Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

Brüssel, 19. november 2008

Tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva käivitab Euroopa tarbijakaitse magistriõppe

Euroopa tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva käivitas täna ametlikult esimese Euroopa tarbijakaitse magistriprogrammi. Tegemist on ELi toetatava kraadiõppega, mida pakutakse 13 Euroopa linnas 9 liikmesriigis: Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Belgias, Taanis, Madalmaades, Poolas, Rumeenias ja Ühendkuningriigis. Eesmärk on algatada tarbijakaitse kutsealane väljaõpe, et tuua tööturule väljaõpetatud spetsialistid, kes saaksid edendada tarbijakaitseküsimusi ettevõtluses, poliitika kujundamisel ja tarbijaühendustes. Euroopa kutsenimetust selles valdkonnas veel ei ole ja uue magistrikraadi eesmärk on see lünk täita. Õppekava sisaldab tarbijakaitseõigust, tarbijakäitumise analüüsimist, psühholoogiat, majandust, turundust, tarbijale suunatud tehnoloogiat ja/või säästvat tarbimist. Ettevõtted, valitsused ja tarbijaühendused on juba näidanud üles huvi selliste väljaõpetatud spetsialistide palkamise vastu. Euroopa Komisjon on aktiivselt aidanud seda õppekava koostada ja toetab seda rahaliselt.

Ülem-Elsassi Ülikoolis Colmaris (Prantsusmaal) magistriõpet käivitades ütles volinik Kuneva: „Vaadates praegust heitlikku rahandusolukorda ja hinnatõusu, on raske üle hinnata tarbijate õiguste ja huvide kaitsmise ja edendamise tähtsust. Olen seepärast eriti rõõmus, et tarbijate õiguste edendamine on nüüd kindel osa ülikooliõpingutest Euroopas”.

Milleks on vaja Euroopa tarbijakaitse magistriõpet?

Tarbijaõigused ja tarbija heaolu on järjest olulisemad, eriti praeguses majandusolukorras, kus teadlikud valikud mõjutavad tarbijaid oluliselt iga päev. Tarbijatele peab selge teave ja asjatundlik nõu olema lihtsalt kättesaadav, et nad võiksid julgelt nii koduriigis kui ka välismaal oste teha. Olenemata sellest, et tööandjad on näidanud üles märkimisväärset huvi värvata sellele vajadusele vastamiseks spetsialiste, ei ole Euroopas seni olnud kraadiõpet, mis oleks otseselt suunatud tarbijakaitsele. Uude algatusse kaasatakse ülikoole kogu Euroopa Liidust ja soovitakse vastata nii tarbijate kui ka tööandjate vajadustele ning luuakse uut tüüpi kraadiõpe, mis ühendab arvukaid traditsioonilisi õppevaldkondi (õigusest turunduse ja psühholoogiani) ja kogu ELi hõlmavaid tarbijakaitseküsimusi.

Millistes ülikoolides õpe toimub?

Magistriõppekavad käivitatakse 13 linnas 9 liikmesriigis. Ülikoolid on jagatud kolme rühma, millel on erinevad õppekavad (tärniga on tähistatud koordineerivad ülikoolid).

1. rühm. Õppekava hõlmab turundust/juhtimist, tarbijale suunatud tehnoloogiat, säästvat tarbimist, toiduaineid ja toitumist, tarbijauuringuid ning tarneahela arendamist.

*Müncheni Tehnikaülikool (Saksamaa)

Aarhusi Ülikool (Taani)

Wageningeni Ülikool (Madalmaad)

Varssavi Bioteaduste Ülikool (Poola)

2. rühm. Õppekava hõlmab tarbijakäitumist, õigusküsimusi, ettevõtete ja tarbijate suhteid.

*Ülem-Elsassi Ülikool Mulhouse’is (Prantsusmaa)

Kõrgemate Äriõpingute Katoliiklik Instituut (ICHEC) Brüsselis (Belgia)

Majandusõpingute Akadeemia Bukarestis (Rumeenia)

Karol Adamiecki Majandusülikool Katowices (Poola)

3. rühm. Õppekava hõlmab majandust, turundust, õigust ja psühholoogiat.

*Barcelona Ülikool (Hispaania)

Montpellier' Ülikool (Prantsusmaa)

Bologna Ülikool (Itaalia)

Lääne-Timisoara Ülikool (Rumeenia)

Bruneli Ülikool (Ühendkuningriik)

Millal õppetöö algab ja kuidas saavad üliõpilased kandideerida?

Õppetöö uues magistriõppes algab 2009. aasta sügisel (st 2009/2010. õppeaastal). Üliõpilased saavad kandideerida otse asjaomases ülikoolis nii nagu iga muu õppekava puhul.

Mida õpetatakse?

Õppekava erineb ülikooliti, kuid mõned ühised õppevaldkonnad hõlmavad tarbijakaitseõigust, tarbijakäitumise analüüsimist, psühholoogiat, majandust, turundust, tarbijale suunatud tehnoloogiat ja innovatsiooni ning säästvat tarbimist. Kraadi saamiseks tuleb õppida kaks aastat ja üliõpilased peavad veetma osa õppeajast partnerülikoolis mõnes muus ELi riigis. Kutsekvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine kogu ELis tagatakse enne õppetöö algamist.

Kus võiksid lõpetajad töötada?

Varasemad küsitlused viitavad sellele, et huvi väljaõpetatud tarbijakaitse ekspertide värbamise vastu on üles näidanud arvukad suurettevõtted, valitsused ja tarbijaühendused. Lisaks võiksid lõpetajad rakendust leida väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes kogu Euroopas.

Kuidas Euroopa Liit õpet toetab?

Kõik 13 ülikooli saavad õppekava ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ELi toetust 50 000 eurot aastas kolme aasta jooksul. EL rahastab ka 260 stipendiumi kuni 3000 euro suuruses, kokku 780 000 eurot.

Põhjalikum teave Euroopa Komisjoni tarbijatele suunatud veebisaidil: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm


Side Bar