Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1717

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2008

Καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί την πρώτη σύνοδο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας-ΗΠΑ με θέμα την ασφάλεια των προϊόντων

Η κα Meglena Kuneva, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την προστασία των καταναλωτών, η κα Nancy Nord, πρόεδρος της αμερικανικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, και ο κ. Wei Chuanzhong, υφυπουργός αρμόδιος για την κινεζική γενική υπηρεσία εποπτείας της ποιότητας, επιθεώρησης και καραντίνας (AQSIQ), συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της πρώτης τριμερούς συνόδου υψηλού επιπέδου με θέμα την ασφάλεια των προϊόντων. Με αυτή τη συνάντηση υψηλού επιπέδου επιδιώκεται να σταλεί ισχυρό πολιτικό μήνυμα σχετικά με την αποφασιστικότητα όλων των μερών να διατηρήσουν το ζήτημα της ασφάλειας των προϊόντων στην κορυφή της διεθνούς πολιτικής ατζέντας, αναγνωρίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των ανοικτών αγορών είναι η εύρωστη και ασφαλής διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού με προϊόντα. Η τριμερής συνάντηση θα αναβαθμίσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, της Κίνας και των ΗΠΑ. Αρχικά η επίτροπος κα Kuneva, η επίτροπος κα Βασιλείου και ο υφυπουργός κ. Wei θα υπογράψουν αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας με σκοπό την εφαρμογή των προτύπων ασφάλειας των προϊόντων και την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Στη συνέχεια θα συμφωνηθούν και θα παρουσιαστούν σε κοινό δελτίο Τύπου οι τομείς στους οποίους αποδίδουν προτεραιότητα και τα τρία μέρη. Μεταξύ των τομέων αυτών συγκαταλέγονται η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η συνεργασία και των τριών μερών για τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών, η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και οι κοινές ενέργειες εφαρμογής. Τέλος, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ανάληψη δράσης με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων όσον αφορά τις συναγερμικές ειδοποιήσεις και τις ανακλήσεις προϊόντων – ιδιαίτερα κάνοντας χρήση της νέας νομοθεσίας των ΗΠΑ για την ασφάλεια των προϊόντων η οποία θα επιτρέψει πιο ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών για τις ανακλήσεις προϊόντων και τα επικίνδυνα προϊόντα. Οι σημερινές δραστηριότητες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εβδομάδας για την ασφάλεια των προϊόντων, την οποία φιλοξενεί η Επιτροπή από τις 17 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Η επίτροπος κα Kuneva δήλωσε: «Το νόμισμα της παγκόσμιας οικονομίας είναι η εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό και κάθε εβδομάδα λαμβάνουμε συναγερμικές ειδοποιήσεις που μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να επαγρυπνούμε συνεχώς ώστε τα θέματα ασφάλειας να βρίσκονται πάντοτε στην κορυφή των πολιτικών μας προτεραιοτήτων.

Αυτή η σύνοδος υψηλού επιπέδου για την ασφάλεια των προϊόντων στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι οι ηγέτες της Ευρώπης, της Κίνας και των ΗΠΑ είναι αποφασισμένοι να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών και να διατηρήσουν στο επίκεντρο των πολιτικών τους προτεραιοτήτων την τήρηση και την πλήρη εφαρμογή υψηλών προτύπων σε όλα τα στάδια της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Τασσόμαστε δυναμικά υπέρ των ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών με όλα τα οφέλη, από την άποψη των τιμών και των επιλογών, που αποφέρουν σε εκατομμύρια καταναλωτές, αλλά ποτέ εις βάρος της ασφάλειας.»

Τριμερής σύνοδος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας-ΗΠΑ

Η σημερινή τριμερής σύνοδος υψηλού επιπέδου είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ, η Κίνα και οι ΗΠΑ συναντιούνται σε τόσο υψηλό επίπεδο για να συζητήσουν θέματα που άπτονται της ασφάλειας των προϊόντων, δείχνοντας, με τον τρόπο αυτό, την επιθυμία τους για μεγαλύτερο συντονισμό στον εν λόγω τομέα και ενισχύοντας την από κοινού δέσμευσή τους για εφαρμογή υψηλών προτύπων ασφάλειας. Το κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών (RAPEX), έχει δείξει επανειλημμένως τα τελευταία έτη ότι το 50% περίπου των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά της ΕΕ είναι κινεζικής καταγωγής. Αυτό συνδέεται φυσικά με το γεγονός ότι οι εμπορικές ροές κινεζικών καταναλωτικών προϊόντων είναι τεράστιες – για παράδειγμα, το 85% περίπου των παιχνιδιών στην ευρωπαϊκή αγορά κατασκευάζονται στην Κίνα. Από τα στοιχεία του RAPEX προκύπτει επίσης με σαφήνεια ότι σημαντικές ποσότητες των προϊόντων που ανακαλούνται και αποσύρονται κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις ΗΠΑ. Η ασφάλεια των προϊόντων συνιστά ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία και στα τρία μέρη και στο οποίο εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Είναι απαραίτητο να εργαστούν όλες οι πλευρές με σκοπό την επιβολή και τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, από το σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή και τη λιανική πώληση.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών του περασμένου έτους για την εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-Κίνας-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων. Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβανόταν η διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων προβολής με θέμα τη συμμόρφωση, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα το Σεπτέμβριο του 2008. Η επόμενη τριμερής σύνοδος υψηλού επιπέδου έχει προγραμματιστεί για το 2009.

Μνημόνιο συμφωνίας

Η επίτροπος κα Kuneva, η επίτροπος κα Βασιλείου και ο υφυπουργός κ. Wei υπέγραψαν ένα ανανεωμένο και διευρυμένο μνημόνιο συμφωνίας για την ασφάλεια των προϊόντων και των τροφίμων καθώς και για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη πολλά από τα σημεία όπου σημειώθηκε απτή πρόοδος μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας τα τελευταία δύο έτη χάρη στην αμοιβαία συνεργασία. Το βελτιωμένο μνημόνιο συμφωνίας προβλέπει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα για κοινές ενέργειες εφαρμογής στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ και η Κίνα θα πραγματοποιούν συντονισμένους και παράλληλους ελέγχους σε ιδιαίτερους τομείς των οικείων αγορών καθώς και σε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς με σκοπό να ελέγξουν κατά πόσο τηρούνται τα πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων.

Το μνημόνιο επικαιροποιεί τις παραπομπές στο σύστημα RAPEX-Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της τριμηνιαίας υποβολής εκθέσεων και των σχετικών προσπαθειών και των δύο πλευρών, αναφέρει τις ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της AQSIQ για την ασφάλεια των προϊόντων και των τροφίμων καθώς και τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, και αποσαφηνίζει τους όρους που διέπουν την εμπιστευτικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών για τα μη ασφαλή προϊόντα. Προάγει δε περαιτέρω τη συνεργασία ΕΕ-Κίνας για την ασφάλεια των τροφίμων, ιδιαίτερα παρέχοντας στην Κίνα άμεση πρόσβαση στις ειδοποιήσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) οι οποίες αφορούν την Κίνα. Το μνημόνιο συμφωνίας υπογράφηκε για πρώτη φορά το 2006.

Εβδομάδα για την ασφάλεια των προϊόντων

Η διεθνής εβδομάδα για την ασφάλεια των προϊόντων η οποία φιλοξενείται από την Επιτροπή στις Βρυξέλλες έως την 21η Νοεμβρίου, φέρνει σε επαφή ευρύ φάσμα παραγόντων που εμπλέκονται στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων. Οι συναντήσεις και τα εργαστήρια έχουν προγραμματιστεί με σκοπό να προωθήσουν διάφορες πτυχές της ατζέντας της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής: συνεδρίαση των ρυθμιστικών αρχών που συμμετέχουν στη Διεθνή Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων [International Consumer Product Health and Safety Caucus (ICPSC)], συμπόσιο εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Διεθνούς Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων [International Consumer Product Health and Safety Organisation (ICPHSO)], διάσκεψη ενόψει της λήξης ενός σχεδίου PROSAFE με θέμα τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς μέσω της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών [Enhancing Market Surveillance through Best Practice (EMARS)], ομάδα εργασίας ΕΕ/Κίνας με αντικείμενο το σύστημα ταχείας ειδοποίησης για μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα και ένα κοινό σεμινάριο ΕΕ-Κίνας για την εποπτεία της αγοράς το οποίο εφέτος επικεντρώνεται στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/int_coop/productsafetyweek_en.htm


Side Bar