Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

Brussel, 19 november 2008

Consumentenbescherming: Commissaris Kuneva geeft startschot voor nieuwe Europese masteropleiding in consumentenzaken

Europees commissaris voor Consumentenbescherming Meglena Kuneva gaf vandaag officieel het startschot voor de eerste Europese masteropleiding in consumentenzaken. De opleiding zal een door de EU ondersteund studietraject zijn dat in 13 Europese steden verspreid over negen lidstaten zal worden aangeboden: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en het VK. Het doel is een beroepsopleiding in consumentenzaken aan te bieden, om opgeleide professionals op de arbeidsmarkt te brengen die het thema in bedrijven, overheidsinstellingen en consumentenorganisaties een plaats geven. Er bestond in Europa nog geen officieel diploma voor en deze nieuwe universitaire master wil die hiaat vullen. In het studiepakket zitten vakken als consumentenrecht, analyse van consumentengedrag en -psychologie, economie, marketing, consumenten-georiënteerde technologie en/of duurzame consumptie. Bedrijven, overheden en consumentenorganisaties hebben al aangegeven als werkgever in de opgeleide professionals geïnteresseerd te zijn. De Europese Commissie heeft actief aan de invulling van het studietraject meegeholpen en verleent ook haar financiële steun.

Bij de start van de opleiding in de Université de Haute Alsace in Colmar (Frankrijk) zei Commissaris Kuneva: "Als we kijken naar wat er zich nu voordoet met de financiële crisis en de stijging van de prijzen, dan zien we dat consumentenbescherming en consumentenrechten enorm belangrijk zijn. Ik ben daarom uitermate verheugd dat consumentenvoorlichting nu een volwaardig deel is van de universitaire opleiding in Europa."

Waarom een Europese masteropleiding in consumentenzaken?

Consumentenrechten en -welzijn worden almaar belangrijker, vooral gezien de huidige economische situatie waarin geïnformeerd kiezen dagelijks voor consumenten echt het verschil maken. Consumenten moeten als ze in vertrouwen aankopen willen doen in binnen- of buitenland, op een eenvoudige manier toegang hebben tot duidelijke informatie en professioneel advies. Ondanks de aanzienlijke interesse en nood bij werkgevers aan dergelijke specialisten, bestond er tot nu in Europa geen Europese postuniversitaire opleiding die specifiek aan consumentenzaken was gewijd. Het nieuwe initiatief, dat universiteiten van over heel Europa samenbrengt, wil een antwoord bieden op de noden van zowel consumenten als werkgevers door het aanbieden van een nieuw soort voortgezette opleiding die inzichten uit een waaier van klassieke disciplines (zoals recht, marketing en psychologie) wil combineren, en ook aan consumentenkwesties uit de hele EU aandacht besteedt.

Welke universiteiten doen mee?

De masteropleiding wordt georganiseerd in 13 steden verspreid over negen lidstaten. Deze universiteiten zijn opgedeeld in drie consortia met elk een verschillend specialisatiedomein (een * betekent dat het om een coördinerende universiteit gaat):

Groep 1: In het vakkenpakket zitten marketing/management, consumentengeoriënteerde technologie; duurzame consumptie; voeding en voedselproductie; consumentenstudies; ontwikkeling van toeleveringsketens

*Technische Universität München (Technische universiteit van München, Duitsland)

Aarhus Universitet (Universiteit van Aarhus, Denemarken)

Wageningen Universiteit (Nederland)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Universiteit voor biowetenschappen in Warschau, Polen).

Groep 2: In het vakkenpakket zitten consumentengedrag; juridische kwesties; verhouding bedrijven-consumenten

*Université de Haute Alsace (Universiteit van de Hoge Elzas in Mulhouse, Frankrijk)

Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC) (Katholiek instituut voor hogere commerciële studies in Brussel, België)

Academia de Studii Economice (Academie voor economische studies in Boekarest, Roemenië)

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Economische universiteit Karol Adamiecki in Katowice, Polen).

Groep 3: In het vakkenpakket zitten economie, marketing, recht en psychologie

*Universidad de Barcelona (Universiteit van Barcelona, Spanje)

Université de Montpellier (Universiteit van Montpellier, Frankrijk)

Università di Bologna (Universiteit van Bologna, Italië)

Universitatea de Vest din Timişoara (Universiteit van West-Timisoara, Roemenië)

Brunel University (Universiteit van Brunel, VK)

Wanneer beginnen de lessen en hoe kunnen studenten zich inschrijven?

De nieuwe masteropleiding gaat in de herfst van 2009 van start (academiejaar 2009-2010). Geïnteresseerde studenten kunnen zich, net zoals voor andere studies, rechtstreeks bij de universiteit van hun keuze inschrijven.

Welke vakken zullen er in deze opleiding worden gedoceerd?

Het aanbod is per universiteit verschillend, maar enkele algemene vakken zijn: juridische kwesties in het consumentenrecht, analyse van consumentengedrag en -psychologie, economie, marketing, consumentengeoriënteerde technologie en innovatie, en duurzame consumptie.

De opleiding duurt twee jaar en er wordt van de studenten gevraagd een deel ervan aan een partneruniversiteit in een ander EU-land te volgen. De erkenning van dit diploma in de EU zal in orde worden gebracht voor de lessen van start gaan.

Waar kunnen afgestudeerden een baan vinden?

Eerdere enquêtes geven aan dat grote bedrijven, overheden en consumentenorganisaties in de aanwerving van opgeleide consumentendeskundigen geïnteresseerd zijn. Verder zijn er mogelijkheden bij kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) in heel Europa.

Welke steun biedt de EU?

Elk van de 13 universiteiten ontvangt 50 000 euro financiële steun per jaar voor een periode van drie jaar om de opleiding voor te bereiden en op te starten. De 260 studiebeurzen die de EU zal uitreiken, bedragen 3 000 euro per beurs en in totaal 780 000 euro.

Meer informatie: op de website voor consumentenopleiding, van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/consumer_diary_en.htm


Side Bar