Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

Bruxelles, den 19. november 2008

Forbrugere: EU-kommissær Meglena Kuneva præsenterer en ny europæisk mastergrad i forbrugeranliggender

EU-kommissær Meglena Kuneva præsenterede i dag officielt den allerførste europæiske mastergrad i forbrugeranliggender. Mastergraden bliver et EU-finansieret uddannelsesprogram, der tilbydes i 13 byer i 9 EU-medlemsstater, nemlig Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene, Polen, Rumænien og Det Forenede Kongerige. Formålet er at indføre en faglig uddannelse i forbrugeranliggender, så uddannede fagfolk kan komme ud på jobmarkedet og fremme forbrugerspørgsmål i erhvervslivet, i forbindelse med politikudformning og også i forbrugerorganisationerne. Der findes endnu ikke en europæisk uddannelse på dette område, og den nye universitetsgrad skal afhjælpe denne mangel. Pensum kommer til at omfatte forbrugerbeskyttelsesret, analyser af forbrugeradfærd og psykologi, økonomi, marketing, forbrugerorienteret teknologi og/eller bæredygtigt forbrug. Virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugerorganisationer har allerede udtrykt interesse for at ansætte de færdiguddannede. Europa-Kommissionen har bidraget aktivt til at oprette uddannelserne og støtter dem økonomisk.

Ved præsentationen af programmet på Université de Haute-Alsace i Colmar, Frankrig, udtalte kommissær Meglena Kuneva: "Når man ser på aktuelle begivenheder som f.eks. den finansielle uro og de stigende priser, kan vi ikke understrege kraftigt nok, at det er yderst vigtigt at beskytte og fremme forbrugernes rettigheder og interesser. Det glæder mig derfor særlig meget, at forbrugerindflydelse nu bliver en fast universitetsuddannelse i EU".

Hvorfor en europæisk mastergrad i forbrugeranliggender?

Forbrugerrettigheder og forbrugervelfærd bliver stadig vigtigere i det nuværende økonomiske klima, hvor bevidste valg gør en reel forskel i forbrugernes dagligdag. Forbrugerne har brug for let adgang til letforståelig information og faglig rådgivning for at kunne foretage deres indkøb i tryghed, både hjemme og på tværs af grænserne. Til trods for den store interesse, arbejdsgiverne har vist for at ansætte specialister til at dække dette behov, har der ikke i EU eksisteret en specifik postgraduat uddannelse i forbrugeranliggender. Det nye initiativ, der inddrager universiteter fra mange EU-lande, skal dække både forbrugernes og arbejdsgivernes behov. Der oprettes nemlig en ny slags videregående uddannelse, der kombinerer elementer fra en række traditionelle fagområder (fra jura over marketing til psykologi) og forbrugerspørgsmål, der er aktuelle overalt i EU.

Hvilke universiteter?

Masterprogrammerne udbydes i 13 byer i 9 medlemsstater. Universiteterne er opdelt i tre grupper, som fokuserer forskelligt på de enkelte fag (* angiver det koordinerende universitet):

Gruppe 1: Marketing/ledelse, forbrugerorienteret teknologi, bæredygtigt forbrug, kost og ernæring, forbrugerundersøgelser, udvikling af forsyningskæden

*Technische Universität München (Tyskland)

Aarhus Universitet (Danmark)

Wageningen Universiteit (Nederlandene)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warsaw University of Life Sciences), Warszawa (Polen).

Gruppe 2: Forbrugeradfærd, juridiske anliggender, forholdet mellem erhvervsliv og forbrugere

*Université de Haute-Alsace, Mulhouse (Frankrig)

Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC), Bruxelles (Belgien)

Academia de Studii Economice din Bucuresti, Bukarest (Rumænien)

Academia Economiczna im Karola Adamieckiego w Katowicach (Karol Adamiecki University of Economics), Katowice (Polen).

Gruppe 3: Økonomi, marketing, jura og psykologi

*Universitat de Barcelona (Spanien)

Université de Montpellier (Frankrig)

Università di Bologna (Italien)

Universitatea de Vest din Timisoara (Rumænien)

Brunel University, London (Det Forenede Kongerige)

Hvornår begynder uddannelserne, og hvordan ansøger man?

De nye masteruddannelser starter i efteråret 2009 (dvs. studieåret 2009/10). Studerende kan som ved ethvert andet studium ansøge direkte hos det pågældende universitet om at komme ind på uddannelsen.

Hvad vil der blive undervist i som led i programmerne?

De nærmere enkeltheder i pensum varierer fra universitet til universitet, men nogle af de fælles studieområder omfatter juridiske spørgsmål vedrørende forbrugerbeskyttelse, analyser af forbrugeradfærd og psykologi, økonomi, marketing, forbrugerorienteret teknologi og innovation samt bæredygtigt forbrug. Studiet er normeret til to år, og de studerende skal under forløbet tilbringe en periode på et partneruniversitet i et andet EU-land. Inden uddannelserne starter, vil der blive sørget for gensidig anerkendelse af denne universitetsgrad i hele EU.

Hvor kan de færdiguddannede få job?

Tidligere undersøgelser har vist, at store virksomheder, nationale offentlige myndigheder og forbrugerorganisationer har vist interesse for at ansætte forbrugereksperter. Der kan også være jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder i alle EU-landene.

Hvordan hjælper EU?

De 13 universiteter får hver et EU-tilskud på 50 000 EUR om året over tre år til at forberede og arrangere uddannelserne. EU yder også 260 stipendier på hver højst 3 000 EUR, i alt 780 000 EUR.

Yderligere oplysninger: Europa-Kommissionens websted om forbrugeruddannelse: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm


Side Bar