacje między przedsiębiorstwami a konsumentami

*Uniwersytet Haute Alsace w Miluzie (Francja)

Katolicki Instytut Wyższych Studiów Handlowych (Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales – ICHEC) w Brukseli (Belgia)

Akademia Ekonomiczna w Bukareszcie (Rumunia)

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Polska).

Grupa 3: Tematy obejmują ekonomię, marketing, prawo i psychologię

*Uniwersytet w Barcelonie (Hiszpania)

Uniwersytet w Montpellier (Francja)

Uniwersytet w Bolonii (Włochy)

Uniwersytet w Timişoarze (Rumunia)

Uniwersytet Brunel (Wielka Brytania)

Kiedy rozpoczną się studia i jak można się na nie zapisać?

Nowy program studiów magisterskich rozpocznie się jesienią 2009 r. (tj. w roku akademickim 2009/2010). Studenci mogą się zapisywać na studia bezpośrednio na wybranej uczelni, tak samo jak na wszystkie inne kierunki.

Co składa się na program nauczania w ramach tych studiów?

Szczegółowe programy zajęć różnią się między uczelniami, realizowane będą jednak pewne kursy wspólne dla nich wszystkich: zagadnienia prawne dotyczące ochrony konsumenta, analiza zachowań konsumentów i psychologia, ekonomia, marketing, technologie z myślą o konsumentach i innowacje oraz zrównoważona konsumpcja. Studia będą trwały nie dłużej niż dwa lata, a studenci będą musieli odbyć część studiów na uczelni partnerskiej w innym państwie członkowskim. Wzajemne uznawanie tych kwalifikacji w całej UE zostanie zagwarantowane przed rozpoczęciem zajęć.

Jaka praca czeka na absolwentów?

Wstępne analizy pokazują, że zatrudnianiem ekspertów w tej dziedzinie zainteresowane są duże firmy, krajowe instytucje rządowe oraz stowarzyszenia konsumentów, a także małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w całej Europie.

Jak wygląda pomoc UE?

Każda z 13 uczelni otrzyma pomoc UE na przygotowanie i poprowadzenie zajęć w wysokości 50 000 euro rocznie w ciągu trzech lat. UE sfinansuje również 260 grantów dla studentów do kwoty 3 000 euro, na łączną sumę 780 000 euro.

Informacje dodatkowe: strona Komisji Europejskiej dotycząca szkoleń w dziedzinie ochrony konsumentów

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm


Side Bar