Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1736

V Bruselu dne 19. listopadu 2008

Spotřebitelé: Komisařka Meglena Kunevová zahajuje nový evropský magisterský studijní program věnovaný problematice spotřebitelů

Evropská komisařka pro ochranu spotřebitele dnes oficiálně zahájila první evropský studijní program věnovaný problematice spotřebitelů (European Masters in Consumer Affairs). Tento magisterský program bude podporován Evropskou unií a bude nabízen ve třinácti městech devíti evropských členských států: v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, ve Spojeném království, Španělsku a v Rumunsku. Cílem je zavést odborné vzdělávání zaměřené na otázky ochrany spotřebitelů, aby se na trh práce dostali odborníci proškolení v této oblasti, kteří budou prosazovat záležitosti spotřebitelů v podnicích, při tvorbě politiky i uvnitř samotných spotřebitelských organizací. Evropská odborná kvalifikace v této oblasti dosud neexistuje a nový vysokoškolský program má tuto mezeru zaplnit. Studijní plán bude zahrnovat právo v oblasti ochrany spotřebitele, analýzu chování a psychologie spotřebitele, ekonomii, marketing a technologie orientované na spotřebitele a/nebo udržitelnou spotřebu. Podniky, vlády a organizace spotřebitelů již daly najevo zájem takto proškolené odborníky zaměstnat. Evropská komise aktivně pomáhá tyto kurzy tvořit a podporuje je finančně.

Při zahajování tohoto programu na Université de Haute Alsase v Colmaru (Francie) komisařka Meglena Kunevová řekla: „Vzhledem k současným událostem, jako jsou potíže ve finanční oblasti a rostoucí ceny, není význam, který ochraně a podpoře práv a zájmů spotřebitelů věnujeme, zcela jistě přehnaný. Velice mě proto těší, že posilování postavení spotřebitelů je nyní pevnou součástí vysokoškolského vzdělávání v Evropě.“

Proč evropský magisterský program pro záležitosti spotřebitelů?

Práva spotřebitelů a dobré podmínky pro spotřebitele nabývají na významu, zejména pak v současném ekonomickém klimatu, kdy informovaný výběr v každodenním životě znamená skutečný rozdíl. Spotřebitelé potřebují snadný přístup k jasným informacím a odbornému poradenství, mají-li nakupovat doma i za hranicemi s důvěrou. Navíc i přes značný zájem zaměstnavatelů na tuto potřebu reagovat a zaměstnat příslušné odborníky neexistovalo v Evropě žádné postgraduální studium věnované konkrétně záležitostem spotřebitelů. Cílem této nové iniciativy, která spojuje univerzity z celé EU, je reagovat na potřeby spotřebitelů i zaměstnavatelů vytvořením nového druhu pokročilého studijního programu, jenž bude využívat poznatků z celé škály tradičních disciplín (od práva přes marketing až po psychologii) a bude se zabývat také celoevropskými otázkami spotřebitelů.

Na kterých univerzitách bude možné tento program studovat?

Příslušné programy magisterského studia budou probíhat ve třinácti městech v devíti členských státech. Tyto univerzity budou rozděleny do tří konsorcií, přičemž každé z nich se zaměří na jiné téma (* označuje koordinující univerzity):

Skupina 1: Mezi studovaná témata patří marketing/management, technologie zaměřené na spotřebitele, udržitelná spotřeba, potraviny a výživa, spotřebitelské záležitosti, rozvoj dodavatelského řetězce

*Technische Universität München (Německo)

Århus Universitet (Dánsko)

Wageningen Universiteit (Nizozemsko)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Varšava, Polsko).

Skupina 2: Mezi studovaná témata patří chování spotřebitelů, právní záležitosti, vztahy mezi podniky a spotřebiteli

*Université Haute Alsace v Mulhouse (Francie)

Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC) (Brusel, Belgie)

Academia de Studii Economice din Bucuresti (Rumunsko)

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Polsko).

Skupina 3: Mezi studovaná témata patří ekonomie, marketing, právo a psychologie

*Universitat de Barcelona (Španělsko)

Université de Montpellier (Francie)

Università di Bologna (Itálie)

Universitatea de Vest din Timişoara (Rumunsko)

Brunel University (Spojené království)

Kdy začíná výuka a jak se studenti mohou přihlásit?

Výuka v nových magisterských programech začne na podzim v roce 2009 (tj. ve školním roce 2009/2010). Studenti se mohou ke studiu přihlásit přímo na uvedených univerzitách stejně jako u jakýchkoli jiných programů.

Co se bude v těchto programech vyučovat?

Podrobnosti, pokud jde o studijní plán, se mezi jednotlivými univerzitami liší, mezi společné oblasti studia nicméně patří: právní otázky ochrany spotřebitelů, analýza chování a psychologie spotřebitelů, ekonomie, marketing, technologie a inovace orientované na spotřebitele a udržitelná spotřeba. Studium bude dvouleté a jedním z požadavků bude, aby studenti strávili část svého studia na partnerské univerzitě v jiné zemi EU. Vzájemné uznávání této kvalifikace po celé EU bude zajištěno ještě před zahájením výuky.

Kde mohou absolventi nalézt zaměstnání?

Dřívější průzkumy naznačují, že velké společnosti, národní vlády a organizace spotřebitelů mají zájem zaměstnat odborníky vyškolené v oblasti záležitostí spotřebitelů. Další příležitosti mohou být v malých a středních podnicích po celé Evropě.

Jak EU pomáhá?

Každá ze 13 univerzit bude po dobu tří let dostávat finanční příspěvek ve výši 50 000 EUR na to, aby výuku připravila a provozovala. Evropská unie rovněž udělí 260 studentských grantů ve výši 3 000 EUR, což přestavuje celkovou částku 780 000 EUR.

Další podrobnosti: internetová stránka pro vzdělávání spotřebitelů Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm


Side Bar