Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

Briselē, 2008. gada 19. novembrī

Patērētāju lietu komisāre Kuneva atklāj jaunu Eiropas maģistra studiju programmu patērētāju lietu jomā

Eiropas patērētāju lietu komisāre Meglena Kuneva šodien oficiāli atklāja pirmo Eiropas maģistra studiju programmu patērētāju lietu jomā. Tā būs ES atbalstīta studiju programma, kuru varēs apgūt 13 pilsētās 9 ES dalībvalstīs: Vācijā, Francijā, Spānijā, Beļģijā, Dānijā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā un Apvienotajā Karalistē. Šīs programmas mērķis ir ieviest profesionālu apmācību patērētāju lietās, lai darba tirgū būtu pieejami kompetenti speciālisti, kuri risinātu ar patērētājiem saistītus jautājumus uzņēmējdarbībā, politikas izstrādē un pašās patērētāju organizācijās. Šajā jomā vēl nav profesionālas Eiropas līmeņa kvalifikācijas, un ar šo jauno universitātes līmeņa maģistra studiju programmu tas tiks novērsts. Studiju programmā būs iekļauta patērētāju tiesību aizsardzība, patērētāju uzvedības un psiholoģijas analīze, ekonomika, tirgzinība, uz patērētāju orientētas tehnoloģijas un/vai ilgtspējīgs patēriņš. Uzņēmumi, valstu valdības un patērētāju organizācijas jau ir izrādījušas interesi par šādu kompetentu profesionāļu piesaisti. Eiropas Komisija aktīvi palīdz izstrādāt minētās studiju programmas un tās finansiāli atbalsta.

Komisāre Kuneva, atklājot šo programmu Elzasas Universitātē Kolmārā, Francijā, teica: “Izvērtējot pašreizējos notikumus, piemēram, satricinājumus finanšu jomā un aizvien pieaugošās cenas, nenoliedzama ir patērētāju tiesību un interešu aizsardzības un veicināšanas nozīmība. Tāpēc esmu īpaši priecīga, ka patērētāju tiesību paplašināšana Eiropā patlaban ir neatņemama daļa no universitāšu piedāvātās apmācības”.

Kāpēc Eiropas maģistra studiju programma patērētāju lietās?

Aizvien palielinās patērētāju tiesību un patērētāju labklājības nozīme, īpaši pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad uz informāciju balstīta izvēle būtiski maina viņu ikdienu. Lai patērētāji varētu droši iepirkties savā valstī un citās valstīs, ir nepieciešama atvieglota piekļuve skaidri saprotamai informācijai un profesionāls padoms. Tomēr, neraugoties uz lielo interesi, ko darba devēji, atbildot uz šo vajadzību, izrāda attiecībā uz atbilstošu speciālistu nodarbināšanu, Eiropā nav īpaši patērētāju lietām veltītu pēcdiploma studiju. Jaunā iniciatīva, kas apvieno universitātes no visas ES, ir vērsta uz to, lai apmierinātu patērētāju un darba devēju vajadzības, izveidojot jaunu un progresīvu maģistra studiju programmu, kurā būs iekļauta virkne tradicionālo studiju priekšmetu (piemēram, tieslietas, tirgzinība, psiholoģija), kā arī ar ES mēroga patērētāju lietām saistīti temati.

Kuras universitātes piedāvās šo programmu?

Šo maģistra studiju programmu varēs apgūt 13 pilsētās 9 ES dalībvalstīs. Attiecīgās universitātes ir iedalītas trīs kategorijās, katra no tām specializēsies konkrētā jomā (ar * ir apzīmētas universitātes, kuras koordinēs šo programmu):

1. kategorija. Studiju priekšmeti būs šādi: tirgzinība/vadībzinība, uz patērētāju orientētas tehnoloģijas, ilgtspējīgs patēriņš; pārtika un uzturs; patērētāju pētījumi, piegādes ķēdes attīstība

* Minhenes Tehniskā universitāte Vācijā

Arhūsas Universitāte Dānijā

Vageningenas Universitāte Nīderlandē

Dzīvības zinātņu universitāte Varšavā, Polijā

2. kategorija. Studiju priekšmeti būs šādi: patērētāju uzvedība, juridiskie jautājumi, uzņēmumu un patērētāju attiecības

* Elzasas Universitāte Milūzā, Francijā

Komerczinību katoļu institūts (ICHEC) Briselē, Beļģijā

Ekonomikas zinātņu akadēmija Bukarestē, Rumānijā

Karola Adamecka vārdā nosauktā Ekonomikas zinātņu universitāte Katovicē, Polijā

3. kategorija. Studiju priekšmeti būs šādi: ekonomika, tirgzinība, tieslietas un psiholoģija

*Barselonas Universitāte Spānijā

Monpeljē Universitāte Francijā

Boloņas Universitāte Itālijā

Rietumtimišoaras Universitāte Rumānijā

Brunelas Universitāte Apvienotajā Karalistē

Studiju sākums un pieteikšanas kārtība

Paredzams, ka jaunatklātā maģistra studiju programma būs pieejama no 2009. gada rudens, t.i., ar 2009./2010. akadēmisko gadu. Lai pieteiktos šajā, tāpat kā visās pārējās studiju programmās, jāreģistrējas, tieši sazinoties ar attiecīgo universitāti.

Studiju programmu saturs

Studiju programmu saturs dažādās universitātēs atšķiras, taču kopīgās studiju jomas ir šādas: ar patērētāju tiesību aizsardzību saistītie juridiskie aspekti, patērētāju uzvedības un psiholoģijas analīze, ekonomika, tirgzinība, uz patērētāju orientētas tehnoloģijas un inovācija, ilgtspējīgs patēriņš. Paredzams, ka šo programmu varēs apgūt divos gados, un studentiem daļa no studiju laika būs jāpavada arī partneruniversitātē kādā citā ES valstī. Kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas jautājums visā ES tiks atrisināts pirms studiju programmas sākšanas.

Maģistrantu iespējamās darba vietas

Iepriekšējās aptaujas rāda, ka interesi ir izrādījuši lielie uzņēmumi, valstu valdības un patērētāju apvienības, kuras pieņem darbā kompetentus ekspertus patērētāju lietu jomā. Papildu darba iespējas būs arī mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) visā Eiropā.

Kā šo studiju programmu atbalsta ES?

Katra no 13 universitātēm šo programmu sagatavošanai un organizēšanai trīs gadus saņems ES finansējumu € 50 000 apmērā. Turklāt 260 studenti saņems ES finansētās stipendijas līdz € 3 000 katrs, kuru kopējā summa būs € 780 000.

Plašāka informācija atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē patērētāju izglītošanas jomā:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm


Side Bar