Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

Bryssel 19. marraskuuta 2008

Kuluttaja-asioiden uusi eurooppalainen master-koulutusohjelma käynnistyy

Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva käynnisti tänään virallisesti ensimmäisen kuluttaja-asioiden eurooppalaisen master-ohjelman. Kyseessä on EU:n tukema koulutusohjelma, jota tarjotaan 13 kaupungissa yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa: Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Belgiassa, Tanskassa, Alankomaissa, Puolassa, Romaniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tarkoituksena on aloittaa kuluttaja-asioihin liittyvä ammatillinen koulutus, jotta työmarkkinoille saadaan päteviä ammattilaisia ajamaan kuluttajien asiaa yrityksissä, politiikassa ja kuluttajajärjestöissä. Alan eurooppalaista ammattitutkintoa ei toistaiseksi ole, ja puute pyritään korjaamaan tällä uudella yliopistollisella master-tutkinnolla. Opinto-ohjelmiin sisältyviä aihealueita ovat mm. kuluttajansuojalaki, kuluttajakäyttäytymisen analyysi ja kuluttajapsykologia, taloustiede, markkinointi, kuluttajalähtöinen teknologia ja kestävä kulutus. Yritykset, hallitukset ja kuluttajajärjestöt ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa koulutettujen ammattilaisten palkkaamiseen. Euroopan komissio on aktiivisesti osallistunut kurssien luomiseen ja myöntää niille rahoitustukea.

Ohjelman avajaistilaisuudessa Haute Alsace -yliopistossa Colmarissa (Ranska) komissaari Kuneva totesi: ”Kun ajattelee viimeaikaisia tapahtumia, kuten talouden myllerrystä ja hintojen nousua, ei voi tarpeeksi korostaa, kuinka tärkeää kuluttajien oikeuksien ja etujen suojelu ja edistäminen on.” Kuneva lisäsi olevansa todella tyytyväinen siihen, että kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien parantamisella on vastedes vakaa asema eurooppalaisessa yliopisto-opetuksessa.

Kuluttaja-asioiden eurooppalaisen master-tutkinnon tausta

Kuluttajien oikeudet ja kuluttajatyytyväisyys ovat yhä tärkeämpiä etenkin nykyisessä taloustilanteessa, jossa tietoon perustuvat valinnat voivat merkittävästi kohentaa kuluttajien arkea. Jotta kuluttajat voivat luottavaisin mielin tehdä ostoksia sekä kotonaan että ulkomailla, heidän on saatava helposti selkeää tietoa ja ammattilaisten neuvoja. Vaikka työnantajat ovat olleet huomattavan kiinnostuneita asiantuntijoiden palkkaamisesta kyseiseen tarkoitukseen, Euroopassa ei ole ollut nimenomaan kuluttaja-asioihin keskittyvää jatkokoulutusohjelmaa. Uudella hankkeella, joka kokoaa yhteen yliopistoja eri puolilta EU:ta, pyritään täyttämään sekä kuluttajien että työnantajien tarpeet. Sillä perustetaan uudenlainen jatkokoulutusohjelma, jossa yhdistyy useiden perinteisten tieteenalojen (esimerkiksi oikeustieteen, markkinoinnin ja psykologian) tietämys ja jossa käsitellään koko EU:ta koskevia kuluttajakysymyksiä.

Osallistuvat yliopistot

Master-tutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia toteutetaan yhdeksän jäsenvaltion 13 eri kaupungissa. Kyseiset yliopistot muodostavat kolme yhteenliittymää, joilla on jokaisella oma painopistealueensa (* tarkoittaa ryhmän koordinaattorina toimivaa yliopistoa):

Ryhmä 1: Aihealueita ovat markkinointi/johtaminen, kuluttajalähtöinen teknologia, kestävä kulutus, elintarvikkeet ja ravitsemus, kuluttajatutkimukset ja toimitusketjun kehittäminen

*Münchenin teknillinen yliopisto (Saksa)

Århusin yliopisto (Tanska)

Wageningenin yliopisto (Alankomaat)

Varsovan biotieteiden yliopisto (Puola).

Ryhmä 2: Aihealueita ovat kuluttajakäyttäytyminen, oikeudelliset kysymykset ja yritysten ja kuluttajien suhteet

*Haute Alsace -yliopisto (Mulhouse, Ranska)

Institut Catholique des Hautes Études Commerciales (ICHEC) (Bryssel, Belgia)

Bukarestin taloustieteiden akatemia (Romania)

Katowicen Karol Adamiecki -talousyliopisto (Puola).

Ryhmä 3: Aihealueita ovat taloustiede, markkinointi, oikeustiede ja psykologia

*Barcelonan yliopisto (Espanja)

Montpellier’n yliopisto (Ranska)

Bolognan yliopisto (Italia)

Timişoaran Vest-yliopisto (Romania)

Brunel-yliopisto (Yhdistynyt kuningaskunta).

Kurssien alkaminen ja hakumenettely

Uudet master-kurssit alkavat syksyllä 2009 (lukuvuonna 2009/2010). Opiskelijat voivat hakea kursseille suoraan samalla tavalla kuin muille kursseille kussakin yliopistossa.

Ohjelmien sisältö

Opinto-ohjelmien täsmällinen sisältö vaihtelee yliopistosta toiseen, mutta yhteisiin aihealueisiin kuuluvat kuluttajansuojaan liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuluttajakäyttäytymisen analyysi ja kuluttajapsykologia, taloustiede, markkinointi, kuluttajalähtöinen teknologia ja innovointi sekä kestävä kulutus. Tutkinnon suorittaminen kestää enimmillään kaksi vuotta, ja vaatimuksena on, että opiskelijat suorittavat osan opinnoista kumppaniyliopistossa jossakin toisessa EU-maassa. Tutkinnon vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla EU:ssa huolehditaan ennen kurssien alkamista.

Valmistuneiden työnäkymät

Koulutettuja kuluttaja-asiantuntijoita ovat tehtyjen tutkimusten perusteella halukkaita palkkaamaan suuret yritykset, valtionhallinnot ja kuluttajajärjestöt. Työpaikkoja voivat tarjota myös pienet ja keskisuuret yritykset eri puolilla Eurooppaa.

EU:n tuki

EU myöntää kullekin 13 yliopistolle rahoitusta 50 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan kurssien valmistelemista ja toteuttamista varten. Lisäksi myönnetään 260 opiskelija-apurahaa, joiden suuruus on enintään 3 000 euroa, eli yhteensä 780 000 euroa.

Lisätietoja: Kuluttajavalistusta käsittelevät Euroopan komission verkkosivut: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm


Side Bar